Page 3 of 13 FirstFirst 123456789101112 ... LastLast
Results 51 to 75 of 303

Thread: RedWine jokes (18+)

 1. #51
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  تركه تو خيابون راه ميرفته به يه تلفن عمومي ميرسه گوشي تلفن را تو دهنش ميكنه يكي بهش شك ميكنه دنبالش ميكنه تركه هرچي گوشي تلفن بود تودهنش ميكرد و دوباره ميگذاشت سر جاش آخر مرده ميره ازش مي پرسه چرا اينجوري مي كني ؟بابا تشنمه هيچكدوم از اين آب سرد كن ها اب ندار
  ---
  بچه رشتيه به باباش ميگه بابا چرا عكس مامان رو انداختي رو بك گراند باباهه ميگه لو ندي از كامپيوتر اصغر اقا كپي كردم
  ---
  يه روز تركه ميره توالت عمومي , قارپ قارپ ميگوزه بعد مياد بيرون ميبينه چندتا خانم پشت در وايسادن ميمونه كه چي بگه هول ميشه ميگه ايلد ميرن ميگوزن اب نميريزن
  ---
  تركه يه عكس گور خر رو ديوار اطاقش زده بود از او پرسيدند اين كيه؟ تركه ميگه ايلده اين پسر عموي منه كه تو تيم يوونتوس بازي ميكنه
  ---
  تركي در ّّپوٍٍست خر نشسته بود گفتند چرا در پوٍست خر نشسته اي گفت بزارين تو خودم باشم
  ---
  ترك رو مي خواستند شكنجه ي روحي بدهند،مي فرستنش تو يه اتاق گرد، ميگن برو يه گوشه بشين
  ---
  ه روز يه قزويني ويه رشتي ويه تركه رو ميبرن جهنم بهشون ميگن هركسي دروغ بگه ميكشيمش.

