Page 1 of 11 12345678910 ... LastLast
Results 1 to 25 of 270

Thread: Jonbesh-e Daneshjuyan dar Iran

 1. #1
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630

  Lightbulb Jonbesh-e Daneshjuyan dar Iran

  انتظامات دانشگاه اميركبير از ورود چهار تن از اعضاى سابق انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير به محوطه اين دانشگاه جلوگيرى مي*‏كند.
  على عزيزي، عضو شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير با اعلام اين خبر به خبرنگار "ايلنا"، گفت: مسعود دهقان، حامد ابراهيمي، عابد توانچه و ياشار قاجار افرادى هستند كه انتظامات دانشگاه از ورود آنها به محوطه دانشگاه جلوگيرى مي*‏كند.
  وى افزود: احتمال مي*‏دهيم اين اقدام به پيشنهاد حراست دانشگاه بوده كه اداره كل امور اداري، دستور اجرايى شدن آن را داده است.
 2. #2
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  اين دولت نه از ميزان شهريه های دانشجويان کاست, نه توانست بر پول سالاری در نظام آمورش عالی لگام بزند, نه توانست مشکل آوارگی دانشجويان و نداشتن خوابگاه و سلف سرويس مناسب را حل کند, نه قدمی در جهت بهبود کيفيت آموزش عالی بردارد, نه حقوق اساتيد و کارکنان دانشگاهها را به سطح نرخ تورم ارتقا دهد, در عوض 24 مورد بازجويى دانشجويان توسط نهادهاى امنيتى و اطلاعاتى ,57 مورد بازداشت, 45 مورد احضار به دادگاه انقلاب, 37 مورد محاكمه و 53 مورد حكم قضايى ,167 مورد احضار به كميته انضباطى, 25 مورد تعطيلى نهادهاى دانشجويى, 39 مورد توقيف نشريات دانشجويى و... داشته است


  روشنگری: احمدی نژاد امروز به مناسبت گشايش سال تحصيلى جديد دانشگاه*ها و مراكز آموزش عالى كشور در جمع گروهی از پژوهشگران، اعضاى هيات علمى و دانشجويان در تالار علامه امينى دانشگاه تهران سخنرانی کرد. او در باره مسايل پرونده هسته ای ايران و سياست های رژيم, در باره بانک ها و تسهيلات و مشکلات دولتش در اين زمينه و در باره دانشگاهها و نقش دانشجويان سخن گفت. به سخنان وی در زمينه های اقتصادی و هسته ای پيش از اين پرداخته شده است و در صورت لزوم می توان باز هم جداگانه به آنها پرداخت, ديدگاهها و مواضع او در باره دانشگاهها مورد توجه اين يادداشت است, ديدگاهها و مواضعی که از جوانب مختلف درخور نقد است.
  احمدی نژاد در سخنرانی خود به مساله شهريه ها و بی پولی دانشجويان بی بضاعت اشاره کرد و پول سالاری در دانشگاههای خصوصی را مورد انتقاد قرار داد. او گفت:"دانشجويان ما از دانشگاه فارغ*التحصيل مي*شوند، ولى نمي*توانند براى خود شغل ايجاد كنند، تسهيلات ندارند، كسى مي*خواهد كتاب شعر منتشر كند، پول ندارد، مي*خواهد مطب بزند، پول ندارد." و باز گفت:"از وزارت علوم مي*خواهم اجازه ندهد كسانى كه مي*خواهند دانشگاه را به محل كسب تبديل كنند، دانشگاه تأسيس كنند. هدف دانشگاه علم است نه كسب پول."
  و گفت:"بارها دانشجويان به من گفته*اند پول نداريم، شهريه دانشگاه را بپردازيم، پول نداريم شهريه*ى دانشگاه آزاد و شبانه را بپردازيم و من بارها گفته*ام كه بايد اين*چنين مواردى مديريت شود."
  احمدی نژاد در رابطه با شهريه ها گفت:"بارها دانشجويان و خانواده*هاى آنها ...به من نامه نوشته*اند و گفته*اند ما كارگر هستيم و نمي*توانيم اين هزينه*ها را بپردازيم."

  تاکيد و تکرار نارسايی های آشکار و علنی در دانشگاهها از سوی احمدی نژاد ظاهرا وظيفه داشت تا نشان دهد که او مشکلات معيشتی دانشجويان را می شناسد, اما چيزی که او نگفت اين بود که دولتش برای رفع اين مشکلات هيچ کاری صورت نداده که هيچ؛ بلکه شرايط توليد علم را در دانشگاهها دشوارتر کرده است. احمدی نژاد در سخنانش خود را در سطح يک منتقد وضع موجود در دانشگاهها قرار داد, در حالی که نظامی که او نماينده آن است عامل و ريشه اصلی بخش عظيمی از مشکلاتی است که او به انتقاد از آنها برخاست. با اين وجود طبيعی است که انتقادات او چيزی جز فرار به جلو برای فرافکنی از مسووليت نبود. احمدی نژاد گفت:"شيوه*هاى آموزشى ما بايد به نحوى كارآفرين باشد، توسعه كمى و كيفى دانشگاه لازم است ولى دانشگاه*ها خود بايد مولد باشند. دانشگاه*ها بايد در جهت آرمان*ها حركت كنند. دانشگاه بايد به نحوى عمل كند كه دانشجو بعد از فارغ*التحصيل شدن خود شغل ايجاد كند نه اين*كه دنبال شغل بگردد. نظام آموزشى ما بايد خلاق*پرور باشد نه مصرف*كننده."
  اين سخنان احمدی نژاد نه تازگی دارد و نه تنها حرف های اوست. و حتی با اين که تاکيد او بر لزوم تغيير ساختار آموزشی و مرتبط شدن آن با کارآفرينی درست است, بيان آن از زبان او بکلی بی ارزش و يک ژست توخالی است. چرا که اگر بنا بود او غير از حرف چيز ديگری در چنته داشته باشد بايد می گفت که برای تغيير شيوه های آموزشی کدام گام عملی بلاواسطه بايد برداشته می شد و در عرض يک سال اخير مجموعه سياست های دولت چه تناسبی با اين گام مورد نظر داشته و در جهت آن بوده يا در جهت خلاف آن؟ او بايد می گفت که الزامات چنين پيوندی کدام ها هستند و دولت چه گامی در مسير اين الزام ها برداشته است تا حرف هايش توخالی و تبليغات ناسيوناليستی بی پشتوانه نباشد, اما او هر جا که به سياست ها و راهکارهای دولت مربوط می شود, هيچ چيز يک حتی خط حرف حسابی برای گفتن نداشت. و اين بی علت نيست. دولت احمدی نژاد که با وعده مهرورزی و تامين عدالت بر سر کار آمد, نه از ميزان شهريه های دانشجويان کاست, نه توانست بر پول سالاری در نظام آمورش عالی که به بازار بزرگی برای آقازاده ها و رانت خواران نظام تبديل شده لگام بزند, اين دولت نه توانست مشکل آوارگی دانشجويان و نداشتن خوابگاه و سلف سرويس مناسب را حل کند, نه قدمی در جهت بهبود کيفيت آموزش عالی بردارد, نه حقوق اساتيد و کارکنان دانشگاهها را به سطح نرخ تورم ارتقا دهد, برعکس وزارت علوم در دوره وی به پاکسازی استاتيد دگرانديش پرداخت و به جان فعالان دانشجويی افتاد و پرونده سازی و اخراج از دانشگاهها را شدت داد تا فضای حاکم بر دانشگاهها را مسدودتر از گذشته سازد.
  فعالان دانشجويی در ميزگردی خبری در 7 مهر که جزييات آن را خبرگزاری ايلنا انتشار داد (1) کارنامه آماری عملکرد يک ساله وزارت علوم در دوره دولت احمدی نژاد را استخراج کرده اند. بر اساس آمارهای استخراج شده از خبرگزاري*‏ها و نشريات مختلف از تيرماه سال 84 تا شهريور 85 در مجموع " 24 مورد بازجويى دانشجويان توسط نهادهاى امنيتى و اطلاعاتى ,57 مورد بازداشت دانشجويان, 45 مورد احضار به دادگاههاى عمومى انقلاب, 37 مورد محاكمه و 53 مورد حكم قضايى ,167 مورد احضار به كميته انضباطى كه 100 موررد آن در تابستان گذشته بوده است، 89 مورد حكم صادره توسط كميته*‏هاى انضباطى, 25 مورد تعطيلى نهادهاى دانشجويى, 39 مورد توقيف نشريات دانشجويى, 28 مورد جلوگيرى از برگزارى برنامه*‏هاى دانشجويى و 7 مورد اخراج دانشجويان كارنامه عملكرد يك *‏ساله وزارت علوم است."
  احمدی نژاد با چنين کارنامه ای معلوم است که در مراسم گشايش سال تحصيلى جديد دانشگاه*ها حرفی برای زدن نداشت جز اين که بگويد, شهريه گرفتن مشکل ايجاد می کند, دانشجويان خوبند, دانشگاه خوب است! علم خوب می باشد, دانش چيز مفيدی است, جوانان ايرانی با استعدادند, "دولت در خدمت دانشگاهيان است" و "ما اكنون در دانشگاهها و كشورمان كسانى را داريم كه اگر به آنها توجه شود بالاتر از ابوريحان و بوعلى و سعدى و حافظ و مرحوم دكتر حسابى خواهند بود، بايد به آنها توجه كرد، (2) بايد سطح كار دانشگاهها را بالاتر برد. بايد زمينه*اى را فراهم كرد كه جوانان ما به قله*هاى بلند دانش دست پيدا كنند." و يا هزيان گويی های او در مورد مدل جهانی توسعه.

  احمدی نژاد اما حتی در همين زمينه هم حاضر نشد به بودجه دولت در زمينه آموزش عالی و پژوهش اشاره کند, به آمارهای جهانی در مورد سطح توليد علم در ايران و به سطح عمومی آموزش. (3) چرا که اين اشاره ها می توانست به روشنی نشان دهد که رژيم جمهوری اسلامی مانع اصلی گسترش علم و دانش در مراکز آموزش عالی است و ساختارهای اين نظام از نوعی است که برقراری پيوند ميان توليد, پژوهش و دانشگاه بدون تغييرات دامنه دار سياسی در بافت قدرت و تغيير ساختاری اقتصاد ايران از اقتصاد مصرف محور رانتی به اقتصاد متکی بر توليد شدنی نخواهد بود.
  علاوه بر اين ناسازگاری حکومت مذهبی با مقتضيات و مقدرات جامعه علمی در حدی است که توان حرکت از دانشگاههای ايران گرفته است. دانشگاه به عنوان مرکز توليد علم بدون آزادی کامل آکادميک توانايی بهره وری از استعدادهای درخشان را نخواهد يافت. آزادی آکادميک پيش از همه به معنای برخورداری از آزادی و امکانات مادی پژوهش و نيز آزادی بيان در ترويج علمی يافته های پژوهشی نوين است. اما رژيم جمهوری اسلامی دشمن آزادی آکادميک در مجامع دانشگاهی است و نبرد آزاد فکری گرايش ها و تزها و فرضيه ها را برنمی تابد و در زمينه پژوهش بويژه در حوزه های جامعه شناسی, روانشناسی و تربيتی سرمايه گذاری نمی کند. همين امروز اگر يک پژوهش علمی در حوزه علوم انسانی با آمار و اسناد نشان دهد که اعدام تاثيری در مهار جرايم اجتماعی ندارد و يا پيروی از شرع اسلامی در حوزه قضايی مايه گسترش ظلم و بی عدالتی است, همين احمدی نژاد و حراست وزارت علوم اگر محقق مورد نظر و تيم تحقيقاتی اش را به عنوان زنادقه به اعدام محکوم نکنند حتما در خانه اش شراب و اسلحه و مجلات پورنو خواهند يافت و اسناد جاسوسی و وابستگی اش به بيگانگان را "کشف" خواهند کرد. کمترين مجازات چنين محققی اين است که در زندان های قرون وسطايی رژيم بپوسد.

  حکومت ايدئولوژيک؛ آن هم حکومتی با ايدئولوژی واپس مانده ضد علمی و خرافی قادر نخواهد بود ايران را به شاهراه ترقی و پيشرفت برساند. آرزوی شريف جامعه علمی در ايران؛ آرزوی تبديل دانشگاههای ايران به قله های نام آشنای جهانی در توليد دانش و معرفت و علم, آرزويی است که فقط پس از برانداختن بساط استبداد سياه مذهبی و نظام ولايت مطلقه فقيه ممکن است بتواند محقق شود.


  (1): نگاه کنيد به لينک زير در روشنگری:
  http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?...929141622.html


  (2)طنز قضييه اين است که درست در حالی که رييس جمهور رژيم مشغول داستان سرايی در باره ابوريحان و بوعلى و سعدى و حافظ و مرحوم دكتر حسابى در دانشگاههای ايران بود, جمعى از دانشجويان كارشناسى ارشد شبانه دانشگاه تهران در برابر تالار محل سخنرانی او دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار رفع مشكل خوابگاهى خود شدند.
  يكى از دانشجويان معترض در اين رابطه به ايسنا گفت: در زمان ثبت *نام اعلام شد كه خوابگاه در اختيار ما قرار مي*گيرد، درصورتى كه تنها براى هفت روز در يك زيرزمين بدون امكانات اجازه اسكان داده شد كه در اين ميان برخورد نامناسب برخى از كارمندان خوابگاه، محيط غير بهداشتى محل اسكان، عدم برخوردارى از امنيت لازم و حتى عدم پذيرش دانشجويان دخترى كه از شهرستان آمده و جايى براى اسكان ندارند از ساير مشكلات خوابگاهى دانشجويان كارشناسى ارشد نوبت دوم است."


  (3) نقش دانشگاه در پيشرفت علمی و جايگاه پيشرفت علمی در کارآفرينی و رشد اقتصادی و بهبود سطح عمومی زندگی مردم روشن تر از آن است که نيازی به تشريح و توجيه ( و يا ايراد سخنرانی از سوی رييس جمهور) داشته باشد. دانشگاههای ايران اما عليرغم استعدادهای درخشان جوانان ايرانی و اشتياق سنتی جوانان به کسب علم و وجود اساتيد برجسته و توانا و ظرفيت های بالقوه در توليد علم و دانش هنوز در زمينه توليد علم از حد نيازهای اجتماعی بشدت عقب مانده است و حتی در ميان کشورهای خاورميانه در سطح ترکيه قرار داد. براساس شاخص های اندازه گيرى سهم کشورها در توليد علمی که مؤسسه اطلاعات علمى ISI ارائه داده است سهم توليد علم ايران در سال ۲۰۰۳ ، 290/0 درصد بود كه در سال ۲۰۰۴ به 360/0 درصد رسيده است.
  گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال 1384 حاکی از آن است که ايران از نظر شاخص آموزش در ميان 162 کشور جهان در رتبه 103 قرار داشته که نمايانگر کاهش سطح آموزش در ايران است.
 3. #3
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه*‏هاى شيراز و علوم پزشكى در انتقاد به پذيرش دانشجوى پولى در شعبه بين*‏المللى دانشگاه علوم پزشكى شيراز در كيش بيانيه*‏اى صادر كرد.
  به گزارش ايلنا, در اين بيانيه آمده است؛ طى توافقنامه*‏اى بين دانشگاه علوم پزشكى شيراز و سازمان منطقه*‏اى آزاد كيش، شعبه*‏اى تحت عنوان "شعبه بين*‏المللى دانشگاه علوم پزشكى شيراز" در كيش راه*‏اندازى شد.
  بر اساس اين بيانيه، در فاز اول اين شعبه اقدام به پذيرش دانشجو در رشته*‏هاى پزشكى, داروسازى, دندانپزشكى وتغذيه خواهد كرد و نحوه پذيرش دانشجو به صورتى خواهد بود كه ملاك اصلى ورود به اين شعبه دانشگاه هزينه*‏هاى هنگفتى است كه دانشجو جهت تحصيل در اين دانشگاه بايد بپردازد.
  در اين بيانيه آمده است؛ دانشگاه علوم پزشكى شيراز در طول عمر خود همواره جز برترين دانشگاه*‏هاى علوم پزشكى كشور بوده و در اين مدت از لحاظ علمى مدال*‏هاى غرورانگيزى بر گردن آويخته و واضح است دانش*‏آموزانى موفق به حضور در اين دانشگاه مي*‏شوند كه جز رتبه*‏هاى برتر كنكور سراسرى بوده و طى رقابتى سخت در اين دانشگاه پذيرش شده*‏اند.
  در اين بيانيه تصريح شده است؛ بنابراين با روندى كه پيش گرفته شده كسانى به تحصيل در شعبه مذكور مشغول خواهند شد كه تنها به واسطه داشتن ثروت كافى جهت پرداخت هزينه*‏هاى هنگفت دانشگاه (حتى بسيار بالاتر از هزينه*‏هاى دانشگاه آزاد) صلاحيت تحصيل در اين دانشگاه را پيدا كرده*‏اند و يا پذيرش دانشجويانى كه تمكن مالى عالى داشته*‏اند، اما معلوم نيست كه صلاحيت علمى هم داشته باشند.
  اين بيانيه متذكر مي*‏شود؛ با اين روند ديرى نخواهد شد كه اعتبار و منزلت دانشگاه علوم پزشكى شيراز به شدت تنزل پيدا خواهد كرد.
  اين بيانيه مي*‏افزايد: توجيه دانشگاه از واژه "بين*‏المللى" در نام شعبه تازه تاسيس پذيرش دانشجويان خارجى نيز است، اما تجربه موسسات آموزش عالى كشور كه نام بين*‏المللى را يدك مي*‏كشند، نشان داده كه اكثريت قريب به اتفاق دانشجويان اين گونه موسسات آموزش عالى و دانشگاه*‏ها ايرانى هستند و اين نام توجيهى بيش نيست.
  بر اين اساس، مديران دانشگاه كه مطلع*‏ترين اشخاص در مورد آمار بيكارى فارغ*‏التحصيلان علوم پزشكى هستند، چگونه و به خاطر چه منفعتى حاضرند اين آمار را افزايش دهند؟
  اين بيانيه تصريح مي*‏كند؛ جاى بسى تامل و تاسف است كه چند روز بيشتر از جمله شديد رييس جمهور به پذيرش دانشجو براساس دريافت شهريه*‏هاى سنگين, در سخنرانى آغاز سال تحصيلى جديد دانشگاه*‏ها نمي*‏گذرد كه شاهد نحوه جديدى از پذيرش دانشجو توسط مديران منصوب دولت ايشان هستيم كه عملاً اقدام به فروش كرسي*‏هاى علم و دانش كرده*‏اند.
  اين بيانيه مى افزايد؛ از سوى ديگر دانشجويان شعبه مذكور از دريچه ثروت پا به دانشگاه نهاده*‏اند با همان مدركى فارغ*‏التحصيل خواهند شد كه ديگر دانشجويان اين دانشگاه كه به خاطر صلاحيت علمى وارد دانشگاه شده*‏اند فارغ*‏التحصيل مي*‏شوند كه اين خود قلمى آشكار و تبعيض واضح در حق دانشجويان اين دانشگاه است.
  در پايان اين بيانيه آمده است؛ سوال ما از كسانى كه مجرى چنين طرحى هستند، اين است كه اين مسائل چگونه با عدالت سازگار تواند بود؟ آيا عدالت در نظر شما اين است؟
 4. #4
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  گذشته ۲۰۰ نفر از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه پلی تکنیک در مقابل یکی از خوابگاه های این دانشگاه تجمع کردند.

  در این تحصن که به صورت خودجوش برگزار شد دانشجویان با سر دادن شعارهایی همچون دانشجوی زندانی آزاد باید گردد، دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد و یاشار تا فردا آزاد باید گردد و همچنین خواندن سرودهایی از جمله یار دبستانی من و ای ایران خواستار آزادی یاشار قاجار دبیر انجمن اسلامی - و روشن شدن وضعیت عابد توانچه از دانشجویان دانشگاه شدند.

  حضور نیروهای امنیتی در این تحصن چشمگیر بود.

 5. #5
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  سردبير نشريه ,خاک, و دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از يک ترم محروميت از تحصيل خود خبر داد.

  بهروز کريمي*زاده درگفت*وگو باخبرنگارخبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، ادعا کرد که روز يکشنبه از سوی آموزش دانشکده، حکم اوليه مبنی بر يک ترم محروميت از تحصيل، به وی اعلام شده است.

  وی گفت که معتقد است اين حکم در راستای اعتراض به عملکرد مسوولان دانشگاه و دفاع از حقوق صنفی دانشجويان صادر شده است.

  کريمي*زاده گفت:,متاسفانه از تيرماه تاکنون تعداد زيادی از فعالان دانشجويی در حوزه*های صنفي، نشريات دانشجويی و عده*ای از فعلان سياسی به کميته انضباطی دانشگاه احضار شده*اند.,

  سردبير نشريه ,خاک, گفت:, شهريور ماه از سوی کميته*ی انضباطی احضار شدم و پس از سوال و جواب*هايی که درساختمان کميته انضباطی از من انجام شد، اعلام کردند به دليل شرکت در تجمعات و ايجاد بلوا و آشوب، حکم محروميت از تحصيل، برای من صادر مي*شود.,

  کريمي*زاده اظهار داشت:, تاکنون بيست*حکم مبنی بر محروميت از تحصيل دانشجويان اعلام شده است. در حال حاضر فضای سنگينی در دانشگاه تحميل مي*شود که نشان*دهنده*ی غيرفعال بودن تشکلات و نشريات سياسی و فرهنگی است.,

  وی همچنين از اعتراض کتبی خود نسبت به اين حکم به کميته انضباطی خبر داد.

  به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، همچنين حکم دو ترم محروميت از تحصيل يک دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سوی کميته*ی تجديدنظر انضباطی تاييد شد.

  حکم زينب پيغمبرزاده دانشجوی سال آخر پژوهشگری اجتماعی که به دليل شرکت در اعتراضات خردادماه اين دانشگاه به کميته*ی انضباطی احضار شده و در مرحله*ی بدوی به دو ترم محروميت از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شده بود، پس از درخواست تجديدنظر به کميته*ی تجديدنظر انضباطی ارجاع و در اين کميته تاييد شد.
 6. #6
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  رييس جمهور در ديدار با روسا و جمعى از اساتيد دانشگاه*هاى سراسر كشور از استفاده و بهره گيرى از همه*ى ظرفيت*هاى پژوهشى كشور در سال جارى خبر داد.

  به گزارش خبرنگار سياسى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود احمدى نژاد، شب گذشته و پس از مراسم افطار در جمع روساى دانشگاه*هاى كشور اظهار كرد: در جلسه*اى كه برگزار شده است، قرار شد هر چه ظرفيت مفيد و غير تكرارى در زمينه*ى پژوهشى در كشور وجود دارد تا پايان سال جارى در مورد آن*ها تصميم گيرى شود.

  وى با بيان اين كه براى اجراى اين طرح دو شرط وجود دارد، گفت: شرط اول بهره گيرى از اين امكان، تكرارى نبودن ظرفيت*ها و نيز بهره گيرى از تحقيقاتى است كه به نيازهاى كشور پاسخ دهد.

  احمدى نژاد با اشاره به بودجه 1200 ميليارد تومانى پژوهش در كشور، گفت: دانشگاه*هاى ما امروز نيروى كار آمد تربيت نمي*كنند و بايد تلاش كنيم دانشگاه*هاى ما انسان*هايى را بسازند كه در محيط اجتماعى كنونى ما كارآمد باشد.

  وى با تاكيد بر اين كه ساختن دانشجوى كارآمد وظيفه*ى دانشگاه*هاى ماست، گفت: من اعتقاد و باور دارم كه دانشگاه*هاى ما مي*توانند كشور را بسازند، منتها بايد استارت آن زده شود.

  رييس جمهور كشورمان با خطاب قرار دادن روساى دانشگاه*ها، اظهار كرد: آن*ها هم اكنون يك فرصت تاريخى براى آبادنى كشور را يافتند و بايد فرصت كنونى را غنيمت بشمارند.

  احمدى نژاد در بخشى از سخنانش با بيان اين كه تصميم*هاى خوبى براى حمايت از زبان فارسى اتخاذ شده است،* گفت: زبان فارسى ظرفيت بسيار بالايى دارد و فرهنگ امروز دنيا بسيار طالب اين زبان است. امروز از شرق دور تا غرب، همه دنبال ايران هستند و طالبند كه بدانند در ايران چه خبر؟

  رييس جمهور همچنين با اشاره به فعاليت برخى از دانشگاه*ها در كشور، گفت: دانشگاه تربيت مدرس، رسالت مشخصى دارد اين دانشگاه درست نشده است كه مدرس تربيت كند،* بلكه درست شده است كه مدرس تراز جمهورى اسلامي*ايران تربيت كند.

  احمدي*نژاد در پاسخ به سخنان يكى از روساى دانشگاه*ها كه خواستار افزايش حقوق هيات علمي*دانشگاه*ها شده بود، گفت: اگر بخواهيم حقوق انسان*ها و فوق ليسانس*هاى ديگر وزارت خانه*ها را معادل وزارت علوم كنيم، سالانه به بيش از هفت هزار ميليارد تومان بودجه جارى نياز داريم كه اين امر معادل 15 درصد تورم است.

  وى با اشاره به افزايش بودجه*ى دانشگاه*ها، گفت: وقتى رييس جمهور شما يك دانشگاهى است بايد توجه ويژه*اى به دانشگاه داشته باشد به همين منظور بحث بودجه*ى دانشگاه*ها را خارج از نوبت مورد بررسى قرار مي*دهيم و براى پيشرفت كشور اين بخش را تقويت مي*كنيم.

  احمدى نژاد در مورد استقلال دانشگاه*ها نيز گفت: من موافق اين امر هستم، اما استقلال دانشگاه يك شرط دارد و آن اين است كه خروجى آن، بايد مشخص باشد.

  به گفته*ى وي،* اگر دانشگاهى مستقل بود، ولى خروجى مشخصى نداشته باشد نه تنها مفيد نيست، بلكه زيان آور نيز خواهد بود.

  احمدى نژاد در بخش ديگرى از اظهارات خود وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى را مورد خطاب قرار داد و از وى و همكارانش خواست تا با استفاده از يك برنامه*ى مشخص غذاهاى ايرانى را ارتقا داده و فرهنگ عمومى *را براى استفاده از غذاهاى عمومي* تقويت كند.

  به گزارش ايسنا، پيش از سخنان رييس جمهور هشت تن از استادان و روساى دانشگاه*هاى مختلف كشور*، در اظهاراتى با بيان مشكلات و موانع آموزشى و پژوهشى كشور خواستار افزايش بودجه*ى دانشگاه*ها شدند.

  در اين ديدار وزيران علوم، تحقيقات و فن*آورى و نيز بهداشت و درمان و آموزش پزشكى حضور داشتند.
 7. #7
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  دفن زباله*هاى شهرى در كنار دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف*آباد موجب تهديد سلامت و بهداشت دانشجويان شده است.,

  به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر سيدمحمد اميري، رييس دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف*آباد با اشاره به اين مهم كه هم*اكنون بالغ بر 23 هزار دانشجو در اين شهر مشغول به تحصيل هستند، افزود: از سال 1378 تاكنون 5 مرتبه در كميسيون دانشجويى شوراى تامين استان مصوب شده كه شهردارى نجف*آباد نسبت به انتقال محل تخليه زباله*هاى شهرى از كنار اين واحد و همسايگى خوابگاه*هاى دانشجويى سريعا اقدام كند، ولى تاكنون هيچ اقدامى صورت نگرفته و شهردارى درصدد احداث كارخانه بيوكمپوست در اين محل مي*باشد كه با راه*اندازى اين واحد بازيافتي، علاوه بر آلودگى ناشى از بوى تعفن زباله*ها در محيط دانشگاه، موجبات سلب آسايش و بهداشت دانشجويان و پيامدهاى جبران*ناپذير آن فراهم خواهد شد.

  وى با انتقاد شديد از عملكرد شهردارى نجف*آباد از عدم برخورد منطقى با اين موضوع گفت: اين دانشگاه در حال حاضر با سرمايه*گذارى چند ميليارد تومانى اقدام به ساخت بيمارستانى در محل اين واحد آموزشى كرده كه نهادهاى صادر كننده مجوز اين بيمارستان با عنايت به جابه*جايى محل تخليه و دفن زباله*ها، اقدام به صدور مجوز ساخت و بهره*بردارى از بيمارستان را كرده*اند كه تاكنون هيچ اقدام موثرى از سوى مسوولان ذيربط صورت نگرفته است.

  اميرى افزود: دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف*آباد منشا خدمات بسيار ارزنده*اى براى شهر نجف*آباد و كشور بوده كه مي*طلبد با برخورد منصفانه و با احترام به جايگاه علم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم، موجبات تقويت، توسعه علوم و فناورى و به دنبال آن زمينه*هاى امنيت اجتماعى و اشتغال را فراهم سازيم.

  وى گفت: صرف نظر از موقعيت مكانى اين دانشگاه، محل كنونى تخليه و دفن زباله*هاى شهرى نجف*آباد نيز در نزديكى شهر قرار دارد كه اين مساله با استانداردهاى بهداشتى و ايمنى شهرى فاصله فراوان دارد.

  رييس دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف*آباد در پايان خواستار برخورد منطقى و به دور از احساسات فرماندارى و شهردارى نجف*آباد با موضوع انتقال محل تخليه و دفن زباله*هاى اين شهر شد.
 8. #8
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  غريب سجادی دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تربيت معلم تهران ، که در آزمون کارشناسی ارشد در رشته علوم سياسی دانشگاه علامه طباطبايی تهران پذيرفته شده بود ، مجازبه ثبت نام نشد .
  غريب سجادی در گفتگويی ، ضمن تأييد اين خبر ، اظهار داشت : سازمان سنجش به خاطر فعاليتهای دوران کارشناسی ازگزينش و ثبت نام من خودداری نموده و تلاش اينجانب برای حل اين مشکل از طريق مراجع قانونی ، نتيجه ای نداشته است .
  شايان ذکر است غريب سجادی عضوشورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم تهران و صاحب امتياز نشریه دانشجويی کردی ــ فارسی ولات و دبير انجمن علمی جامعه شناسی بوده است .


  خسرو کــردپور، روزنامه نگار، کردستان
  www.mukrian.blogsky.com
  khosrow_kurdpoor@yahoo.com
  Tel: ۰۰۹۸۹۱۸۸۷۳۷۶۸۳

 9. #9
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  گذشت چند هفته از آغاز سال تحصیلی در دانشگاه های ایران، مشکل عدم ثبت نام از برخی از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد موسوم به "دانشجویان ستاره دار" همچنان ادامه دارد.
  تازه ترین تحول در این مورد، سخنان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است که این دانشجویان را "مردود علمی" اعلام کرده، اما شماری از فعالان دانشجویی می گویند این مسئله واقعیت ندارد.

  از جمله خبرگراری ایسنا گفته های علی نیکونسبتی یکی از فعالان سیاسی در دانشگاه را منعکس کرده است که با انتقاد از آقای عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سخنان وی را مردود خوانده و تاکید کرده است که کارنامه علمی این پذیرفته شدگان بر روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است.

  آقای نیکونسبتی گفت که در کارنامه این افراد"کد2" درج شده است که به معنای فاقد صلاحیت عمومی" برای ادامه تحصیل شناخته شدن، است.

  آقای نیکونسبتی از فعالان دانشجویی گفته است که پذیرفته شدگان معروف به"سه ستاره دار" فاقد هر گونه حکمی از سوی دادگاه های ذیصلاح و یا کمیته های انظباطی هستند.

  پیش تر وزیر علوم و تحقیقات ایران وجود پذیرفته شدگان موسوم به "ستاره دار" را تکذیب کرده بود.

 10. #10
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  بنا به فرمایشان جدید رهبر

  جهان، آب دهانش برای ج. اسلامی راه افتاده!

  ادامه تظاهرات اعتراضی در امیرکبیر

  واقعیات دانشگاه ها، خلاف اوهام رهبر است  ادامه تظاهرات اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در محوطه این دانشگاه، روز گذشته به با خشونت از جانب نیروهای انتظامات دانشگاه همراه شد. خشونت در جریان ورود دانشجویان معترض که شعار می دادند«انجمن بسيجي تعطيل بايد گردد» و «دانشجو مي*‏ميرد، ذلت نمي*‏پذيرد» به سالن آمفی تئاتر آغاز شد. سپس انتظامات دانشگاه اجازه داد تا دانشجويان در سالن آمفي*‏ تئاتر حضور يابند كه به اين ترتيب همه دانشجويان وارد سالن شدند و تقريبا سالن پر شد.

  در ادامه، اعضاي انجمن اسلامي منتخب مسئولان دانشگاه روي سن رفتند تا آغاز برنامه را اعلام كنند، اما اعضاي انجمن اسلامي منتخب دانشجويان با حضور روي سن مانع برگزاري برنامه شدند.

  دانشجويان به محض شروع به صحبت يكي از اعضاي انجمن اسلامي منتخب مسئولان دانشگاه، وي را «هو» مي*‏كردند، اما اظهارات اعضاي انجمن اسلامي منتخب دانشجويان با سوت و كف حاضران همراه شد. همایش انجمن خودخوانده به این شکل برگزار شد. سرانجام اعضاي انجمن اسلامي منتخب مسوولان - كه تعداد آنها بسيار اندك بود- با اعلام اينكه برخي افراد باعث اخلال در برگزاري مراسم شدند، سالن را ترك كردند و با حضور در مسجد دانشگاه، برنامه خود را برگزار كردند.

  اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي منتخب دانشجويان اميركبير نيز با قرار گرفتن در پشت تريبون به تشريح وضعيت فعلي دانشگاه و انتقاد از برخوردها و احكام كميته انضباطي در قبال

  علي صابري، دبير انجمن اسلامي منتخب دانشجويان با اشاره به تهديد خود در شب گذشته، گفت: دوشنبه شب در حسينيه ارشاد ماموران با تهديد به من اعلام كردند كه فردا نبايد در دانشگاه حضور يابم. وی احكام صادره كميته انضباطي براي دانشجويان را غيرقانوني خواند و با اشاره به جمع*‏آوري سه نشريه دانشجويي در روزهاي اول مهر ماه گفت: روز اول, دوم و سوم سه نشريه دانشجويي را جمع كردند و روز چهارم هم مي*‏خواستند نشريه «خط صفر» را جمع كنند كه نگذاشتيم. همه اين اقدامات مسوولان دانشگاه غيرقانوني است و اگر فردا هم به من بگويند ديگر حق حضور در دانشگاه را ندارم، فقط يك معني دارد، اينكه دانشگاه باز هم كار غيرقانوني مي*‏كند.

  عباس حكيم*‏زاده، ديگر عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي منتخب دانشجويان گفت: طبق آيين*‏نامه دانشجو حق دارد در جلسه بررسي كميته انضباطي حضور يابد و دفاعيات خود را به صورت شفاهي بيان كند اما بسياري از احكام تعليقي كه كميته انضباطي براي دانشجويان صادر كرده، بدون حضور آنها بوده است ، وقتي هم كه ما اعتراض كرديم، دبير هيات نظارت گفت كه مي*‏توانيم كار غيرقانوني انجام مي*‏‏دهيم. شما هم به هر جا خواستيد شكايت كنيد. بحث بر سر اقدامات قانوني و غيرقانوني نيست، مساله اين است كه پروژه*‏اي براي پلي*‏تكنيك و دانشگاه تهران تدارك ديده شده است و مديريت دانشگاه هم در اين پروژه فقط يك مهره است.

  در پايان اين مراسم قطعنامه*‏اي قرائت شد كه در آن از اقدامات مديريت دانشگاه انتقاد شد. دراین قطعنامه آمده است:

  ما دانشجويان پلي تكنيك بدين *‏وسيله انزجار خود را از اقدامات خلاف شرع, عرف و قانون رياست دانشگاه و نهادهاي امنيتي ابراز مي*‏داريم و اعلام مي*‏كنيم كه هيچ تشكل و نهادي را جز انجمن اسلامي دانشجويان پلي تكنيك با سابقه 47 ساله به عنوان نماينده خود در اين دانشگاه نمي*‏شناسيم .

  سخنرانی رهبر

  همزمان با این رویدادها در دانشگاه امیرکبیر، رهبر جمهوری اسلامی برای عده ای دستچین شده و مطیع که به دیدارش برده شده بودند یک سخنرانی دانشجوئی کرد که عملا تائید کننده محدودیت های دولت احمدی نژاد علیه دانشگاه و جنبش دانشجوئی است. او با بهره گیری از سبک همیشگی لفاظی و انکار واقعیات جاری در کوچه وخیابان، از جمله گفت:

  "سیاست زدگی و سیاست بازی به هیچ وجه مورد تأیید نیست، اما سیاست گری و برخوردار شدن از قدرت فهم و تحلیل سیاسی، نیاز مبرم دانشجویان و دانشگاه*هاست و تشكلهای دانشجویی باید در این جهت، برنامه*ریزی و تلاش كنند."

  رهبر جمهوری اسلامی که گویا در یک جهان دیگر و کشور دیگر زندگی می کند و از سقوط تاریخی همه سنت ها، معنویات و اخلاق اجتماعی زیر فشار دوروئی های حاکمیت بی اطلاع است، گفت:

  "جمهوری اسلامی، براساس تفكر و معرفت دینی، به موازات تلاش برای حل مشكلات مادی، احیاء معنویت یعنی عنصر گمشده زندگی بشر را جزو اهداف خود قرار داده و به همین دلیل با معارضه قدرتمندان و ستمگران جهانی روبرو شده است اما با وجود همه مخالفتها، به یاری پروردگار در مسیر تحقق این هدف گام بر می*دارد. "

  در بخش دیگری از این سخنرانی، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر سیاست جنگی حاکمیت کنونی تاکید کرد و اوهام خود را اینگونه بیان داشت:

  "امروز هم اگر مسئله*ای مثل جنگ تحمیلی رخ دهد نسل جوان آماده است همچون جوانان دهه اول انقلاب، تجربه*ای پرافتخار بیافریند. "

  درادامه همین بخش، علی خامنه ای یکبار دیگر تخیل بی پایه و اساس ریزش و رویش نیروهای انقلاب را مطرح کرد که 9 سال پیش در نماز جمعه تهران آن را طرح کرده بود. او که فراموش کرده و یا اطلاع ندارد؛ نیروی انقلابی زائیده شرایط انقلابی است و لفاظی های 27 سال پس از انقلاب و بی ارتباط با وضع کنونی جامعه و جنبش جدید مردم با خواست های جدید گفت:

  "رویش*های پرطراوت انقلاب بیشتر از ریزش آن بوده است اما با وجود همه كارها و پیشرفتها، ما هنوز در ابتدای راه هستیم ضمن اینكه آرمانهای انقلاب به طور طبیعی در جهان انتشار می*یابد و عقبه حمایت عاطفی و فكری ملتها، هر روز بیشتر از پیش نصیب نظام اسلامی می*شود. "

  این عقبه ای که او به آن اشاره کرده، روی دیگر همان هولوکاست بازی دولت احمدی نژاد با امید جلب افکار عمومی مردم عرب است. او در ادامه و با اشاره تلویحی به رفتن به سوی تولید سلاح اتمی و در یک تئوری بافی بی سر و ته گفت:

  "بدون تردید اهمیت جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی، به نقطه تعیین كننده*ای خواهد رسید.امروز روشن شده است كه دشمن بر روی برخی جریان*های دانشجویی سرمایه*گذاری می*كند و سرویس*های جاسوسی آمریكا و اسرائیل حتی حاضرند به تشكلهای دانشجویی وابسته به توده*ای*ها و جریانهای چپ كه وجود آنها پس از فروپاشی اردوگاه جهانی ماركسیسم دیگر معنا و مفهوم ندارد ( لابد دولت کوبا و ونزوئلا و جنبش های انقلابی امریکای لاتین هم در این تئوری رهبر می گنجند!!) كمك كنند و به هر طریق ممكن و تحت نام*های گوناگونی چون سلطنت*طلب و غیره به جریان*های اصیل دانشجویی ضربه بزنند. "

  رهبر در توجیه نقض قانون اساسی در نفی اصل 44 که اتفاقا از اصول انقلابی قانونی اساسی است گفت:

  بنده نیز از روند اجرای - فرمان نفی- اصل 44 قانون اساسی قانع نیستم اما واقعیت آن است كه در این زمینه پیشرفتهای خوبی نیز حاصل شده كه باید بیشتر شود.
 11. #11
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  به محروميت دانشجويان از تحصيلات عالی پايان دهيد، سازمان ديده بان حقوق بشر
  وزارت اطلاعات پشت پيکار برای مجازات فعالان دانشجويی بخاطر عقايد سياسيشان است

  (نيويورک، ۱۹ اکتبر۲۰۰۶)- سازمان ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است فورا به ممنوعيت های به وجود آمده برای دانشجويانی که از شرکت دردانشگاه منع شده اند- چرا که آنها عقايد سياسی خوشايند دولت ندارند- پايان دهد وهمچنين به دانشجويان اجازه استفاده و برخورداری ازآزادی بيان وانجمن ها را بدهد.

  گزارشی که با عنوان "سلب حق تحصيل" امروز توسط سازمان ديده بان حقوق بشرمنتشرشده است نشان می دهد که چگونه دولت حداقل ۱۷ نفر از دانشجويانی که دردانشگاه مشغول به تحصيل بوده اند يا برای مقطع کارشناسی قبول شده اند را طی سال گذشته از تحصيل ممنوع کرده است، برخلاف اين واقعيت که برای برنامه های تحصيلات عالی، آنها بر اساس امتحان ورودی رقابتی پذيرفته شده بودند. اين بيانيه همچنين ۵۴ دانشجوی ديگر را مورد استناد قرار می دهد که به موجب آن، آنها پس ازآنکه تعهد نامه ای را امضا کرده اند که از فعاليت های مسالمت آميز سياسی آنها را محروم می کند، اجازه ثبت نام پيدا کرده اند.

  جواستورک معاون بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که "اين سياست حمله آشکاری به آزادی بيان و حق تحصيل به شمار می رود. مقامات ايرانی می خواهند دانشجويان دانشگاه ها، که شالوده تفکر انتقادی در هر جامعه ای ميباشند، را خاموش ساخته و افرادرا مطيع خود کنند."

  براساس مدارکی که سازمان ديده بان حقوق بشر به دست آورده است، وزارت اطلاعات، که مسئول اجرای کارکردهای امنيتی است، هماهنگ کننده پيکار ياد شده برای محروم کردن فعالان سياسی دانشجويی از حق تحصيل شان است. اين مدارک روشن می سازد که تصميمات گرفته شده منحصرا براساس سابقه سياسی دانشجويان بوده است و نه بر اساس استانداردهای آموزشی. به جز يک مورد، همه دانشجويانی که از حق تحصيل محروم شده اند از فعالان ومنتقدين و يا عضوانجمنهای اسلامی دانشجويان درسطح دانشگاه ها بوده اند.

  تلاش برای ممنوع کردن دانشجويان از دسترسی به تحصيلات عالی گواهی بر تلاش روز افزون مقامات رسمی برای تحت فشار قرادادن وآزار دانشجويان به شمار می رود. از جولای سال ۲۰۰۵ تا اکنون، قوه قضاييه ۳۵ دانشجو را به دليل فعاليت های سياسی شان به زندان محکوم کرده است. مقامات رسمی ۶ دانشجوی ديگر را با اتهام های سياسی محاکمه کرده است اگرچه حکم آنان هنوز صادر نشده است.

  دراثنای همين زمان، کميته انضباطی دانشگاه ، ادامه تحصيل ۴۱ دانشجوی فعال درزمينه مسائل سياسی را برای مدت زمانی حداکثر تا دوترم تحصيلی به حالت تعليق درآورد و هياتهای نظارت دانشگاه فعاليت انجمنهای دانشجويی را درسطح ۱۵ دانشگاه ممنوع يا تعليق کرده اند. انجمن های دانشجويی منحصرا درفعاليت های مسالمت آميز درگير هستند.

  به عنوان يکی ازاعضای ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی، ايران موظف است که به حقوق آزادی بيان وبرخورداری ازانجمن ها احترام بگذارد. ايران همچنين يکی از اعضای ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ميباشد و بر طبق آن، ايران بايد شرايط آموزش عالی را بدون تبعيض برای همه ايرانيان فراهم کند. جواستورک درهمين زمينه گفت: " با محروم کردن دانشجويان از دانشگاه به دليل اعتقادات سياسی شان، ايران به صورت مستقيم به نقض آشکار تعهدات حقوقی خوددر اين ميثاق ها می پردازد."

 12. #12
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  شعبه 102 دادگاه عمومى يزد، محمدرضا رحيمي*‏راد، عضو انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايى را به پرداخت 10 ميليون ريال جزاى نقدى و تحمل 30 ضربه شلاق محكوم كرد.

  محمدعلى دادخواه،*‏ وكيل مدافع رحيمي*‏راد، اتهام موكلش را توهين به مقامات و توهين به نگهبان دانشگاه عنوان كرد و گفت: اين پرونده مربوط به دوران تحصيل موكلم در دانشگاه يزد است كه بر اساس آن موكلم به پرداخت 10 ميليون ريال جزاى نقدى و تحمل 30 ضربه شلاق محكوم شده است.
  وى افزود: با عنايت به اينكه نظام دادگسترى ايران در پى تبديل مجازات است، انتخاب مجازات شلاق به دور از رويه و روال مورد پذيرش دادگسترى به نظر مي*‏رسد و از سوى ديگر اصولاً اعمال اين*‏گونه مجازات براى يك دانشجوى جوان، تأثير نامناسبى در روحيه و آينده وى خواهد داشت.
  دادخواه ابراز اميدوارى كرد كه دادگاه تجديدنظر رأى بر برائت موكلش صادر كند.
 13. #13
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  نعمت احمدى گفت: براى اطلاع از وضعيت پرونده،عنوان اتهامى و همچنين مكان دقيق بازداشت كيوان انصارى دانشجوى عضو انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير به دادگسترى مراجعه خواهم كرد.


  نعمت احمدى در گفت*وگو با خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: وكالت كيوان انصارى دانشجوى عضو انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير را پذيرفته*ام و براى اطلاع از وضعيت پرونده، عنوان اتهامى و همچنين مكان دقيق بازداشت وى به دادگسترى مراجعه خواهم كرد.


  احمدى با بيان اينكه كيوان انصارى از 27 شهريورماه سال جارى بازداشت شده است، گفت: براى اطلاع از مكان دقيق بازداشت موكلم به دادگسترى مراجعه مي*كنم و راهكارهاى حقوقى را بررسى خواهم كرد.
 14. #14
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  جمعى از دانشجويان پرديس كرج دانشگاه تربيت معلم تهران در اعتراض به مشكلات صنفى و رفاهى خود در اين دانشگاه تجمع كردند.

  ناصرى دبير شوراى صنفى دانشگاه تربيت معلم كيفيت نامناسب غذا، مشكلات تاسيساتى و خوابگاهي، نصب دوربين مداربسته در محوطه دانشگاه، قطع مداوم آب سرد و گرم،* عدم پرداخت وام*هاى دانشجويى در ترم گذشته و نبود برنامه*هاى تفريحى را برخى از مشكلات دانشجويان دانشگاه بيان كرد.

  وى اظهار كرد: خدمات به دانشجو در دانشگاه در حد صفر است و امكانات صنفى دانشگاه در شان دانشجو نيست.

  دبير شوراى صنفى دانشگاه تربيت معلم خواستار پاسخگوى رييس دانشگاه شد و گفت: در صورت عدم پاسخگويى تجمع دانشجويان ادامه مي*يابد.

 15. #15
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  Iran must stop banning students from university because of their political views, a human rights group has said.
  Human Rights Watch says some students have been barred from registering for university places despite passing the relevant entrance exams.

  It said others have been offered places only if they promise to refrain from peaceful political protests.

  Human Rights Watch said the Iranian government wanted to coerce students into silence and submission.

  'Students banned'

  Human Rights Watch says according to documents it has obtained, Iran's Ministry of Information - which performs intelligence functions - is orchestrating what it describes as a campaign to deny student activists their right to education.

  The group says the government has barred at least 17 students from registering to take up university places over the past year, although graduate programmes had accepted them on the basis of successful competitive entry exams.

  The documents, it says, make it clear those decisions were based solely on the students' political backgrounds, not on any educational standards.

  All but one of the banned students were outspoken activists or worked with the Islamic Students' Association on their campuses.

  Student groups banned

  A further 54 students had been allowed to register only after agreeing to sign statements that they would refrain from peaceful political activities.

  Human Rights Watch says that since July 2005, the Iranian judiciary has convicted and sentenced 35 students to prison terms for their political activities.

  In the same period, 15 student associations had been suspended or banned from operating on campuses.

  Iranian student organisations - once extremely active - have been less vocal in their criticism of the government since the violent suppression of major student protests in 1999.

  They have continued to be weakened since the election of the current hardline President, Mahmoud Ahmadinejad, last year.
 16. #16
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  خبرنامه اميرکبير
  در اعتراض به سياستگذاری غلط مديريت دانشگاه در ارتباط با نشريات نشريات دانشجويي، يکشنبه فعالان نشريات دانشجويی اعتصاب می کنند.

  لازم به ذکر است که اين فعالين نشريات دانشجويی از تمامی گروه ها و تفکرات متفاوت دانشگاه (بجز بسيج) حضور دارند.

  گفتنی است که دلايل اعتراضات فعالين نشريات دانشجويي، جمع آوری نشريات مستقل و نقاد حاکميت و مديريت دانشگاه توسط انتظامات، عدم پرداخت هزينه های انتشار نشريه، کنترل مطالب قبل از انتشار مطالب و تشکيل کميته ای به منظور نظارت بر مطالب نشريات و پيدا کردن مواردی که بتوان از آنها عليه نشريه شکايت کرد عنوان نمودند.

  اين فعالين دانشجويی ضمن هشدار به مديريت دانشگاه اعلام نموده اند که �در صورت عدم پاسخ گويی مديريت ذی ربط درباره مسايل مورد اعتراض نشريات مستقل، دانشگاه منتظر اقدامات فعالين نشريات عليه اين محدوديت ها باشد.�
  بيانيه تحليلی نشريات مستقل پلی تکنيک به شرح زير می باشد:

  به نام خالق لوح و قلم

  امروز جامعه و دانشگاه ما در وضعيت مطلوبی به سر نمی برد. در بيرون از اين دانشگاه انديشمندان و اساتيد دانشگاه را از حضور در خانه خودشان محروم می سازند، فعالين سياسی را به هر شکل ممکن روانه زندان می سازند، دانشجويان را ستاره باران می کنند تا ممنوعيت از تحصيل را برای آنان رقم زنند و نشريات و مجلات بزرگ را در پی ايجاد فضای تک صدايی توقيف می نمايند.

  اين روز ها دانشگاه پر افتخار ما نيز روز های سحتی را سپری می کند. بسياری از دوستان ما در راه کميته انضباطی مهمان چند روزه دانشگاه هستند و در ابتدای هر ترم با اقداماتی عجيب، موجبات دشواری برای آنها ايجاد می گردد و بدتر از همه يگانه پايگاه آزاد انديشی پلی تکنيک را نمی توان يافت. انجمن اسلامی بر آمده از رای و نظر دانشجويان امروز بازيچه حاکميت و ابزاری به نام مديريت گرديده است.

  ساختمان انجمن تخريب و اموال آن مصادره می گردد تا بی احترامی به آرای دانشجويان نمايان شود. انجمن اسلامی منتخب دانشجويان پلی تکنيک، امروز از سوی مديريت دانشگاه و حاکميت ايران غير قانونی اعلام شده است. در اين شرايط نشريات مستقل دانشجويی نيز از گزند بد انديشان در امان نمانده است. پس از توقيف ۱۱ نشريه در خرداد ماه امسال، از ابتدای مهرماه برخورد های غير قانونی با نشريات مستقل به طور فزاينده ای در حال رشد بوده است. با اين اوصاف لازم می بينيم نکاتی را به اطلاع دانشجويان پلی تکنيک برسانيم:

  ۱- جمع آوری نشريات مستقل و نقاد حاکميت و مديريت دانشگاه توسط انتظامات و در کنار آن اقدام عجيب انتظامات دانشگاه در بررسی تيترها و مقالات نشريات قبل از ورود به دانشگاه که اقدامی خلاف قانون و اخلاق است، احتمال آغاز پروژه ای ديگر در بيشتر بسته کردن فضای پلی تکنيک را در اذهان قوت می بخشد.

  ۲- مديريت فرهنگی (مهندس روزبهانی) نيز پيرو افدامات روسای خود شروع به اعمال محدوديت هايی عليه نشريات نموده است. از آنجا که نشريات مستقل دانشجويی بدون کمک هزينه پرداختی دانشگاه قادر به فعاليت نيستند؛ هدف مديريت بر اين نقطه حساس قرار گرفته است تا با اعمال محدوديت های مالی عليه نشريات مستقل مانع از چاپ و تکثير نشريات مستقل شود و از سوی ديگر نشريات وابسته که حتی پاداشی نيز برای انتشارمطالب خود می گيرند ؛ فضای دانشگاه را در اختيار خود در آورند و سرنوشتی همانند فضای مونولوگ کشور را در دانشگاه رقم زنند.

  ۳- تصميمات خطرناک و تاسف آور ديگری به موازات اين اقدام مديريت فرهنگی صورت پذيرفت تا نشريات مستقل دانشجويی را در شرايط نا مطلوبی قرار دهند. در روز هايی که نشريات مستقل با کوچک ترين شکايتی توقيف می شوند استخدام تقی خرسندی به منظور نظارت بر مطالب نشريات و پيدا کردن مواردی که بتوان از آنها عليه نشريه شکايت کرد؛ همزمان با فعاليت شکايت نويسان مزد بگير و افزوده شدن مديريت ها و معاونين به جمع شاکيان شرايط سختی را برای فعاليت نشريات مستقل پديد آورده است. با کاهش نشريات مستقل دانشجويی از فضای دانشگاه، مديريت فرهنگی و کميته ناظر بر نشريات نيز در اعطای مجوزهای جديد سستی به خرج می دهد تا با عدم صدور اين مجوزها و يا طولانی کردن اين مسير مانع از فعاليت فعالين نشريات گردد.

  ۴- متاسفانه اين اعمال نيز تامين کننده عطش سيری ناپذير تماميت خواهی اين افراد نگرديد تا با تصميم به خريد دستگاه چاپ و ريسوگراف و اجبار نشريات به استفاده از آن کنترل مطالب و مميزی های خود را قبل از انتشار مطالب آغاز کنند و در صورت لزوم از همان ابتدا و قبل از اينکه کسی از آن مطالب بهره ای ببرد، به جمع آوری نشريه و حذف مطالب خلاف ميل خود از آن بپردازند. همچنين تصميمات جديدی در حال شکل گيری در اين مجموعه است که در صورت عدم توفيق در عدم صدور مجوزها، زمينه های انتشار نشريات مستقل را محدود به يک زمينه خاص نمايند و از فعاليت اين نشريات در همه زمينه ها (سياسي، اجتماعي، صنفي، فرهنگي، ادبی�) ممانعت به عمل آورند.

  ۵- در حالی که بيش از ۱۰ روز است از جلسه هم انديشی مديران مسئول نشريات دانشجويی و مدير کل فرهنگی می گذرد و بعد از اينکه مهندس روزبهانی نتوانست دليل قانع کننده ای برای محدوديت های مالی به فعالين نشريات ارائه دهد؛ ساير معاونت های دانشگاه نيز همراه با معاونت فرهنگی و دانشجويی وارد عرصه فشار بر نشريات شده اند و در اقدامی عجيب امور مالی دانشگاه از پرداخت وجوه نشريات از ابتدای سال جاری امتناع ورزيده و ظلمی مضاعف را بر نشريات مستقل روا داشته اند.

  نشريات مستقل دانشجويی ضمن محکوم کردن تمامی اقدامات خردستيز و آزادی ستيز مديريت دانشگاه، اعتراض خود را به همه اقدامات فراقانونی و غير منطقی مديريت فرهنگی عليه نشريات اعلام می دارند و از مديريت و مجموعه فرهنگی دانشگاه درخواست دارند هرچه سريعتر نسبت به پاسخ گويی و بر طرف ساختن تمامی موانع موجود بر سر راه فعاليت آزاد نشريات مستقل دانشجويی اقدام نمايند.

  هشدار می دهيم در صورت عدم پاسخ گويی مديريت ذی ربط درباره مسايل مورد اعتراض نشريات مستقل، دانشگاه منتظر اقدامات فعالين نشريات عليه اين محدوديت ها باشد.

  والسلام

  باران، دار، اميد فردا، ريوار، رستاک، تنفس۸۴، بی داد ۳۲، سپيده، خط صفر، واژه، واژه نو، کوزه، ناگفته ها، پژواک، شايد فردا، شيپور، سحر، آفتاب، بلور، کاوه، موج نو، طعم آزادي، پندار، فردا پيله، پارازيت، راديکال، ترديد، کيان، شوکران، گفتگوی

 17. #17
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  خبرنامه اميرکبير
  ورود نيروهای انصار حزب الله به دانشگاه صنعتی اميرکبير(پلی تکنيک تهران) برای سرکوب دانشجويان معترض جو اين دانشگاه را به شدت ملتهب ساخت. گفتنی است برخی از نيروهايی که برای سرکوب دانشجويان و ايجاد جو رعب و وحشت ميان دانشجويان وارد دانشگاه شده بودند مجهز به سلاح سرد بودند.

  پس از اعتراض های 2 روزه در هفته گذشته در دانشگاه اميرکبير گروهی از عناصر وابسته به نيروهای امنيتی که خود را انجمن اسلامی پلی تکنيک می نامند و از حمايت بی پرده مديريت دانشگاه و کمک نيروهای خارج دانشگاه برخوردارند اعلام کردند که در روز شنبه(ديروز) اقدام به برپايی مراسم افطاری در سلف اساتيد خواهند کرد.

  اين گروه که در پلی تکنيک تهران به نام های ,انجمن بسيجی,، ,انجمن حکومتی, و ... معروفند از سوی دانشجويان اميرکبير طرد شده اند و برنامه ای که می خواستند در روز سه شنبه هفته گذشته با جعل عنوان انجمن اسلامی دانشجويان برگزار کنند با مخالفت دانشجويان اميرکبير ناکام ماند.

  در روز شنبه 29 مهر ماه نيز دانشجويان برای مخالفت با انجام اين برنامه (افطاری) به نام انجمن و همچنين برای ابراز حمايت از انجمن اسلامی منتخب دانشجويان که اعضای شورای مرکزی آن با رای قاطع بيش از 2800 نفر از دانشجويان در خرداد ماه گذشته انتخاب شده اند؛ در نزديکی سلف اساتيد تجمع کردند که با حضور نيرو های انتظامات و برخی از اعضای گروه ,انجمن بسيجی, روبرو شدند.

  در زمانی که دانشجويان معترض مشغول گفتگو با مسئول انتظامات بودند جمعی 40-50 نفره از انصار حزب الله و دانشجويان دانشگاه امام صادق بدون ممانعت انتظامات وارد دانشگاه شدند و شعار گويان به سمت جمعيت حرکت کردند و پس از درگيری کوچکی که نيروهای انصار حزب الله با دانشجويان معترض پيدا کردند، انتظامات دانشگاه ميان دانشجويان و نيروهای مهاجم حايل ايجاد کردند.

  در اين زمان که جو دانشگاه به واسطه حضور نيروهای غير دانشجو به شدت ملتهب شده بود و هر آن احتمال آن می رفت که اين نيروها با دانشجويان معترض درگيری شديدی پيدا نمايند و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دهند، علی صابری دبير و علی عزيزی نايب دبير انجمن اسلامی دانشجويان ضمن سخنرانی برای دانشجويان معترض و آرام نمودن جو، از ايشان خواستند که به دعوت انجمن اسلامی مراسم افطای را در بوفه برادران دانشگاه برگزار نمايند که اين دعوت با استقبال دانشجويان همراه شد.

  پس از پايان مراسم افطار، اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان در ضمن سخنرانی هايی نسبت به ادامه رويه موجود از طرف مديريت دانشگاه و حضور نيروهای انصار در دانشگاه ابراز نگرانی کرده و به مديريت دانشگاه در اين زمينه هشدار دادند.

  گفتنی است انتظامات دانشگاه سخت گيری های شديدی برای عبور و مرور دانشجويان دانشگاه اميرکبير اعمال می کند. اما شنبه غروب هيچ گونه ممانعتی برای ورود نيروهای غير دانشجو به عمل نياورد.
 18. #18
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  با كمال تاسف حميد كارگر و بهادر شورى كه جهت ملاقات و ديدار عادى چند تن از قشقائيها ى مقيم شيراز پنجشنبه بعد ازظهر بيست و هفتم مهرماه هشتادو پنج كه به اين شهر سفر كرده بودند بلافاصله توسط عوامل لباس شخصى بدون دليل اين دو دانشجوى اخراجى را بازداشت و به محلى نامعلوم منتقل كردند و هنگامى خانواده انها براى بدست اوردن خبر از عزيزانشان به اطلاعات ان استان سفر كرده اند متاسفانه هيچ اطلاعى از مكان و علت بازداشت شدگان تاكنون به انها نداده و فقط بدانها گفته شده محل را ترك كرده و بزودى امكان برقرارى تماس تلفنى را ميان شما و انها را فراهم خواهيم كرد.
  معهذا تقاضامنديم خواست خانواده هاى انها را جهت روشن شدن مكان و علت بازداشت و امكان برقرارى هر چه زودتر تماس و يا ملاقات ميان افراد مذكور و خانواده هاى انها را از طريق رسانه ها به شوراى مدافع حقوق بشر و به اطلاع افكار عمومى برسانيد
  با نهايت احترام
 19. #19
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  مطابق اخبار منتشره از سوی منابع خبری وبلاگی از آذربايجان رژيم به پيگرد فعالان دانشجويی شدت داده و گروهی ار فعالان دانشجويی را احضار کرده است. براساس اين خبرها کميته انظباطی دانشگاه تبريز حامد توفيق،دانشجوی مهندسی برق و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشکی, بهنام زالی عضو شورای تحقيق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشکی و مسئول تشکيلات انجمن اسلامی دانشکده کشاورزی, همچنين امين امامي، امير مرداني، رضا روحی و حامد محقق را به اين کميته فراخوانده است.
 20. #20
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  تصوير نامه ارائه شده توسط کميته مرکزی گزينش سازمان سنجش به دانشجويان ستاره دار

  خبرنامه اميرکبير:جناب وزير علوم که اخيرا اعلام نموده اند، هيچ دانشجويی برای ورود به دوره کارشناسی ارشد توسط گزينش سازمان سنجش و يا وزارت اطلاعات و �. رد نشده است،چه توضيحی در مورد اين نامه که به دانشجويان سه ستاره داده شده است دارند.خبرنامه اميرکبير به زودی مدارک بيشتری در اين زمينه جهت اطلاع عموم منتشر خواهد نمود.
 21. #21
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  سه دانشجوى دانشگاه اميركبير، 29 مهر ماه به كميته*ى انضباطى احضار شدند.

  محمد سلمان*پور، دانشجوى عمران دانشگاه اميركبير در گفت*وگو با خبرنگار سياسى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: من، ابراهيم رحمانى و سامان خسروى روز شنبه به كميته انضباطى احضار شديم. جلسه*ى كميته*ى انضباطى براى من عصر روز گذشته برگزار شد و اتهاماتم برهم زدن نظم دانشگاه، شركت در تجمع غيرقانونى و برهم زدن برنامه انجمن اسلامى اعلام شده است.

  همچنين كميته*ى انضباطى تجديدنظر دانشگاه اميركبير حكم اوليه*ى ,منع موقت از تحصيل, كه پيش از اين توسط كميته*ى انضباطى بدوى اين دانشگاه براى عباس حكيم*زاده صادر شده بود را تاييد كرد.

  عباس حكيم*زاده، به خبرنگار سياسى ايسنا، گفت: هفته*ى گذشته كميته*ى تجديدنظر، قطعى شدن حكم را اعلام كرده بود و قبل از رسيدن حكم به دستم از طرف كميته*ى ناظر بر نشريه نامه*اى دريافت كردم مبنى بر اينكه اجازه*ى منتشر كردن نشريه را نداريم.

  مديرمسوول نشريه*ى ,واژه*ى نو,، مدعى شد كه اين حكم به صورت غيابى صادر شده و اجازه*ى دفاع از اتهامات مطروحه به وى داده نشده است. پس از صدور حكم و پيش از ابلاغ آن نيز حراست دانشگاه از ورودم به دانشگاه ممانعت به عمل آورده است.

  اين فعال دانشجويي، تصريح كرد: طبق شيوه*ى آيين*نامه انضباطى دانشجويان صدور احكام انضباطى در خصوص دانشجويان تنها از طريق كميته*ى انضباطى بايد صورت گيرد.

  وى افزود: در حكم صادره توسط كميته*ى انضباطى هيچ ممنوعيتى جهت تردد به دانشگاه در نظر گرفته نشده است. در حالى كه حراست دانشگاه به بنده اجازه ورود به دانشگاه را نمي*دهد.

  حكيم*زاده بيان كرد: در اين حكم آمده است كه به دليل اعتراضات ده روزه خردادماه گذشته دانشجويان در دانشگاه اين حكم براى من صادر شده است. اما اين اتهام كاملا بي*اساس است. ظاهرا اراده*اى وجود دارد كه اين پروژه*اى كه تدارك ديدند پيش رود و هيچ توجهى به دفاعيات نكنند.

  دكتر عطايي*پور، معاون دانشجويى دانشگاه اميركبير نيز در اين زمينه به ايسنا گفت: پرونده انضباطى دانشجويان كاملا محرمانه است و اگر حكمى صادر شده، براساس تخلفات سياسي، صنفي، آموزشى و غيره بوده است.

  وى افزود: مدت زيادى است كه از صادر شدن حكم حكيم*زاده مي*گذرد و ايشان خودشان براى تحويل گرفتن اين حكم مراجعه نكردند. مطمئنا بر بحث اطلاع*رسانى و شيوه*ى اطلاع دادن به دانشجويان، تاكيد بسيار شده است.

  معاون دانشجويى دانشگاه اميركبير، در پاسخ به اينكه چرا به اين دانشجو اجازه*ى ورود به دانشگاه داده نشده است، گفت: مطمئنا اگر دانشجويى اجازه ورود به دانشگاه را ندارد، طبق مقررات است و اگر كميته انضباطى اين حكم را صادر كرده اجازه*ى طرح محتواى حكم را نداريم، زيرا احكام صادر شده كاملا محرمانه هستند.

  عطايي*پور، با بيان اينكه اين افراد به صورت نامحسوس احضار مي*شوند تا توجه ديگر دانشجويان جلب نشود، ادامه داد: موارد متعددى از تخلفات در دانشگاه وجود دارد كه تمام احضار*ها براساس تخلفات صورت گرفته است. ما تمام تلاش خود را مي*كنيم تا حداكثر حقوق دانشجويان رعايت شود.

  وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه چرا اجازه*ى دفاع به اين دانشجو داده نشده است، تصريح كرد: زمانى كه دانشجويان به كميته انضباطى احضار مي*شوند، در دو مرحله شوراى بدوى و كميته تجديدنظر مساله*شان بررسى و اين افراد مي*توانند طبق آيين*نامه از خود دفاع كنند
 22. #22
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  خبرگزارى دانشجويان ايران ,ايسنا, اعلام كرده است كه كميته انضباطى تجديدنظر دانشگاه اميركبير، حكم اوليه ,منع موقت از تحصيل, را كه پيش از اين توسط كميته انضباطى بدوى اين دانشگاه براى عباس حكيم*زاده عضو شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير و مديرمسئول نشريه دانشجويى ,واژه نو, تاييد كرده است. همچنين محمد سلمان*پور، ابراهيم رحمانى و سامان خسروى، ۳ دانشجوى ديگر اين دانشگاه، به كميته انضباطى اميركبير احضار شده*اند.

  در رابطه با همين موضوعات، عباس حكيم*زاده كه اينك براى يك ترم از تحصيل محروم شده، به پرسشهاى ما پاسخ داده است.

  مصاحبه*گر: بهنام باوندپور

  آقای حکيم*زاده، حکم اوليه منع موقت از تحصيل که برای شما صادر شده بود، تاييد شده است. ممکن است بفرماييد دليل اين حکم برای محروم کردن شما از يک ترم تحصيل در دانشگاه چه بوده؟

  عباس حکيم*زاده: در پی شلوغي*های خردادماه پارسال در دانشگاه اميرکبير که ۱۰ روز دانشجويان بطور مستمر اعتراض کردند نسبت به محدوديتهايی که از طرف مديريت دانشگاه عليه انجمن اسلامی دانشگاه اعمال شده بود، حدود ۳۰ نفر از دانشجويان به کميته انضباطی در فصل تابستان احضار شدند و حکم*های سنگينی هم صادر شده بود که ۱۵ تا حکم محروميت از تحصيل، حالا به تناسب، يک ترم يا دو ترم داشتيم که اين حکم*ها همه احکام* اوليه بود و دانشجويان اعتراض کردند نسبت به حکم*هايی که در شورای بعدی صادر شد. در مرحله تجديدنظر حکم من را فعلا تاييد کرده*اند، حکم تعليق*ام را، و اين تعليق حکم هم به اين صورت بوده که حکم به*صورت غيابی صادر شد و در مرحله تجديدنظر هم به شکايت من هيچ توجهی نشد، حتا دانشگاه حق دفاع حضوری را از من سلب کرد و الان بعد از صدور حکم، پيش از آنکه اصلا حکم ابلاغ بشود، من را ممنوع*الورود کرده*اند به دانشگاه که اين امر غيرقانونی انجام شده است. چون در هيچکدام از آيين*نامه*های انضباطی دانشگاه مجازات ممنوع*الورود بودن دانشجو به دانشگاه اصلا پيش*بينی نشده است و اين کار را دانشگاه به*صورت خودسرانه انجام داده است.

  يعنی در واقع شما آخرين دانشجويی نيستيد که اين حکم برايش صادر شده؟ يعنی محروميت موقت از تحصيل در انتظار افراد ديگری هم هست؟

  عباس حکيم*زاده: ۱۵ نفر ديگر را دانشگاه حکم اوليه برايشان صادر کرده و آنها را مرتب تهديد مي*کند و علي*رغم اينکه کميته تجديدنظر موظف است حداکثر ظرف يکماه به اعتراض دانشجويان پاسخ بدهد و حکم قطعی را اعلام بکند، اما الان بعد از گذشت حدود دوماه هنوز راجع به احکام دانشجويان هيچ اظهار نظری از سوی کميته تجديدنظر نشده است و اين دانشجويان مدام تهديد مي*شوند که اگر به فعاليت*های خودشان در سطح دانشگاه ادامه بدهند، مثل من که حکم*ام تاييد شده، حکم آنها هم تاييد خواهد شد. و دانشگاه اين حکم*های اوليه را مثل يک شمشير بالای سر دانشجويان نگهداشته تا از فعاليت آنها در سطح دانشگاه جلوگيری کند و آنها را به انفعال بکشاند.

  فکر مي*کنيد فعاليت مطبوعاتی شما و انتشار نشريه ,واژه نو, و يا فعاليت*هايتان برای آزادی دکتر کيوان انصاری هم تاثيری در محروم کردن شما از تحصيل به شکل موقت نداشته؟

  عباس حکيم*زاده: اتفاقا من احساس مي*کنم تنها دليلش همان بوده، چون نشريه ,واژه نو, از اولين نشرياتی بود که داخل دانشگاه از ابتدای سال تحصيلی منتشر مي*شد و انتقادات تند و مستقيمی را عليه اعمال غيرقانونی که مديريت دانشگاه در اين چندوقت انجام داده است، اين نشريه مطرح مي*کرد و در عين اينکه ما نشريه را منتشر مي*کرديم تهديدهايی به صورت مستقيم و غيرمستقيم از طرف دانشگاه به گوش ما مي*رسيد که اگر انتشار نشريه به همين وضع بخواهد ادامه پيدا بکند، حكم تعليق من را قطعی خواهند کرد که هم يک تنبيهی برای من در نظر گرفته باشند و هم نشريه خودبخود توقيف بشود.

  تقريبا همزمان با محروم*شدن موقت شما از تحصيل، ۳ دانشجوی ديگر اميرکبير هم به کميته انضباطی احضار شدند. آيا اطلاع داريد که دليل مشخص احضار آنها چه بوده؟

  عباس حکيم*زاده: هفته پيش، همانطور که اطلاع داريد، در اعتراض به نامعلوم بودن وضعيت دکتر کيوان انصاری و برگزاری يک برنامه توسط بسيجيان با اسم جعلی انجمن اسلامی باعث شد که ۲ روز دانشگاه صحنه اعتراضات دانشجويان باشد. حالا دانشگاه احساس کرده که مي*تواند با احضارهای دوباره کميته انضباطی دانشجويان فعال را به انفعال بکشاند و در همين راستا الان فعلا ۳ نفر از دانشجويانی که در آن مراسم نقش فعالی داشتند، ولی به کميته انضباطی احضار نشده بودند را احضار کرده*اند تا از اين جهت بتواند جو دانشگاه را تحت کنترل خودش دربياورد.

  احضار اين ۳ دانشجو اميرکبير چه عواقبی را برای آنها ممکن است به*همراه داشته باشد؟

  عباس حکيم*زاده: در احضارهای قبلی هم سعی کرد که دانشگاه احکام مختلفی بزند و به اين صورت دانشجويان را سوق بدهد به سمت انفعال. يکسری از دانشجويانی که ابراز ندامت کرده بودند در کميته انضباطي، در همان احضارهای فصل تابستان، خب احکام خيلی خفيف*تری برايشان صادر کردند،* مثل تذکر کتبی يا تذکر شفاهی و يا توبيخ. و آن دانشجويانی که از عملکرد خودشان دفاع مي*کردند و عملکرد دانشگاه را غيرقانونی مي*دانستند و چه بسا قصد داشتند به فعاليت*های خودشان در دانشگاه ادامه بدهند، برايشان احکام تعليق صادر کردند. بنابراين احساس مي*کنم اين دانشجوها هم چنين وضعی در انتظارشان هست. يعنی اگر اينها آنجا تعهد بدهند که هيچ فعاليتی نخواهند کرد،* مسلما احکام خفيفی برايشان صادر مي*شود برای اينکه آنها را به سکوت بکشانند و اگر اصرار کنند بر ادامه فعاليت*هايشان، مسلما احکام سنگين*تری مثل محروميت از تحصيل در انتظارشان است.
 23. #23
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  در اعتراض به ارايه نشدن آموزش بخش جراحي؛
  دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى شيراز سومين روز تحصن خود را برگزار كردند
  تهران- خبرگزارى كار ايران

  دانشجويان سال آخر پزشكى دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شيراز كه در بخش جراحى آموزش مى بينند، امروز سومين روز تحصن خود را آغاز كردند.
  به گزارش خبرنگار ايلنا، اين دانشجويان علت تحصن خود را ارائه نشدن آموزش جراحى به ويژه در بخش مغز و اعصاب عنوان كردند و افزودند: براى دانشگاه درمان بيماران بيش از آموزش پزشكى و جراحى اهميت دارد.
  براساس اين گزارش، يكى از متحصنان در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، تصريح كرد: دانشگاه آموزش مدون و خوبى در بخش جراحى نداشته و بيشتر از دانشجويان به عنوان نيروهاى خدمات درمانى اتخاذ مي*‏كند .
  وى افزود: در حال حاضر دانشجويانى كه در بخش جراحى آموزش مى بينند و در تحصن به اين موضوع از حضور در بخش هاى جراحى دانشگاه علوم پزشكى شيراز امتناع كردند و اگر امروز مسئولان دانشگاه پاسخى ارايه ندهند از حضور در فوريت ها نيز امتناع خواهند كرد.
  مسئولان دانشگاه علوم پزشكى شيراز امروز ساعت 19 پاسخ دانشجويان متحصن را خواهند داد.

 24. #24
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  خبرنامه اميركبير: عليرغم اين كه انتظامات دانشگاه روز شنبه به بعضى از افراد وابسته به انصار حزب الله اجازه داد وارد دانشگاه اميركبير شوند و به ضرب و شتم دانشجويان اين دانشگاه بپردازند، از روز يكشنبه ورود دانشجويان غيراميركبيرى را به اين دانشگاه ممنوع اعلام كرد.

  دانشجويان ديگر دانشگاه هاى تهران كه روز يكشنبه جهت استفاده از كتابخانه دانشگاه اميركبير مراجعه كرده بودند و يا قصد داشتند با استفاده از فضاى اين دانشگاه به انجام پروژه هاى تحقيقاتى خود بپردازند و يا اين كه قصد ملاقات با دوستان خود در پلى تكنيك داشتند، با پاسخ منفى انتظامات مواجه شدند و انتظامات دانشگاه به اين دانشجويان اجازه ورود به دانشگاه را نمى داد.

  لازم به ذكر است تردد دانشجويان ديگر دانشگاه ها تا پيش از اين امرى مرسوم و طبيعى در دانشگاه اميركبير و ديگر دانشگاه هاى تهران بوده و حركت اخير انتظامات دانشگاه اميركبير به عنوان افزايش محدوديت براى دانشجويان مى باشد.
 25. #25
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  در پى عدم پذيرش مسئوليت ممنوع الورود كردن دانشجويان در دانشگاه اميركبير كه به صورتى غيرقانونى انجام مى گيرد، واعظ، مسئول حراست اين دانشگاه، در پاسخ به سوال يكى از دانشجويان تصريح كرد كه دستور ممنوع الورود شدن فعالين دانشجويى از بيرون از دانشگاه صادر شده است.
  گفتنى است پيش از اين رئيس دانشگاه اميركبير، دكتر رهايي، با عنوان اين مسئله كه دستور ممنوع الورود بودن دانشجويان را وى صادر نكرده و در اين زمينه حراست دانشگاه راسا تصميم گرفته است، در اين زمينه از خود سلب مسئوليت نمود.
  ممنوع الورود كردن دانشجو به دانشگاه در هيچ يك از آيين نامه هاى انضباطى نيامده و به صورت غيرقانونى در دانشگاه اميركبير در حال اجراست. در پی اين مسئله سال گذشته انتظامات دانشگاه از ورود رضا دلبري، دانشجوی سابق دانشگاه اميرکبير، جلوگيری نمود. اخيرا نيز حراست دانشگاه از انتظامات خواسته است از ورود مسعود دهقان، ياشار قاجار و عباس حکيم زاده به دانشگاه جلوگيری نمايد.
  حراست دانشگاه در مقابل انتقاد شديد دانشجويان مبنى بر اين كه حراست دانشگاه حق دخالت در حوزه مديريت دانشگاه را ندارد، عنوان داشت ممنوع الورود بودن دانشجويان دستورى است كه از طريق نهادهاى خارج از دانشگاه به حراست اين دانشگاه ابلاغ شده است.
  اين مسئله نشان از آن دارد كه پروژه اى توسط نهادهاى امنيتى براى كنترل فضاى دانشجويى تدارك ديده شده است و كليه برخوردها و صدور احكام سنگين براى فعالين دانشجويى خارج از اراده مسئولين دانشگاه بوده و همگى از بيرون از دانشگاه به آن ها ديكته مى شود.
Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •