نامه به يک محمدعلي ابطحي

حال ما خوب است

ابراهيم رهاسلام ابطحي

محمدعلي جان ديدمت، به به، به به انصافاً چه خوشگل شده بودي اون شب. حر ف هايت خيلي قشنگ بود و ما خيلي لذت برديم مخصوصاً آنجا که گفتي؛ در زندان خيلي به تو و باقي دوستان تان خوش گذشته يعني در واقع خوش گذرانده اند به شما، کاملاً هم معلوم بود. خانمم مي گفت که خانمت گفته حدود 20 کيلو وزن کم کرده يي. اين نشان مي دهد که برادران در زندان چقدر در اين مدت به فکر سلامتي ات بوده اند، گمان مي کنم يک مدت ديگر آنجا بماني رسماً بتوانيم تو را مملي باربي صدا بزنيم.

ابطحي جان گفتي يعني از روي نوشته برايمان قرائت کردي که تقلب کد رمز بوده و تقلب يعني آشوب. با اين حساب سال هاست بچه ها در مدرسه از روي دست هم آشوب مي کنند مثل تو که از روي آن کاغذ آشوب مي کردي و خلاصه آشوبتو بخورم،

محمدعلي ابطحي عزيز به عطريانفر هم بگو که حواس مان بود در صحبت هايش گفت؛ بهزاد نبوي گفته من پشت تريبون نمي آيم و به مهندس موسوي خيانت نمي کنم.

بگو دفعه بعد آنقدر تابلو اطلاعات ندهد و خلاصه يعني اي شيطون،

محمدعلي ابطحي، سابقاً مي گفتم از اون بالا کفتر ميايه. حالا مدتي است اين بيرون از اون بالا کرکس ميايه. آن تو البته معلوم نيست از اون بالا چي ميايه که ما وقتي به قيافه تو و بقيه دوستانت نگاه کرديم دل مان کباب شد و با ريحون و دوغ البته،

محمدعلي ابطحي خان جان، به باقي دوستانت اگر دسترسي داشتي بگو حتي اگر لازم بود آنفلوآنزاي خوکي را هم به گردن بگيرند. يک شاعري يک وقتي گفته بود؛ حال ما خوب است اما تو باور نکن. همين،