چرا آقایون زودتر از خانم ها می میرند؟این سوالی است که برای قرن های متمادی بی پـاسـخ مـانـده اسـت... اما حالا ما می خواهیم پاسخ آنرا به شما بدهیم:-اگر خانمتان را بر بالای یک سکو بگذارید و از او در مقابل موش ها محافظت کنید...شما یک مرد هستید.-اگر در خانه بمانید و کارهای خانه را انجام بدهید...شما یک مرد لوس و مامانی هستید-اگر به شدت کار کنید...برای او اهمیت قائل نیستید که برایش وقت صرف نمی کنید-اگر به اندازه کافی کار نکنید...مفت خوری هستید که به درد هیچ چیز نمی خورید-اگر او یک کار ملال آور با حقوق پایین داشته باشد...شما قصد بهره کشی اقتصادی از او را دارید-اگر شما یک کار ملال آور با حقوق پایین داشته باشید...بهتر است تنبلی را کنار بگذارید و کار مناسب تری پیدا کنید-اگر شما شغل بهتری گرفتید...پارتی بازی شده-اگر او شغل بهتری بگیرد...به خاطر توانایی های بالایش بوده-اگر به او بگویید که چقدر زیباست...این نشان دهنده خواست های جنسی شماست-اگر سکوت کنید و چیزی نگویید...این بی اهمیتی شما را نسبت به او می رساند-اگر گریه کنید...آدم بی عرضه ای هستید-اگر گریه نکنید...بی احساس و بی عاطفه هستید-اگر بدون مشورت با او تصمیم بگیرید...شما یک متعصب خودخواه هستید-اگر او بدون مشورت با شما تصمیم بگیرد...یک خانم لیبرال و آزادمنش است-اگر از او خواهش کنید که به خاطر شما کاری را که دوست ندارد انجام دهد...این امر سلطه جویی و دیکتاتور بودن شما را می رساند-اگر او از شما یک چنین درخواستی داشته باشد...انجام آن لطف و مرحمت شما را می رساند-اگر از هیکل و اندام زیبایشان تعریف کنید...منحرف هستید-اگر تعریف نکنید...شما را هم جنس باز تلقی می کنند-اگر از آنها بخواهید که موهای پایشان را تمیز کنند و هیکل خود را روی فرم نگه دارند... شما یک مرد شهوتران هستید-اگر نخواهید...شما اصلا رمانتیک نیستید-اگر به خودتان برسید...خودبین و از خودراضی هستید-اگر این کار را انجام ندهید...یک فرد ژولیده و نا مرتب هستید-اگر برای او گل بخرید... این کار را برای دستیابی به چیزهای دیگر انجام داده اید-اگر نخرید...احساسات او را درک نمی کنید-اگر به پیشرفت های خود افتخار کنید...انسان جاه طلبی هستید-اگر این کار را نکنید...اصلا بلندپرواز نیستید-اگر او سر درد داشته باشد...خسته است-اگر شما سر درد داشته باشید...می خواهید به او بفهمانید که دیگر دوستش ندارید-اگر او را زیاد بخواهید...شهوتران هستید-اگر نخواهید...پس حتما پای یک خانم دیگر در میان است

در نهایت...مردها زودتر می میرند چون خودشان اینطور می خواهند