بازي آنلاين دربست سعدآباد

بازي دربست سعدآباد يك بازي انلاين است كه هدفش رساندن ميرحسين موسوي به سعدآباد است. حالا اگر سبز هستيد، برسانيدش. اگر هم طرفدار يكي ديگه هستين يك كاري كنيد كه برنده نشود.

http://bistodo.com/game.html