  قزويني ميگه:مابي ادبيم ميگن:آزادي برو

  رشتيه ميگه:مابي غيرتيم ميگن:برو

  تركه تاميخوادبگه ماانسانها ميگن:دروغ ميگي.. ميكشنش
  Last edited by Rasputin; 10-14-2005 at 08:48 AM.
 2. #52
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  تركه خيارميخوره كون خيارتلخ بود.ميگه اه چقدركونت تلخ بود.خيارميگه فكرميكني كون خودت خيلي شيرينه؟
  ---
  زنه از شوهرش ميپرسه:شما مردها وقتي با هم هستيد در مورد چي صحبت ميكنيد؟مرده ميگه:در مورد همون چيزهايي كه شما صحبت ميكنيد.زنه ميگه:واي شما چقدر بي تربيت هستيد
  ---
  از يه خره مي پرسند:راسته كه تركها خرند؟خره ميگه:والا يه صحبتهايي شد اما ما زير بار نرفتيم
  ---
  يه روز يه تركه تو اتوبوس مي گوزه همه مي زنند زير خنده تركه مي گه اگه مي دونستم اينقدر خوشتون مي آد واستون مي ريدم
  ---
  يه زنه حامله بوده هر كاري مي كردن بچه به دنيا نميومده ميرن سونوگرافي ميكنن ميبينن بچه 2 قولو پسر جلو دختر واستاده ميگه به جون آبجي اگه بزارم لخت بياي بيرون
  ---
  بچه با اشاره به يك خانوم حامله _ مامان مامان چرا شكم اون خانوم باد كرده
  مادر _ براي اينكه زير شكمشو يه مار گزيده
  Last edited by Rasputin; 10-14-2005 at 08:49 AM.
 3. #53
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  يه عربي ميره خواستگاري بعد از خواستگاري دوستش ازش مي پرسه چي شد ميگه 50% قضيه حل مونو ننمو آقام راضييم اونو ننشو اقاش راضي نيستن
  ---
  تركه پانزذه سال دعا ميكرد خدايا به من پسر بده,فقط يك پسر ميخوام,خدايا يك پسر ميخوام بعد از پونزه سال يه فرشته مياد بهش ميگه خر ازدواج كن اول بعد بهت پسر ميديم
  ---
  يه روز يه تركه ميره جلو ايينه مي زنه بس كردنه خودش ميكه
  چطوري كره خر
  ---
  تركه به پسرش ميگه: پسرم يادت باشه تواين دوروزمونه با فاميل ازدواج كني تو خانواده ما هر كه با فاميل ازدواج كرده خوشبخت شده مثلا داييت كه با زن داييت و عموت با زن عموت ومن كه با مادرت ازدواج كردم
  ---
  يه روز يه كرمه ميفته تو قابلمهي ماكاراني ميگه چه بمال بماليه
  ---
  عربه ميره توالت ميگوزه وقتي مياد بيرون ميبينه چندتا دختر بيرون ايستاده ميگه . چونيا ميرن توالت ميگوزن آب نمي ريزن
  Last edited by Rasputin; 10-14-2005 at 08:49 AM.
 4. #54
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  يه روز يه رشتى ميره كمدسآزي ميگه كمدي ميخوآم كه اًًًًًصغرآقآتوش نبآشه
  ---
  يه روز يه قزوينيه ميره خرمشهر ميبينه رو سر درش نوشتن با وضو وارد شويد ميره رو سر دره قزوين مينويسه با ركوع وارد شويد
  ---
  يه تركه ميره جزيره آدمخوارها,ادمخوارهاميگيرنش ,رئيس
  انهاميگه باپوست تركه قايق بسازيد ,تركه يه چاقو بر
  مي داره ميذاره رو شكمش ميگه هركس جلو بياد قايق رو
  سوراخ ميكنم
  ---
  يه روز گرگه ميره خونه شنگول ومنگول ميگه درو باز كنيد منم مادرتون پينوكيو درو باز ميكنه ميگه بابا كجاي كاري اينا پنج سال از اينجا رفتن
  ---
  يك روزيه تركه با خرش حرفش ميشه وسط دعوا خره خم ميشه
  و پالونش ميافته رو زمين
  تركه ميگه :خب خب حالا برام آدم شدي كت در مياري
  ---
  يه تركه واسه دوست دخترش زنگ ميزنه ميگه امشب بياخونمون كسي نيست.دختره ميره هرچي درميزنه كسي درو وانميكنه
  ---
  يك روز يه بچه با بادكنكش ميره توالت بادكنش ميره توي سنگ توالت گير ميكنه نفر بعد كه ميره توالت هرچي آب ميريخته آب نميرفته يكدفعه بادكنك منفجر ميشه بعد كه ميره بيرون ازش ميپرسن چي شد ميگه به گمانم يكي گوزيده بود تازه عمل كرد
  ---
  يه روز يه رشتيه ميخواهد بره مسافرت به پسرش ميگه هر وقت ديدي مادرت مرد مياره خونه يه خال رو صورتش بزار. پدر برميگرده از پسرش ميپرسه مادرت كو؟ پسر درجواب ميگه مادر نگو يوزپلنگ بگو
  ---
  رئيسه صدا و سيماي اردبيل رو انداختن زندان.ميدونيد چرا ؟
  چونكه وسطه اذان پيام بازرگاني پخش كرده
  ---
  يه روز از يه تر كه مي پرسن شما نظر تون را جع به خدا چيه مي گه= والا خدا عظيمه_ كريمه_بزرگه_خيلي خوبه ابوالفضل نگهدا رش باشه
  ---
  يه بار به يه لر ميگن سه تا پستاندار بزرگ نام ببر ميگه:مارم,خارم,سكينه زن برارم
  ---
  يه روز يه دختره7ساله به معلمش ميگه:خانم دختراي15سال حامله ميشن؟_آره._دختراي10سال چي؟_ آره. _دختراي7ساله چي؟ _ نه. يه دفعه يه پسره از اون زير ميگه ديدي بيخودي ترسيدي
  ---
  يه رشتيه زن ميگيره به مادرش ميگه تحقيق كرده بودي ميگه اره.هر كه كرده بوده راضي بوده
  Last edited by Rasputin; 10-14-2005 at 08:50 AM.
 5. #55
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  تركه ميرفته دم قصابي به قصابه مي گه: اقا نون دارين .قصابه ميگه نه اقا اينجا قصابيه نه.در اخر قصابه بهش ميگه اگه يه دفعه ديگه اومدي اينجا به ديوار اويزونت مي كنم.قصابه واسه اينبار تركه رو بلند مي كنه وبه ديوار اويزون ميكنه.نگاه تركه كه به ديوار اويزون بوده مي افته به عكس امام تركه ميگه اقا شما هو اومدين نون بگيرين
  ---
  يه روز تو جنگ ايران و عراق ميبينن تركه دراز كشيده رو خاك عراق بهش ميگن داري چي كار ميكني ميگه دارم به خاك عراق تجاوز ميكنم
  ---
  تركه عرق ميخوره مي*برنش كلانتري شلاقش بزنن. افسرِ چند تا شلاق ميزنه، بعد شلاقو مي*ده به يكي ديگه ميگه: برادر حسين! بيا شماهم يه فيضي ببر!* يارو هم چند تا ميزنه و ميده به اونيكي ميگه: برادر اكبر شما هم بيا يه فيضي ببر! خلاصه چند نفري دهن يارو رو .... بعد كه كارشون تموم ميشه ميان از اتاق برن بيرون، تركه ميگه: برادر*ا! لااقل درِ فيضيه رو ببندين
  ---
  يك روز يك خيار و موز باهم دعواشون ميشه موز به خياره ميگه بروبابا تو هميشه كونت تلخه خياره به موز ميگه تو چي كه با 200 تومان ميشه شلوارت كشيد پايين
  ---
  عرب به رشتيه ميگه اهلن و سهلن رشتيه ميگه :ما كه نه ولي خانم هم اهلن وهم سهلن
  Last edited by Rasputin; 10-14-2005 at 08:50 AM.
 6. #56
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  به قزوينيه ميگن چرا اينقدر خوش شانسيد؟
  ميگه چون هيچ وقت شانس به ما پشت نميكنه
  ---
  يه روزازيه معمارميپرسن نظرت درباره ساختمان بدن خانمها چيه ميگه: نماش که خوبه حالشم عاليه فقط حيف که پذيرايي ودستشوييش يكيه
  ---
  يه روزيه پدركه كور بوده به پسرش پول ميده بره سلماني پسره ميره سينما بعدبرميگرده پدره ميگه:كوببينم چقدرموهاتو كوتاه كردي پسره كونش رونشون ميده پدره ميگه:به به چه طاس كردي فرقم توبازكردي
  ---
  ديوانه هارامي آيندامتحان كنندكه خوب شده اند يانه يه نوارغمگين ميگذارند همه ي ديوانه ها مي رقصند به جز يكي . بهش مي گن تو چرا نمي رقصي مي گه آخه من عروسم
  ---
  يه رشتي مي رفته كلاس غيرت .

  شب كه با زنش خوابيده بوده يه دفعه زنش بلند ميشه. رشتيه ميگه كجا؟ زنه مي گه دستشويي ,رشتيه ميگه بشين خودم ميرم.
  ---
  دختر 12سال ببو . 17سال ليمو . 23سال هلو . 29سال الو . 35سال لبو . 45سال كدو . 55سال لولو
  ---
  از يه كون گشاد ميپرسن پنج تا حيوون وحشي رو نام ببر ميگه :دو تا شير سه تا پلنگ
  ---
  رشتيه ميره قم وسوهان فروشي باز ميكنه اسمش ميزاره سوهان فروشي رشتي وپدران
  ---
  يه تركه عاشق يه پري دريائي ميشه پري بهش ميگه من كه ادم نيستم تركه ميگه مگرفكركردي من ادمم
  Last edited by Rasputin; 10-14-2005 at 08:51 AM.
 7. #57
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  يه پستاندار بجز خفاش نام ببريدكه پرواز بكنه؟
  جواب:مهماندار هواپيما

  يه تركه روي شيشه عقب ماشينش مينويسه يا زهرا يا هيچكس

  رشتي ماشين ميخره,پشتش مي نويسه:رسواي عالم مادر

  يك روز يك تركه ميره بهشت ازش مي ّپرسن چي مى خواي ؟ ميگه يك وانت . بهش مي دن . بعد از چند روز مي بينن داره ميوه هاي بهشت و بار ميزنه ميبره تو جهنم ميفروشه

  رشتيه در دوبئ به همراه خانواده خود از هواپيما داشته خارج ميشده كه يك مرد عرب به اونها نزديك ميشه و ميگه اهلاوسهلا
  رشتيه ميگه اقاجان به من از اين چيزها نگو اين خانم منه هم اهلن هم سهلن

  به اباداني مي گن عرق خوري از كجا شروع كردي ميگه از زير بغل زنم

  تركه ميره حمام دره حمام رو باز ميذار ميدوني چرا؟ تا كسي از سوراخ در نگاه نكونه

  يه ترك تو دريا يه حوري ميگيره حوري ميگه اگه منو نكشتي سه ارزوتو براورده ميكنم تركه قبول ميكنه اولين ارزو :يك پيكان ..ارزوي دوم بازهم پيكان ...ارزوي سوم باز هم پيكان ..حوري ميگه چرا سه تاپيكان تركه ميگه ميخوام بفروشم بقيه اش راوام مي گيرم زانتيا مي خرم

  يه رشتس ميميره ميره اون دنيا وارد اتاقي ميشه پر ساعت بعد به صاحب اتاقه ميگه اين ساعتا مربوط به چيه يارو ميگه اين ساعتا مطلق به هر زني اگه گناهي كرده عقربه ساعت مي چرخه بعد ميگه ساعت زن من كجاست ميگه اونه گذاشتيمش جاي پنكه

  به يه جوجه تيغي ميگن بزرگترين آرزوت چيه؟ ميگه خيلي دوست دارم يكي دست محبت به سرم بكشه

  يه روز عروسي جاسم بوده اخره شب مامانش مي ياد تا جاسم پشت در وايساده مامانش مي پرسه جاسم مگه نرفتي داخل جاسم مي گه من يه تعارف به عبود دادم هنوز نيومده بيرون

  يه روز معلم مي ياد سر كلاس زيپ شلوارش باز بوده.شاگرد ميگه اقا اجازه زيپ شلوارتون بازه معلم مي گه از اين به بعد اگه زيپ شلوارم باز بود بگو در دفتر بازه. دفعه بعد كه معلم مي ياد سر كلاس هم زيپش باز بوده شاگرد ميگه اقا اجازه در دفتر بازه مدير هم اومده بيرون.


  يه روز يه پيره زنه ميره سر كوچه جلوي تاكسي رو ميگيره ميگه ننه من رو برسون نماز جمعه راننده ميگنه آخه ننه جون امروز سه شنبه است جمعه كه نيست پير زنه ميزنه روي دستش ميگه آخ خدا مرگم بده ديدي حاجي باز ديشب گولم زد

  رشتيه داشته تو حيات خونش بچشو مينداخته بالا و ميگرفتتش يه دفعه بچش ميوفته تو خونيه ي بقلي رشتيه ميگه خدا رو شكر حق به حق دار رسيد

 8. #58
  Senior Member Cop's Avatar
  Join Date
  Jul 2003
  Location
  Inja ro Mibini??! Oonjash
  Age
  36
  Posts
  6,538
  looooool merci sia

 9. #59
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  Quote Originally Posted by Cop
  looooool merci sia
  fadat
 10. #60
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  مارمولكه عرق ميخوره ميگه من سوسمارم
  ---
  به تركه ميگن جواب خون شهدا رو كي ميده؟ميگه ازمايشگاه
  ---
  يه روز پنج نفر ترك با هم قايم باشك بازي مي كنن بعد از ده سال هنوز چهار نفرشون رو پيدا نكردند
  ---
  يه روز يه تركه با نارنجك ميره زير تانك خودي شهيد ميشه .روي قبرش مينويسن شهيد حسين نفهميده
  ---
  به يه تركه ميگن زيپ شلوارت بازه ، ببندش. تركه ميگه : من از اين قرطي بازيها خوشم نمياد
  ---
  جشنواره فيلمهاي تخيلي در رشت:زن وفادار,مرد با غيرت,پسري با يك پدر
  ---
  يه روز يه تركه دنبال يه دختره ميكنه تو بن بست گيرش مي ياره
  تركه ميگه ميخواي بوست كنم ؟
  دختره ميگه : نه
  تركه ميگه:واسه خودت ميگم من كه زن دارم
  ---
  يه روزتوقزوين يه پسربچه گم ميشه پليس آگهي ميگه هركس
  پسربچه روپيداكردامشب كه هيچ فردا تحويل مابده تاماپس
  فرداتحويل خونوادش بديم
  ---
  اصفهاني ميره خاستگاري باباي عروس ميگه مهريه 20000 سكه طلا پسره ميگه حاج اقا شبي چند حساب كرديد
  ---
  يك تركه داشته شير مي خورده يه هو خفه ميشه علت مرگ را نشستن گاو اعلام مي كنند
  ---
  يه روز يه معلم از شاگرد تركش ميپرسه :يك پستانداره بي دندان نام ببر تركه ميگه :مادربزرگم
  ---
  يه بار تركه يه چايي داغ مي خوره دهنش ميسوزه! مي گه خدا را شكر اگر اين ده متر روده را نداشتيم
  كونم مي سوخت
  ---
  اون شب صورت حاجي نوراني شده بود با همه ي بچه ها روبوسي كرد افتابه رو برداشت رفت پشت سنگر صداي انفجار اومد حاجي رو مين ريده بود
  ---
  امام جمعه اردبيل فرمودند : به هنگام نوشيدن اب 3 بسم ا... بگوييد زيرا در اب 3 جن وجود دارد 2 تا هيدروجن 1 اكسيجن
  ---
  يه رشتيه داشت ميمرد به زنش ميگه : زن جان من بميرم تو شوهر ميكني ميگه : مرد تو را به خدا نگو..آره !! مردهميگه : تو يه اين خانه هم مياريش؟ زنه ميگه : مرد تو را به خدا نگو..آره !! مرده ميگه : براش ميرزا قاسميم درست ميكني. زنه گريه كنان ميگه:نه دوست نداره
  ---
  پسررشتيه ميره سربازي وقتي مياد باباش بهش ميگه وقتي تو نبودي ما برات زن گرفتيم...بيا اينم دخترت
  ---
  رشتيه داشته بچشو ميزده زنش مي گه چكار بچه ي مردم داري؟
 11. #61
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  يه روز به يك بادكنك فروش ميگن:چراتو ورشكست شدي؟
  ميگه:چون بادكنك هارابه شرط چاقو مي فروختم
  ---
  رشتيه ميره ملاقات زنش بيمارستان ميگه تبريك ميگم بالاخره مادر شدي زنش ميگه انشالاه تو هم يه روز پدر ميشي
  ---
  به تركه ميگن شما تركي تركه دستاشو ميذلره رويه سرش ميگه نه والا بيا بگرد
  ---
  يه قزوينيه ميميره وصيت مي كنه زير سرسره دفنش كنن
  ---
  يه روز يه تركه ميره پرورش اندام اسب ميشه
  ---
  به تركه ميگن چند سالته؟ميگه 229
  ميگن مگه ميشه؟
  ميگه آخه يه 2 به اولش اضافه شده
  ---
 12. #62
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  يه رشتيه و يه تركه مي ميرن مي رن اون دنيا هم ديگه رو مي بينن.تركه به رشتيه ميگه تو واسه چي مردي ميگه من از تعجب سكته كردم تو چي مي گه من يخ زدم تو چرا از تعجب مردي ميگه آخه رفتم خونه ديديم زنم لخت هر چي گشتم كسي رو پيدا نكرم تركه ميگه ابله اگه در يخچالو باز ميكردي نه تو ازتعجب مي مردي نه من از سرما يخ مي زدم
  ---
  ابراز علاقه 1 لر به دوست دخترش: از عشق تو سوزيدُم و ورجستوم و گوزيدم ! وقتي تونه كه تونه ديدم رفتم بچسم ريدم
  ---
  پيرزنه اكس مي خوره ميگه من ترانه 15 سال دارم
  ---
  تركه به دوست دخترش ميگه مي خوائ اونجاييكه ختنه كردم نشونت بدم؟
  دختره قندتودلش اب مئشه ميگه اره اره
  تركه ميگه:اونجا اون بيمارستانه
  ---
  يك روزيك الاغي سرچهارراهي ايستاده بودومجب ترافيك سنگيني شدهرچه رانندهابه اومي گفتندحركت كن الاغ تكان نمي خوردتااينكه يك ترك درگوشش چيزي مي گويدوالاغ حركت مي كندمردم گفتندحكمت چي بودگفت .گفتم توبرومن جاي تومي ايستم
  ---
  اخونده روضه مي خونده ميگه:مي خوام ببرمتون كربلا. چراغا رو روشن مي كنن مي بينن تركا با چمدون وايسادن ميگن پس لرا كو؟ تركا ميگن : رفتن ترمينال
 13. #63
  Senior Member Cop's Avatar
  Join Date
  Jul 2003
  Location
  Inja ro Mibini??! Oonjash
  Age
  36
  Posts
  6,538
  loool merci

 14. #64
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  Quote Originally Posted by Cop
  loool merci
  ba'azi az jokharo vaghean nemitunam inja post konam kheili balayeh 18 sal hast . hehehe
 15. #65
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  به يه ترك رمانتيك ميگن: از چه رنگي خوشت مياد؟
  بعد از يك ساعت عشوه و ناز ميگه: كم رنگ
  ---
  ترك داشت دنبال جاي پارك مي گشت، گفت:خدايا اگه يه جاي پارك برام پيدا كني نمازهام رو مي خونم و روزه مي گيرم و دعا مي كنم.... همين موقع يه ماشيني از پارك دراومد ترك گفت : نمي خوام خودم پيدا كردم
  ---
  يه روز يه تركه خرش رو گم ميكنه ميره تو پارك يه پسر رو ميبينه كه به دوست دخترش مي گه:عزيزم من ذنيا رو تو چشم تو ميبينم.تركه ميره جلو ميگه:اقا تو رو خدا ببين خر من كجاست؟
  ---
  به يه تركه گفتن جسم شفاف رو تعريف كن ميگه جسميست كه اونورش رو ميشه ديد ميگن مثال بزن ميگه نرده بون
  ---
  يه روز يك رشتي از تو سربازي نامه مي فرسته خونه ميگه برام زن بگيريد و اسم بچم را بزاريد محسن
  ---
  يه رشتي بچه اش رو مينداخت بالا مي گفت : بگو بابا . بچه گفت : عباس آقا اكبر آقا جمال آقا
 16. #66
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  يك نفر داشته جلويه ساختمان انگشتوشو تو دهنش ميكرده بعد ميگفته يك دو سه....يك نفر ميپرسه مگه داري پول ميشموري كه انگشتتو تو دهنت ميزني طرف ميگه نه دارم ساختما نو ميشمارم ببينم چند طبقه هست
  ---
  يه بار يه تروني به يه اصفهاني ميگه راست ميگن اصفهانيا به خراشون ميگن عمو جون
  اصفهانيه ميگه آره عموجون
  ---
  يه تركه ميره سلماني .ارايشگره كه ميبينه تركه مي خواد سر به سرش بذاره .مي گه اقا ريشت رو خشك بزنم يا تر. مي پرسه چه فرقي با هم دارن؟
  مي گه خشك اوناي مي زنن كه گذشته اشون خوب بوده باشه .تر اونايي مي زنن كه گذشته شون بد بوده باشه.تركه ميگه خب معلومه بايد خشك بزني.
  يه خورده كه ميزنه پدر تركه در مياد ميگه اقا صبر كن يه چيزهايي داره يادم مياد.
  ---
  به تركه ميگن با گوهر جمله بساز ميگه تو گو هر وقت منو ميبيني ميگي جمله بساز
  ---
  تركه يه روز عابر پياده اي رو زير ميگيره همه جمع ميشن ميگن طفلك كشتي تركه ميگه اينو وللش خط ترمزو بچسب
  ---
  به يه دهاتي سي دي مي دن مي گن: برو باهاش حال كن
  فرادا مي بينن يارو مي لنگه
  مي كن چه كار كردي
  مي گه هيچي اين سي دي سوراخش تنگ بود
  ---
  تركه از بچش ميپرسه چند سالته_ بچش ميگه 17 سال چرا_تركه ميكه خاك تو سرت بدبخت هم سن و سالائ تو الان 30 سالشونه
  ---
  از يه قزوينيه مي پرسن اسم اين شورتا كه مي ره لاي باسن چيه؟ مي گه نخ در بهشت
  ---
 17. #67
  Senior Member jjbb's Avatar
  Join Date
  Nov 2005
  Posts
  8,812
  Quote Originally Posted by RedWine
  the perfect day
  The Perfect Day - Her

  8:45 Wake up to hugs and kisses
  9:00 5 lbs lighter on the scale
  9:30 Light Breakfast
  11:00 Sunbathe
  12:30 Lunch with best friend at outdoor cafe
  1:45 Shopping
  2:30 Run into boyfriend's/husband's ex and notice she's gained 30 lbs
  3:00 Facial, massage, nap
  7:30 Candlelight dinner for two and dancing
  10:00 Make love
  11:30 Pillow talk in his big strong arms

  The Perfect Day - Him

  6:45 Alarm.
  7:00 Shower and massage.
  7:30 Blowjob.
  7:45 Massive dump while reading USA Today sports section.
  8:15 Limo arrives, Stoli Bloody Marys.
  8:30 Butler Aviation, O'Hare Field, Lear Jet to Augusta, Georgia.
  9:30 Front nine holes, Augusta National Golf Club.
  11:30 Lunch - 2 dozen oysters, 3 Heinekens.
  12:30 Blowjob.
  12:45 Back nine holes, Augusta National Golf Club.
  2:30 Limo to Augusta Airport, Bombay Sapphire Martini.
  3:30 Nassau, Bahamas, Afternoon fishing with all female crew (topless). Sex for each fish caught. Catch 1249 lb. Blue Marlin. Grilled tuna and steamed lobster appetizers, six Heinekens, nap.
  6:15 Blowjob.
  6:30 Lear Jet return flight, total body massage in transit.
  7:30 Shit, shower, shave.
  8:00 Watch CNN Live coverage of Bill Clinton's resignation. Hillary and Al Gore are indicted in the same scandal (which involves graphic pictures and large farm animals).
  9:00 Dinner at Ritz Carlton, Oysters Casino, 20 oz. Filet mignons (rare), Gorgonzola salad, Fettucini Alfredo, Chateau Lafite Rothschild 1963 (magnum) creme brute, Louis XII Cognac, Cohiba Lancero
  10:30 Sex with 3 women, all from different countries
  11:30 Whirlpool, steam and massage. Women quietly get dressed, hail cab and leave. Midnight Blowjob. Sleep
  I loved it.

 18. #68
  Senior Member jjbb's Avatar
  Join Date
  Nov 2005
  Posts
  8,812
  I bookmarked this part .

 19. #69
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  يك اباداني را كوسه ميخوره از فردا به كوسهاي ديگه محل نميگذاره كوسها ميگن چي شده ميگه مو از امروز ديگه نهنگم
  ---
  پسره به باباش ميگه ميخوام زن بگيرم بابا ميگه از اين محله نمي توني بگيري چون بيشترشون خواهرات هستند. مامانه ميگه هر كي رو كه مي خواهي بگير چون اين هم بابات نيست
  ---
  يه روزيه نفرميره غواصي كوسه ها مي بينندش بهش مي گن تو تركي؟مي گه از كجافهميدين؟مي گن ازاونجايي كه كپسول آتش نشاني بستي به خودت
  ---
  ميدوني فرق گوز با دوست پسر چيه؟
  هر دوشونو ول كني راحت ميشي
  ---
  چرا تركها در يخچال رو يواش مي بندند؟ ميخواند ببينند كي تو يخچال نشسته چراغ رو خاموش مي كنه
  ---
  قزويه از دستور زبان فارسي شكايت ميكنه ميگه چرا شما به( ن )ميگين نون به (ك )نمي گين كون؟
  ---
  يه روز يه معلمه به يه دختر يزدي ميگه , نام چند پستاندار را نام ببر . دختر يزدي ميگه :
  ننه و باجي مو و زن برارم
  خودمم دارم در ميارم
  ---
  يه روز يه تركه ميزه ازمايش خون ميده ميبينه ايدز داره ميگه چه روزگاري شده ديگه ادم نميتونه به انگشتش اعتماد كنه
  ---
 20. #70
  Senior Member Cop's Avatar
  Join Date
  Jul 2003
  Location
  Inja ro Mibini??! Oonjash
  Age
  36
  Posts
  6,538
  LOOOOOOOOOOOL bahal boodan haha abodanie ro

 21. #71
  Member
  Join Date
  Aug 2005
  Location
  California
  Posts
  1,131
  mer30.

 22. #72
  Senior Member jjbb's Avatar
  Join Date
  Nov 2005
  Posts
  8,812
  bahal boodish

 23. #73
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  ميدانيد به زن ترك حامله چه ميگويند؟؟؟؟؟؟
  ميگويند:خر تو خر شده
  ---
  به تركه ميگن تو خدا را چه جوري احساس مي كني ؟ ميگه. خدايك نوري است كه خدا نگهدارش باشه
  ---
  1تركه ميره مسابقه دوميداني در ماشينشو ميبره با خودش ميگن چرا اين كارو ميكني مگه ميخوام هر وقت گرمم شد شيشه رو بكشم پائين
  ---
  تركه ميره جلوي بانك باز ميشينه ازش ميپرسن چره باز نشستي؟ ميگه به باز نشسته گان وام مي دن
  ---
  يه رشتيه ميره خونه ميبينه زنش لخته
  ميگه سلام خانم ميبينم كه بازم لباس كار تنته
  ---
  تركه ميره پناهنده بشه بهش ميگن شغل تو پرسيدن كلاس بزار شغل بالا تر بگو.
  تو مصاحبه مي پرسن در ايران چيكاره بودي ميگه من تو ايران اسب بودم
  ---
  به تركه ميگن بابا عجب مملكت خر تو خري داريم تركه ميگه اره بابا من تا حالا سه بار رفتم سربازي ولي هيچكسي نفهميذه
  ---
  يك رشتيه زنش بچه دار مي شه به زنش ميگه :
  بهت تبريك مي گم كه مادر شدي !
  زنش مي گه ايشاا... يك روز تو هم پدر مي شي
  ---
  ازراعيل رو تو بهشت مي بينندكه بنز زيرپاشه.ازش مي پرسن چي شد پولدارشدي ؟ ميگه اضافه كاري بم رو گرفتم
  ---
  به تركه ميگن شوهر دخترت كيه تركه ميگه غريبه نيست دامادمانه
  ---
  يك روز يك تركه يه اسب مي بينه و او را با حسرت نگاه مي كنه . يك نفر تركه را مي بينه و مي پرسه چته ؟ تركه باحسرت مي گه اي كاش من هم تحصيلاتم را ادامه داده بودم
  ---
  تركه با دوست دخترش ميرن كافي شاپ
  گارسون مياد ميپرسه چي بيارم خدمتتون؟
  دختره ميگه دو تا کافه گلاسه
  ترکه هم زود ميگه دو تاهم واسه من بيار
  ---
  بچه قزوينيه از مادرش ميپرسه : مامان .. تو شبها كجا ميري كه بابا هي بهت ميگه برگرد ؟
  ---
  رشتيه با يكي دعواش ميشه بهش ميگه : حالا صبر كن ..من يه پسر دارم بلوچه ..ميگم بياد حالتو بگيره
  ---
  تركه تو توالت غش ميكنه به هوش كه مياد ميگه : من كي هستم ؟ اينجا كجاست ؟ كي منو ريده ؟
  ---
  يه روز رشتي با زنش ميرن بيرون دوستش و ميبينه موتور خريده به دوستش ميگه موتورت وبده يه دور بزنم.
  دور اول وكه ميزنه بر ميگرده ميبينه زنش با دوستش در حال لب گرفتنندميگه تا حواسشون نيست بذار يه دورديگه بزنم
  ---
  يه روز تو جنگ ايران و عراق ميبينن تركه دراز كشيده رو خاك عراق بهش ميگن داري چي كار ميكني ميگه دارم به خاك عراق تجاوز ميكنم
  ---
 24. #74
  Member
  Join Date
  Aug 2005
  Location
  California
  Posts
  1,131
  Mer30

 25. #75
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  ميکن احمدي نزاد دستور داده قيمت شير رو 10 % ببرن بالا بعد ازش ميبرسن جرا اين دستور رو داديد ميکه به خاطر حمايت از کاو هايي که بهم راي دادند.
  ---
  یه بسیجی میمیره اون دنیا، به دلیل خدمت به نظام و مطیع رهبر بودن میگن میری بهشت، داشته میرفته طرف بهشت، از پشت شیشه میبینه آقای احمدینژاد داره با جنیفر لوپز نزدیکی (!) میکنه، میگه آقا اینجا کجاست؟ فرشته ها بهش میگن اونجا جهنمه، بسیجیه میگه، اهه! اونجا باحالتره انگار، منم میخوام برم جهنم، بیخیال بهشت، فرشته ها بهش میگن، نه ما داریم در اصل جنیفر لوپز رو عذاب میکنیم.
  ---

  یه دختره داشته توی حمام دوش میگرفته

  ناگهان برق میره

  دختره میترسه میگه یا امام حجت ابن الحسن العسگری

  ناگهان امام ظهور میکنه، میگه عزیزم اینجور موقع ها میتونی من رو مهدی جون صدا کنی.

  ---
  بسیجی ها میدونید به جنده چی میگن؟

  میگن منجی عالم حشریت!

  ---
  یه قزوینیه آخوند میشه ازش میپرسند این چه کار زشتی بود کردی؟ میگه شنیده بودم مردم به آخوندا پشت کردن
  ---
  امام جمعه رشت بچه دار میشه سازمان مجاهدین مسئولیتش رو بر عهده میگیرن
  ---
  جوونک تخسی رو با پژوی پدرش ميگيرن، برادر بسيجي میره جلو و ميپرسه: اين خانوم كه باهاته، صيغه*ست يا عقدي؟ پسره ميگه: فاحشه است ، نقدي
  ---
  یه دختره از یک آخوند میپرسه حاج آقا میشه من با دوست پسرم بخوابم؟ حاج آقا میگه استغفروالله، دختره میپرسته حاج آقا میشه من با یک غریبه بخوابم؟ حاج آقا میگه اعوذ بالله، دختره میگه حاج آ قا میشه من با شما بخوابم؟ حاج آقا میگه بسم الله
  ---
  روز مادر اكبرشاه مي آيد خانه به اكبر مي گويد ننه خدا خيرت بده كه مشكل مسكن جوانان را حل كردي .
  طرف مي پرسه چطور ننه . جواب ميده آخه آلان كه ميومدم خونه تمام جوانان با ماشين جلويم مي ايستادند مي گفتند خانم خونه خاليم داريم
  ---
  يه يارو يه دختر بلند ميكنه تو خيابون
  بعد بسيجيا ميگيرنش
  بسيجيه بر ميگرده به دختره ميگه "خواهر بفرماييد تو ماشين"
  يارو برميگرده به بسيجيه ميگه، اهه؟؟؟ خواهرته؟؟؟ جندس؟؟؟؟
  ---
  جعبه سیاه حسین فهمیده رو پیدا میکنن، بررسیش میکنن میبینن آخرین لحظاتی که داشته کشته میشده میگفته، هل نده آقا! جون مادرت هل نده! بی شرف هل نده! ای مادر قحبه

Similar Threads

 1. Be Funny Without Telling Jokes!
  By Rasputin in forum General Discussion
  Replies: 3
  Last Post: 08-12-2008, 12:59 AM
 2. Jokes Jokes Jokes
  By FATOURAEE in forum English Jokes
  Replies: 17
  Last Post: 06-27-2006, 10:15 AM
 3. Jokes Jokes Jokes
  By FATOURAEE in forum Persian Jokes Barayeh Bozorgaa
  Replies: 81
  Last Post: 05-14-2006, 09:56 AM
 4. Jokes Jokes Jokes
  By FATOURAEE in forum Persian Jokes Barayeh Bozorgaa
  Replies: 62
  Last Post: 01-15-2006, 06:48 PM
 5. Update: RedWine is now a MOD
  By djTapesh in forum Site NEWS, and UPDATES
  Replies: 31
  Last Post: 06-12-2005, 10:50 AM

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •