Page 2 of 11 FirstFirst 1234567891011 LastLast
Results 26 to 50 of 270

Thread: Jonbesh-e Daneshjuyan dar Iran

 1. #26
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  صبح امروز حدود 200 تا 250 نفر از دانشجويان سال*‏هاى پنج تا هفت پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شيراز در اعتراض به نحوه آموزش پزشكى تحصن كردند.
  به گزارش خبرنگار ايلنا, اين دانشجويان كه در حياط دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى جمع شده بودند, خواستار آموزش مدون پزشكى بوده و معتقدند ؛ دانشگاه بيشتر به دنبال ارائه خدمات درمانى توسط اين دانشجويان به بيماران است و آموزش مدون و جامع ارائه نمي*‏دهد.
  براساس اين گزارش ، روز گذشته دانشجويان سال*‏هاى شش و هفت پزشكى ، در اعتراض به نحوه آموزش پزشكى از حضور در بيمارستان*‏هاى تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكى شيراز خوددارى كرده و از امروز نيز دانشجويان سال پنجم پزشكى بيمارستان*‏هاى مذكور حضور نخواهند يافت.
  بنابر اين گزارش ، دانشجويان خواستار ارائه پاسخ مناسب از مسوولان دانشگاه بوده و اگر تا پايان امروز پاسخى دريافت نكنند از حضور در بخش اتفاقات و اورژانس نيز خوددارى خواهند كرد.
  گفتنى است؛ اين تحصن هفته گذشته با اعتراض دانشجويانى كه در بخش جراحى آموزش مي*‏بينند آغاز شد و از روز گذشته دانشجويان سال*‏هاى 5 تا 7 پزشكى نيز به جمع آنان پيوستند.
 2. #27
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  بيانيه اعتراض انجمن اسلامی دانشگاه علامه نسبت به محکوميت قضايی عضو اين تشکل

  تشديد برخوردهای قضايی و انضباطی با فعالان دانشجويی در ماه*های اخير و ايجاد محدوديت*های شديد برای فعاليت تشکل*های مستقل دانشجويی در کنار انحلال و توقيف پي*درپی آ*ن*ها، شائبه شکل*گيری انقلاب فرهنگی دوم را در اذهان تقويت کرده است، واقعه*ای که طی آن، جريانات و تفکرات منتقد از دانشگاه*ها حذف شدند. فعاليت مجدد هسته*های گزينش دانشجويان و اساتيد، ظهور پديده ابداعی "دانشجويان ستاره دار" به منظور تصفيه دانشگاه*ها از دانشجويان دگرانديش و حذف بسياری از استادان از عرصه آکادمی به بهانه بازنشستگی در کنار فشارهای پيدا و پنهان ديگری که بر دانشجويان و استادان وارد مي*شود نمونه*های شفافی است که نشان مي*دهد جامعه دانشگاهی روزهای سختی را سپری مي*کند.
  در اين ميان، صدور احکام قضايی پرداخت 10 ميليون ريال جزای نقدی به اتهام اهانت به مقام رهبری از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب و 30 ضربه شلاق به اتهام توهين به نگهبان دانشگاه از جانب شعبه 102 دادگاه عمومی برای محمدرضا رحيمی راد عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی يکی از آخرين مواردی است که ادعای سرکوب فعالان و جريان*های اصيل دانشجويی را بيش از گذشته ثابت مي*کند و حقانيت و مظلوميت دانشجويان آرمان*گرا را به نمايش مي*گذارد.
  اين احکام غيرقابل انتظار در حالی برای رحيمی راد صادر شده که وی در زمان اعتصاب غذای شماری از اعضای انجمن دانشجويان جمهوري*خواه دانشگاه يزد به درخواست اين تشکل و برای کمک به پايان مسالمت*آميز آن به دانشگاه يزد مراجعه کرده است. وی همچنين در تمام مراحل بازجويي، بازپرسی و جلسات دادگاه اتهامات انتسابی را رد کرده و جز پاره*ای استنادات بي*پايه و اساس و ساختگی که از جانب مسوولان سابق دانشگاه يزد ارائه شده هيچگونه ادله*ای برای اثبات اتهامات وجود ندارد.
  نکته تاسف بار در باره احکام قضايی مزبورآن است يکی از استنادات محکوميت نامبرده در خصوص هر دو اتهام، شکايت سرپرست سابق دانشگاه يزد در دولت اصلاحات(آقای مکيان) است که در دادنامه وی به صراحت به آن اشاره شده است، شکايتی که به نظر مي*رسد با مخالفت و ممانعتی از جانب وزارت علوم وقت مواجه نبوده است. صرف نظر از اختلاف ديدگاه جريان دانشجويی و اصلاح*طلبان در جهت*گيري*ها، برخوردهای کينه*توزانه و غيرموجهی از اين دست با فعالان دانشجويی از جانب برخی از مديران منسوب به اصلاح*طلبان يکی از نکات شايسته تامل است که بخشی از چرايی به تعامل نرسيدن دانشجويان و اصلاح*طلبان را روشن مي*کند. بي*ترديد پاره*ای از بي*اقبالی عمومی نسبت به شعارهای جريان اصلاح*طلب در انتخابات رياست جمهوری گذشته ناشی از تطابق نداشتن سخن و عمل اصلاح*طلبان بود که بررسی آن البته به آسيب*شناسی عملکرد اصلاح*طلبان کمک مي*کند.
  انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی مراتب اعتراض شديد خود را به نقض حقوق شهروندی و صدور احکام قضايی برای عضو اين تشکل اعلام نموده و حاکميت را به عدالت، انصاف و عقلانيت در مواجهه با فعاليت مسالمت*آميز دانشجويان دعوت مي*نمايد. بي*ترديد برخوردهايی از اين سنخ با فعالان دانشجويي، تاوان تاثيرگذاري، روشنگری و فعاليت منتقدانه است و در پيمودن راه آزادی و آزادگی اثرگذار نخواهد بود.


  انجمن اسلامی دانشجويان
  دانشگاه علامه طباطبايی
 3. #28
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  طرح جامع پيشگيرى از خودكشى در ميان دانشجويان توسط دفتر مركزى مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناورى تدوين شد.

  به گزارش سرويس صنفى آموزشى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين طرح جامع، خودكشى به عنوان يك آسيب روانى اجتماعى وابسته به عوامل روانشناختي، زيست شناختى و اجتماعى است كه اقشار مختلف خصوصا جوانان و نوجوانان را تهديد مي*كند.

  براساس بررسى دفتر مشاوره وزارت علوم، خودكشى دومين علت مرگ در دانشجويان و سومين علت مرگ در ميان جوانان 24-15 ساله شناخته شده است و از آنجا كه خودكشى با ساير آسيب*ها اختلالات ارتباط متقابل تنگاتنگ دارد و آسيب ناشى از آن قابل تسرى است، بنابراين برنامه*ريزى و ارايه مداخلات جامع و گسترده جهت پيشگيرى از خودكشى در دانشجويان و كاهش و كنترل اين آسيب در دانشگاه*ها امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است.

  گفتنى است، نرخ جهانى خودكشى دانشجويى 5/7 در 100 هزار نفر است كه تقريبا نصف ميزان خودكشى همتايان غيردانشجويى آنهاست.

  نرخ خودكشى دانشجويى در ايران طى سالهاى 88-77 در دانشگاه*هاى تحت پوشش وزارت علوم، حداكثر 6/1 در 100 هزار و حداقل 6/0 در 100 هزار نفر بوده است كه در ظاهر نسبت به نرخ جهانى خودكشى دانشجويان بسيار پايين تر است.

  در اين مطالعه آمده است: با اين حال به طور كلى تعيين دقيق ميزان خودكشى در دانشجويان امرى دشوار است، چرا كه اين رفتارها يا شناسايى نمي*شوند و يا در صورت شناسايى به دليل تابوى موجود درباره خودكشى معمولا گزارش نمي*شوند و يا علت مرگ و مير به عوامل ديگر نسبت داده مي*شود.

  بر اساس اين طرح، شناسايى عوامل خطرساز و حمايت كننده كاهش عوامل خطرساز و افزايش و تقويت عوامل حفاظت كننده يكى از اهداف عمده پيشگيرى از خودكشى در دانشجويان است، بنابراين در اين طرح مبناى مداخلات پيشگيرانه مدل طيف مداخله است كه سه دسته مداخله شامل پيشگيري، درمان و حمايت را مشخص كرده و به ترتيب در اولويت و اهميت اقدام قرار دارند.

  بر اين اساس اهداف كلى پيشگيرى از خودكشى در دانشجويان را كاهش عوامل خطر ساز، افزايش عوامل حفاظت كننده، كاهش خودكشى و كاهش شيوع رفتارهاى خودكشى گرا و عمده ترين اهداف اختصاصى آن را اصلاح نگرش*ها و باورهاى نادرست، افزايش سطح دانش و آگاهي، گسترش فرهنگ پيشگيرى از خودكشي، توانمندسازى رواني، اجتماعي، اخلاقى و مذهبى دانشجويان، *شناسايى جمعيت در معرض خطر خودكشى و هماهنگ سازى و گسترش همكارى واحد پيشگيرى از خودكشى با ساير واحدهاى دانشگاهى را تشكيل مى دهند.

  بر اساس اين گزارش به منظور پيشگيرى از خودكشى در دانشگاه*ها، برنامه جامع پيشگيرى از خودكشى براى دانشجويان دانشگاه*هاى سراسر كشور، مشتمل بر هفت راهبرد اساسى تدوين شده است و طى آن غربالگري، آموزش، تقويت و گسترش شبكه حمايت اجتماعي، اقدامات ساختاري، مطالعات و پژوهش، توسعه و تقويت فعاليتهاى اغنا كننده و مداخله، درمان و حمايت از راهبردهايى است كه دستيابى به هدف آن راهبرد را به صورت عملياتى مشخص مي*كند.
 4. #29
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  درگيری در دانشکده فنی دانشگاه مازندران


  http://komite-das.blogfa.com/post-26.aspx

  وبلاگ داس (دانشجويان سوسياليست ايران):درپی افزايش فشارها بر انجمن اسلامی دانشکده*ی فنی دانشگاه مازندران، تعليق فعاليت*ها و جلوگيری از چاپ نشريات آن، اعضای اين انجمن امروز در اقدامی نمادين آرشيو نشريات قديمی انجمن را برای پخش رايگان در بين دانشجويان روی ميزی در صحن دانشگاه قرار دادند. با افزايش جمعيت به دور اين ميز، حراست دانشگاه به همراه مسئول جديد امور فرهنگی به*سرعت خود را به محل تجمع دانشجويان رسانده و از ادامه*ی پخش اين نشريات (که همگی مجوز داشتند) جلوگيری به*عمل آوردند که پس از دقايقی جو صحن دانشگاه به*شدت متشنج شده و فعالين انجمن اسلامی با مسئولين امنيتی دانشگاه وارد درگيری لفظی شديدی شدند.لازم به ذکر است که در جريان اين درگيري*ها، يکی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه به دفتر حراست احضار شد.عکس*هامسئولين حراست را نشان مي*دهند که به هر نحو ممکن مي*خواهند مانع برداشتن نشريات انجمن اسلامی توسط دانشجويان شوند.
 5. #30
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  ميراحمدي، رئيس نهاد رهبرى دانشگاه اميرکبير، گفت نظام وجود انجمن هاى اسلامى را در دانشگاه ها به روال سابق آن برنمى تابد و دستور برخورد با تمام آن ها صادر شده است.

  نماينده رهبرى در دانشگاه اميرکبير اين مطلب را در ديدار با دانشجويانى که براى انتقاد از فشارهاى فزاينده بر عليه فعالين دانشجويى اين دانشگاه و همچنين اقدامات غيرقانونى مديريت دانشگاه، هيئت نظارت و کميته انضباطى در اعمال محدوديت و صدور احکام سنگين براى دانشجويان با وى ملاقات مى کردند عنوان کرد.

  ميراحمدى همچنين با اعلام اين مطلب که در زمينه کاهش احکام انضباطى دانشجويان کارى از دستش برنمى آيد تصريح کرد دستور برخوردها از بيرون دانشگاه صادر مى شود و در صورت عدم اجراى اين دستورات دانشگاه تحت فشار شديد قرار خواهد گرفت.

  اين در حالى است دکتر رهايي، رئيس دانشگاه اميرکبير(پلى تکنيک تهران)، با تکذيب اين مطلب و پذيرش مسئوليت کليه اقدامات انجام شده در اين دانشگاه عنوان داشت: اعضاى انجمن اسلامى جوسازى مى کنند و فضاى دانشگاه را متشنج مى نمايند و همچنان از موضع بالا سخن مى گويند و ما بر مواضع اصولى خود ايستاده ايم.

  اين در حالى است که چندى پيش و در پى بالا گرفتن انتقادات از رهايى در رابطه با تخريب ساختمان انجمن اسلامى در نيمه هاى شب و با آوردن بولدوزر داخل دانشگاه و تحت تدابير شديد امنيتى در اطراف دانشگاه، وى در جلسه اى خصوصى عنوان داشته که در مورد انجام اين مسئله از بيرون از دانشگاه به شدت تحت فشار بوده است.

  چندى پيش نيز در پى عدم پذيرش مسئوليت ممنوعيت ورود بعضى از اعضاى انجمن اسلامى به دانشگاه توسط رئيس دانشگاه، رئيس حراست اين دانشگاه گفته بود دستور ممنوع الورود شدن دانشجويان به دانشگاه از بيرون به حراست داده شده است.
 6. #31
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  گردهمايى با عنوان ,اعتراض به سلب حق آزادانه تحصيل براى دانشجويان منتقد سياسى و صنفى در دانشگاه*ها, با حضور بابك احمدي، عبدالفتاح سلطاني، رضا عليجاني، هرميداس باوند و مهدى اميني*زاده از سوى دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) و ادوار تحكيم وحدت در دفتر ادوار برگزار شد.


  به گزارش خبرنگار سياسى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، بابك احمدى در اين نشست با انتقاد از عدم ثبت نام از برخى فعالان دانشجويى پذيرفته شده در آزمون كارشناسى ارشد، اظهار داشت: در اين شرايط كه به نظر حتى از زمان انقلاب فرهنگى سخت*تر و سنگين*تر است بايد عقلانى و بدون اعمال خشونت و كارهاى راديكال مقاومت و از طريق روش*هاى مسالمت*آميز به حقوق خود دست پيدا كنيم.


  عبدالفتاح سلطانى نيز در اين گردهمايى با اشاره به مواردى از قانون اساسي، اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بين*المللى حقوق بشر اظهار داشت: اين از حقوق اوليه*ى هر شهروند ايرانى اعم از مخالف و موافق است كه بتواند به ادامه*ى تحصيل بپردازد و نقد و نظارت كند.


  در ادامه*ى اين مراسم، مهدى اميني*زاده، نماينده*ى كميته منتخب پيگيرى وضعيت دانشجويان ثبت نام نشده نيز اظهار داشت: متاسفيم با وجود محدوديت*هايى كه براى دانشجويان و استادان در دانشگاه*ها اعمال شده است برخى گروه*ها و تشكل*هاى مدنى اقدام مشخصى براى اين موضوع انجام نداده*اند؛ در حالى كه به نظر مي*رسد زمان آن فرا رسيده كه به جاى سكوت، واكنش جدي*ترى نسبت به اين قضايا نشان دهيم.


  هرميداس باوند، نيز با اشاره به وضعيت دانشجويان موسوم به ستاره*دار، خاطرنشان كرد: سياست صبر و انتظار، خلاف فلسفه*ى آزادى آكادميك است و در اين شرايط، دانشجويان و استادان بايد موضع*گيرى مشخصى در قبال اين محدوديت*ها اتخاذ كنند تا براى احقاق حقوق تضييع شده*ى دانشجويان همبستگى ايجاد شود.


  همچنين رضا عليجاني، در پايان اين گردهمايى با ابراز تاسف از آنچه ,برخورد غيرمسوولانه*ى فعالان سياسى با محدوديت*هاى اخير در دانشگاه*ها براى فعالان دانشجويى, مي*خواند، تصريح كرد: دانشگاه در ايران وجدان جامعه است.

 7. #32
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  نشست اعتراضى با عنوان "اعتراض به حق آزادانه تحصيل براى دانشجويان منتقد سياسى و صنفى در دانشگاه ها" به همت سازمان ادوار تحكيم، در دفتر اين حزب برگزار گرديد.

  عبدالفتاح سلطانى در نشستى كه با عنوان ,اعتراض به سلب حق آزادانه تحصيل براى دانشجويان منتقد سياسى و صنفى در دانشگاهها, در دفتر ادوار تحكيم برگزار شد با اشاره به مواردى از قانون اساسي، اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق بينالمللى حقوق بشر، اظهار داشت: اين از حقوق اوليهى هر شهروند ايرانى اعم از مخالف و موافق است كه بتواند به ادامهى تحصيل بپردازد و نقد و نظارت كند.

  وى گفت: در اصل 30 قانون اساسى حق تحصيل شهروندان به عنوان يك تكليف براى دولت تصريح شده است، يعنى حق هر شهروند ايرانى است كه از تحصيلات تكميلى و عالى بهرهمند شود. همچنين در مادهى 19 اعلاميهى جهانى حقوق بشر اشارهى كلى به كسب و اخذ اطلاعات و اخبار آمده است و مادهى 26 بند 1 اين اطلاعيه بهرهمندى از آموزش و پرورش را حق هر كس ميداند و ميگويد كه آموزش عالى بايد با شرايط و تساوى كامل براى همه باز باشد تا هر كس بنا به استعداد خود از آن بهرهمند شود.

  اين حقوقدان، تصريح كرد: طبق قوانين داخلى و بينالمللى آموزش عالى حقى است براى هر شهروند از جمله شهروند ايرانى اما بايد ديد فعاليتهاى دانشجويى آيا ميتواند جنبهى مجازات پيدا كند؟

  وي، با اشاره به مقدمهى قانون اساسي، افزود: طبق اين مقدمه حتى مخالفان نظام هم حق دارند مشاركت فعالانه در سرنوشت كشور داشته باشند و همهى آحاد مردم از جمله دانشجويان حق دارند نظارت كرده و عملكرد مسوولان را نقد كنند. همچنين اصل 8 قانون اساسى امر به معروف و نهى از منكر را به عنوان تكليف و حق مردم مطرح كرده است. پس بديهى است آنچه در قانون اساسى آمده راجع به مخالفان نظام است چرا كه موافقان هيچگاه مورد تعرض حكومتها قرار نگرفتهاند. حال دانشجويى اعم از موافق و مخالف نظام كه ميخواهد به طرق مسالمتآميز نقد و نظارت كند آيا حركت مجرمانهاى انجام داده است؟ به نظر ميرسد جنبهى مجرمانهى اين كار خيلى كم ميتواند باشد.

  سلطانى گفت: اين از حقوق اوليهى هر دانشجويى است كه بتواند به شرط رعايت دو اصل مخل نبودن به مبانى نظام و عدم حمل سلاح، تجمع كنند و تجمع در اين صورت جنبهى مجرمانه نخواهد داشت و تنها جايى ميتواند فعاليتهاى دانشجويى جنبهى مجرمانه داشته باشد كه توهين به مقدسات، توهين به مقامات عالى و توهين به اشخاص عادى صورت گيرد كه آن هم بايد در حرف يا عمل صراحت داشته باشد. مورد ديگرى كه ميتواند در فعاليتهاى دانشجويى جنبهى مجرمانه داشته باشد و عنوان آن تشويش اذهان عمومى و نشر اكاذيب است اين است كه كسى بداند مطلبى كذب است اما براى تشويش اذهان آن را بگويد.

  اين وكيل دادگستري، يادآور شد: در پروندههايى كه تاكنون داشتهام تا اين لحظه موردى نبوده كه واقعا چنين وصف مجرمانهاى در مورد متهمان وجود داشته باشد، بلكه اتهامات آنها تنها به دليل اظهارنظر يا شركت در تجمعاتى بوده كه از نظر من با رعايت آن دو شرط قانونى بوده است.

  سلطاني، با طرح اين سوال كه آيا ميتوان محروميت از تحصيل را يك مجازات تلقى كرد؟ ادامه داد: در آييننامهى اجرايى سازمان زندانها كه آخرين آن مصوب آذر 84 است محروميت از تحصيل به عنوان جرم تلقى نشده و در مادهى 137 اين آييننامه اين حق براى هر زندانى حتى اگر مرتكب قتل شده باشد، آمده كه به تحصيلاتشان ادامه دهند و در مادهى 140 نيز تصريح شده كه براى كمك به بازسازگارى مجرمان و جذب كامل آنها در محيط اجتماعى حق زندانى است كه به آموزش عالى بپردازد.

  وى در پايان خاطرنشان كرد: در آييننامهى زندانها آمده محروميت از تحصيل در مقاطع عالى را نبايد به عنوان مجازات براى هيچ انسانى در نظر گرفت. البته ميتوان محدوديتهايى در پارهاى مواقع ايجاد كرد چرا كه هدف اصلى مجازات محكومان، اصلاح زندانى است و آموزش در سطوح عالى به اصلاح فرد كمك ميكند. متاسفانه با وجود اين قوانين در دانشگاهها اكنون روندى اجرا ميشود كه حتى خلاف روند زندانهاست و اين تعارضى در رفتارهاست كه اميدواريم متوجه آن شوند و كمتر دست به اين كار بزنند.

  در ادامه اين نشست رضا عليجاني، گفت: مسوولى به كلى وجود دانشجويان ستارهدار را تكذيب ميكند و بعد اعلام ميكند كه همه را ثبتنام كردهايم در حالى كه عدهاى از اين دانشجويان هنوز ثبتنام نشدهاند. در اين شرايط دروغگويى آشكارى كه صورت ميگيرد، شگفتانگيز است.


  عليجانى با ابراز تاسف از آنچه ,برخورد غيرمسوولانهى فعالان سياسى با محدوديتهاى اخير در دانشگاهها براى فعالان دانشجويى, ميخواند، تصريح كرد: دانشگاه در ايران وجدان جامعه است و هيچكس جز انسانهاى نادرست و تبهكار وجدان خود را كور و خاموش نميكنند و امواج دريا را با ضربهى شلاق نميتوان متوقف كرد.

  عليجاني، گفت: برخى افراد كم طاقتتر كه دو سال گذشته قدرت گرفتهاند اعلام كرده بودند كه نيازمند انقلاب فرهنگى دوم هستيم. اكنون به نظر ميرسد عدهاى سعى دارند انقلاب فرهنگى نرمى را با همان اهداف در پيش بگيرند و برخورد با دانشجويان، استادان و تشكلهاى دانشجويى را ميتوان در اين راستا ارزيابى كرد. حال آنكه در زمان پس از انقلاب اسلامى حتى براى مخالفان و كمونيستها هم حق داشتن كرسى تدريس در دانشگاهها وجود داشت.

  عليجانى همچنين از سكوت فراكسيون اقليت مجلس شوراى اسلامى در قبال تصويب بودجه، استيضاح، رد و تاييد صلاحيت وزرا و اظهارات اخير رييس جمهور دربارهى توان ادارهى 120 ميليون نفر در ايران انتقاد كرد.

  وى افزود: انتظار ميرود در اين شرايط نهادهاى مدنى به جاى صادر كردن اطلاعيه، كنشهاى فعالانهترى نسبت به اين قضيه نشان دهند.

  عليجاني، همچنين با انتقاد از سكوت فعالان سياسى در مقابل عدم ثبتنام دانشجويان موسوم به ستارهدار، گفت: در حالى كه بسيارى از اين دانشجويان چوب حمايت و اعتراض به محدوديت براى فعالان سياسى را ميخورند اين فعالان گويى خود دچار كرختى شدهاند و هيچ واكنشى نسبت به اين مساله نشان نميدهند.

  وى با بيان اينكه بار اعظم انقلاب اسلامى و پس از آن اصلاحات روى دوش دانشجويان بوده است گفت: متاسفانه بسيارى از نيروهاى سياسى با دانشگاه ابزارى برخورد ميكنند و اين بايد براى فعالان دانشجويى درسآموز باشد.

  در ادامه اين نشست ,هرميداس باوند, با بيان اينكه همه بايد نسبت به آنچه در دانشگاه روى ميدهد حساس باشند، گفت: سكوت و بيتوجهى در اين باره، تقصيرى نابخشودنى است.

  باوند با اشاره به وضعيت دانشجويان موسوم به ستارهدار، خاطرنشان كرد: سياست صبر و انتظار، خلاف فلسفهى آزادى آكادميك است و در اين شرايط ، دانشجويان و استادان بايد موضعگيرى مشخصى در قبال اين محدوديتها اتخاذ كنند تا براى احقاق حقوق تضييعشدهى اين دانشجويان همبستگى ايجاد شود.

  وى با ادعاى اينكه متاسفانه انگيزاسيون فكرى بر جامعهى ما حاكم شده و به مراكز دانشگاهى نيز تسرى پيدا كرده است، گفت: اين در حالى است كه طبق قوانين داخلى و بينالمللى حق تحصيل يكى از آزاديهاى اساسى و حقوق اوليهى بشر است و در تمام اسناد حقوق بشرى بر آموزش به عنوان حق اساسى انسان تاكيد شده است و دولتها نيز موظف به رعايت اين حقوق هستند.

  اين استاد دانشگاه در بخش ديگرى از سخنانش از آنچه آنرا عقيمماندن قسمتهايى كه مربوط به حقوق اساسى انسانها در قانون اساسى خواند، انتقاد كرد.

  هرميداس باوند، خاطرنشان كرد: در دنياى امروز دولت كارگزار مردم است و نهادهاى هر نظام بايد در قبال مردم و وجدان و باورهاى خود پاسخگو باشند و هيچ كس از اين مساله مبرا نيست؛ چرا كه اين لازمهى دنياى جديد است.

  وى اظهار داشت: در جامعهاى مانند ايران با اين كه يكصد سال از تاريخ مشروطيت گذشته تا امروز تلاشها براى نيل به آزادى ادامه دارد و جامعه همواره در روند انتقادى و خواستار تغيير وضع موجود بوده است.

  اين فعال سياسى افزود: در شرايطى كه احزاب در جامعهى ما نميتوانند زيست پايدار داشته باشند، نقطهى عطف توجه مردم به سمت دانشگاه است و از آغاز و تاسيس دانشگاه تاكنون نقش دانشگاهيان در جنبشهاى دانشجويى بسيار پررنگ است. در آغاز انقلاب نيز دانشجويان صفوف اول تظاهرات را تشكيل ميدهند، حال چطور شده است كه به يكباره اين قشر از قداست خود خارج شدهاند و حتى انجمنهايى كه پسوند اسلامى دارند دچار محدوديت ميشوند.

  باوند با بيان اين كه نتيجهى اينگونه برخورد با دانشجويان فرار مغزها و سرگردانى نخبگان است، گفت: ما در اين شرايط بايد همبستگى صنفى و حرفهاى بيش از پيش با يكديگر داشته باشيم؛ چرا كه سكوت و بيتوجهى به آن چه در دانشگاه روى ميدهد تقصيرى نابخشودنى است. اكنون بسيارى از استادان از اين كه خود در مظان محدوديت و محروميت نيستند، راضياند؛ در حالى كه وقتى كسى را بتوان تنها با طرح يك ادعا متهم كرد، اين مساله دير يا زود گريبانگر هر استادى خواهد بود.

  وى در پايان اظهار داشت: در شرايط موجود بر دانشجويان است كه در جهت تحقق و نيل به حقوق صنفى خود تشكلهايشان را مستحكمتر كنند و استادان نيز وظيفهى اخلاقى دارند كه سكوت نكنند و در مقابل تضييع و نقض حقوق با دانشجويان همبستگى داشته باشند.

  مهدى امينى زاده عضو شوراى مرکزى سازمان ادوار و دانشجوى محروم از تحصيل در دوره کارشناسى ارشد در نشست اعتراض به سلب حق تحصيل دانشجويان گفت: دانشگاه کانون آگاهى و ازادى است و همواره در ستيز با استبداد عمل کرده است و سنگ بنايى بوده است که هميشه تلاش براى رشد و آگاهى جامعه بر آن شکل گرفته است.

  امينى زاده انقلاب اسلامى را مديون دانشگاه دانست و گفت: فعالان دانشجويى قديم نقل مى کنند که محروم کردن دانشجويان از تحصيل حتى در زمان شاه هم سابقه نداشته است و امروز مى بينيم که با وجود تجربه يک انقلاب ضد فرهنگى باز هم حاکميت در جهت آزمودن ازموده هاست.

  امينى زاده سپس اسامى 17 دانشجوى ستاره دار را اعلام کرد و گفت از اين تعداد بعضى از دوستان از جمله پيمان عارف در استانه پايان تحصيلات تکميلى از حق تحصيل محروم شده است و برخى ديگر مانند توحيد عليزاده و حامد حسندوست بعد از يک ترم تحصيل در دوره ارشد از تحصيل محروم شده اند و بقيه نيز در کنکور سال اخير صلاحيت علمى را کسب کرده اند اما از تحصيل محروم شده اند.
  امينى زاده گفت: ما بارها به نظام جمهورى اسلامى اعلام کرده ايم که قصد وزير و وکيل شدن و يا حتى خدمت در دستگاههاى دولتى را نداريم ما فقط مى خواهيم تحصيل کنيم. ايا دولت جمهورى اسلامى و آقاى احمدى نژاد که مرتبا از حقوق مسلم مردم سخن مى گويد به ما اجازه تحصيل مى دهد؟ و يا آقايان معتقدند مخالفانشان بايد پاسپورت گرفته و از ايران بروند.

  امينى زاده با انتقاد از سکوت گروههاى سياسى گفت: نتيجه اين سکوت و رخوت را امروز با اخراج دکتر کديور و سعيد حجاريان مى بينيم.

  در ادامه اين نشست دکتر بابک احمدى گفت: مثل روز روشن است که هدف نيروهاى اصولگرا و ارتجاعى سرکوب حقوق دموکراتيک و آزاديهاست و امروز ترس ما که از فرداى انتخابات آغاز شده بود محقق شده است و اخراج دانشجويان و اساتيد و به زندان افکندن دانشجويان از جمله برخورد با دکتر کديور و دکتر حجاريان حکايت از عزم خاکميت براى بستن محيط دارد.

  احمدى با اشاره به وضعيت بازار نشر گفت: بيش از 3 هزار عنوان کتاب در انبارهاى وزارت ارشاد بدون اجازه نشر مانده ست و حاکميت از اين طريق بر ناشران مستقل و نويسندگان فشار مى اورد و موجب ايجاد اختناق مى شود.

  احمدى با اشاره به تعطيلى روزنامه شرق گفت: حتى روزنامه اى که ما به محافظه کاريهاى آن انتقاد داشتيم و آن روش را نابخردانه مى دانستيم نيز تحمل نشد و همچنين نشريه نامه که مخاطبان خاص خود را يافته بود تعطيل شد.

 8. #33
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  در پی تجمع دو شنبه شب در خوابگاه طرشت دانشگاه علامه طباطبائی دانشجويان اين دانشگاه امروز(چهارشنبه) از ساعت 12 تجمعی در دهکده المپيک که دانشکده های روانشناسی و حقوق و علوم سياسی در آن قرار دارند برگزار کردند. در اين تجمع که بيش از 300 نفر از دانشجويان در آن شرکت کردند معاونت دانشجوئی دانشگاه علامه طباطبائی صحبت کرد. دانشجويان که خواهان حضور رئيس دانشگاه بودند با راهپيمائی به سمت ساختمان مرکزی خاستار حضور وی در ميان دانشجويان شدند که او از اين امر سرباز زد. دانشجويان معترض اعلام کردند که روز شنبه مجددا تجمع خود را ادامه خواهند داد و تا رسيدن به خواسته های خويش دست از اعتراض بر نخواهند داشت.
  دانشجويان نسبت به وضعيت بد اين دو دانشکده که هنوز ساخت آنها تمام نشده و کنترل حراست بر پوشش دانشجويان و نيز وضعيت رفاهی خوابگاهها اعتراض دارند. دانشجويان اين دو دانشکده در حالی در سلف غذا می خورند که هنوز کارگران مشغول عمليات عمرانی در سلف هستند.
  از آغاز سال تحصيلی جديد اين چندمين اعتراض صنفی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائی است. پيشتر نيز دانشجويان خوابگاههای سلامت(دختران) وسروستان نسبت به وضعيت خوابگاه ها اعتراض کردند که با برخورد شديد حراست دانشگاه مواجه گرديدند.
  همچنين سعيد ايزد بخش از اعضای انجمن اسلامی دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی و تعدا دديگری از دانشجويان پس از تجمع در خوابگاه طرشت به حراست احضار شدند.
 9. #34
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  دانشجويان موسسه آموزش عالى غيرانتفاعى خيام در اعتراض به کيفيت نامطلوب و گران شدن ژتون غذايى دانشگاه ظهر روز پنجشنبه تجمع کردند.

  به گزارش ايسنا ـ منطقه خراسان، اين تجمع با حضور بيش از 120 دانشجو در اعتراض به کيفيت نامطلوب غذا و افزايش قيمت ژتون از 300 به 350 تومان در مقابل سلف سرويس برگزار شد.

  در اين تجمع دانشجويان با چيدن ظروف غذاى خود بر زمين و با انتقاد از كم*توجهى مسوولين به وضعيت سلف سرويس از رييس دانشگاه خواستار آن شدند كه روزانه تنها يک وعده غذايى از سلف سرويس استفاده كند.

  اين تجمع با حضور موسوي، معاون مالى ادارى اين موسسه آموزش عاليپايان يافت.

 10. #35
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  به نظر مي*رسد شايعه برکنارى محمد رحمتي، وزير راه و ترابرى در حال تحقق است و رايزنى براى تعيين فرد جانشين وى به مراحل جدى ترى رسيده است. براساس شنيده ها جانشين احتمالى مهندس رحمتي، دكتر رهايى رئيس دانشگاه امير كبير است كه دوستى بسيار نزديكى با رئيس جمهور دارد.

  پيش از اين نيز در زمان اعلام اسامى كابينه دولت نهم به مجلس براى اخذ راى اعتماد در سال قبل، نام دكتر رهايى به عنوان وزير احتمالى راه و ترابرى بر زبانها افتاده بود اما شنيده*ها حكايت از اين داشت كه فشارها و توصيه*هايى از سوى افراد و نهادهاى مختلف موجب ماندن مهندس رحمتى در كابينه شده است.

  اكنون در دومين سال فعاليت دولت نهم، همزمان با آغاز موج ترميم كابينه بار ديگر دكتر رهايى به عنوان گزينه احتمالى براى وزارت راه مطرح شده است. وى كه رياست دانشگاه پيام نور را همزمان با دولت نهم آغاز كرد به رئيس جمهور بسيار نزديك است و حتى شنيده مى شود گاهى مشاوره*هايى به او مى دهد.

  رئيس جمهور در آخرين اقدام خود در رابطه با دكتر رهايي، با درخواست وى براى ضميمه شدن دبيرستان البرز ـ اولين دبيرستان ايران به سبك نوين ـ به دانشگاه امير كبير موافقت كرده است.

  به گفته چند مقام آگاه دكتر رهايى و رئيس جمهور ديدارهاى منظمى با يكديگر دارند و در حال حاضر هم دكتر رهايى براى ورود به كابينه با احتياط عمل مى كند نه رئيس جمهور.

  گفتنى است رهايى در ميان موج مخالفت شديد اساتيد و دانشجويان دانشگاه اميركبير توسط دولت احمدى نژاد به رياست اين دانشگاه گمارده شد و از زمان بر عهده گرفتن اين مسئوليت توسط وى به موج نارضايتى در ميان اساتيد، دانشجويان و كارمندان دانشگاه صنعتى اميركبير(پلى تكنيك تهران) به شدت دامن زده شده است.

  به علت رابطه نزديك دكتر رهايى با دولت احمدى نژاد، نهادهاى امنيتى همكارى نزديكى با وى جهت سركوب دانشجويان منتقد دارند و در امر اداره دانشگاه مشاوره هاى زيادى به وى مى دهند. رهايى چندى پيش در جلسه اى خصوصى عنوان كرده بود كه گزارشات مربوط به شنود تلفن اعضاى انجمن اسلامى اين دانشگاه به طور منظم در اختيار وى قرار مى گيرد.

  عليرغم تلاش هاى رهايى و تيم امنيتى پشتيبان وى براى ايجاد فضاى رعب و وحشت در دانشگاه اميركبير، تجمعات هفته گذشته در اين دانشگاه نشان داد وى در پيش بردن اين پروژه چندان موفق نبوده است. رهايى اخيرا تلاش هاى جديدى جهت تحت كنترل گرفتن فضاى دانشجويى دانشگاه اميركبير آغاز نموده است.

 11. #36
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  عضو اسبق انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه بوعلي*سينا و علوم پزشكى همدان از سوى شعبه يكم دادگاه انقلاب اين استان به دو سال حبس به مدت چهار سال تعليق، محكوم شد.

  مرتضى حسين*زاده، عضو شعبه همدان سازمان دانش*آموختگان ايران اسلامى (ادوار تحكيم وحدت)، به خبرنگار ايسنا، گفت: در اين حكم كه مربوط به فعاليت*هاى دوران دانشجويي*ام است، اتهامات توهين به مقامات، اقدام عليه امنيت ملى و تشكيل گروه جهت اغتشاش عنوان شده است.
 12. #37
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  عضو اسبق انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه بوعلي*سينا و علوم پزشكى همدان از سوى شعبه يكم دادگاه انقلاب اين استان به دو سال حبس به مدت چهار سال تعليق، محكوم شد.

  مرتضى حسين*زاده، عضو شعبه همدان سازمان دانش*آموختگان ايران اسلامى (ادوار تحكيم وحدت)، به خبرنگار ايسنا، گفت: در اين حكم كه مربوط به فعاليت*هاى دوران دانشجويي*ام است، اتهامات توهين به مقامات، اقدام عليه امنيت ملى و تشكيل گروه جهت اغتشاش عنوان شده است.
 13. #38
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  ساختمان دانشکده ادبيات دانشگاه تهران عصر روز سه شنبه دچار آتش سوزی شد. اين آتش سوزی که به گفته مسئولان آتش نشانی به علت اتصالی سيم های برق رخ داد تلفات جانی نداشته *است.
  مسئولان آتش نشانی اضافه کرده*اند که در اين حادثه به كتابخانه موجود در زيرزمين دانشكده ادبيات و كتب آن خسارتی وارد نشده است.

  مدير كل روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در عين حال خاطر نشان کرده*است: با توجه به اينكه هشدارهای فراوانی به مسئولان در جهت نبود تجهيزات ايمنی كافی در ساختمان های دانشگاه تهران داده شده، اما متاسفانه هنوز اقدام جدی در اين زمينه صورت نگرفته است.

  گفتنی است سال گذشته نيز کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران که در آن بسياری از کتب با ارزش نگهداری مي*شد به علتی مشابه طعمه آتش شد.
 14. #39
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  منابع خبری وبلاگی از اردبيل از انتقال يک فعال دانشجويی به نام "عسگر اکبر زاده" به زندانی نامعلوم خبر داده اند. براساس اين خبر عوامل اطلاعات رژيم وی را در مقابل دانشگاه ربوده و بعد از گذشت چند روز بازجويی به زندان اردبيل منتقل کرده بودند, اما از 9 روز پيش وی به زندان نامعلومی انتقال داده شده است.
  اکبر زاده پيش از اين دو بار به اتهام تبليغ عليه نظام و پخش اطلاعيه دستگير شده بود.
  بر اساس يک خبر ديگر سه نفر به اسامی حسين سببی, رحيم خدادادی و بلال به اداره اطلاعات اردبيل احضار شده اند.
  ماموران اطلاعاتی رژيم همچنين رقيه لسانی, همسر عباس لسانی را در تهران تهديد کردند که اگر اطلاع رسانی در باره وضعيت همسرش به شبکه های خبری ادامه دهد, بازداشت خواهد شد.
 15. #40
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  يك فعال دانشجويى دانشكده*ى علوم اجتماعى دانشگاه تهران، از سوى كميته*ى انضباطى تجديدنظر اين دانشگاه به يك ترم محروميت قطعى از تحصيل با احتساب سنوات و يك ترم محروميت به صورت تعليقى با احتساب در سنوات تحصيلى محكوم شد.


  جولان فرهادى در گفت*وگو با خبرنگار سياسى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: حكم بدوى كميته*ى انضباطى دو ترم محروميت قطعى از تحصيل بود كه بعد از تجديدنظر آن يك ترم آن قطعى و يك ترم ديگر به صورت تعليق درآمد و تعهدنامه*ى كتبى هم براى مدت تحصيل از من اخذ شد.


  وى افزود: طبق آيين*نامه*ى كميته*ى انضباطي، دانشگاه نمي*تواند حكمى بدهد كه منجر به خلل در تحصيل دانشجويان شود. با توجه به اينكه من به دليل تغيير رشته ترم دوازده تحصيل خود هستم اين حكم با احتساب سنوات باعث مي*شود نتوانم ديگر دانشجوى روزانه باشم و براى تحصيل من مشكل پيش خواهد آمد.


  فرهادى همچنين گفت: در حكم بدوى كميته*ى انضباطى آمده بود كه اين حكم با توجه به سوابق من در كميته*ى انضباطى صادر شده در حالى كه در دوره*ى مديرمسوولى نشريه*ى دانشجويى ,بامداد, حتى يك بار هم كميته*ى انضباطى نرفتم اما دو پرونده به صورت همزمان براى من در كميته*ى انضباطى مفتوح شد كه يكى از آنها از سال گذشته بود و به دليل اينكه چيزى اثبات نشده بود حكم من مسكوت مانده بود و پرونده*ى ديگر مربوط به شلوغي*هاى كوى در خرداد ماه بود.


  اين فعال دانشجويى با انتقاد از آنچه محدوديت*هاى فرهنگى در اين دانشكده*ى علوم اجتماعى مي*خواند، ابراز عقيده كرد: متاسفانه از سويى در دانشگاه تهران افرادى كه خواهان تشكيل انجمن*هاى اسلامى دموكراسي*خواه بودند اجازه*ى فعاليت پيدا نكردند و برخى فعالان دانشجويى درگير كميته*ى انضباطى شده و اكنون در آستانه*ى صدور حكم هستند.


  فرهادى در پايان اظهار داشت: اتهامم در اين پرونده ايجاد بلوا و آشوب در محيط مقدس دانشگاه عنوان شده است. اين حكم مربوط به 19 ارديبهشت ماه بود كه قرار بود سمينار "دموكراسى و زندگى روزمره" در اين دانشگاه برگزار شود اما بدون برنامه*ى قبلى دستور لغو آن صادر شد.
 16. #41
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  گزارشی از فضای امنیتی

  در دانشگاه علامه طباطبائی

  دانشگاه علامه طباطبائی از آغاز سال تحصیلی جدید فضای به شدت امنیتی ای را تجربه می کند. پس از برکناری فضاحت بار رئیس حراست پیشین که فساد اخلاقی اش یک آبرو ریزی بزرگ برای دانشگاه به بار آورد و روی کار آمدن رئیس حراست جدید با نظارت مستقیم رئیس دانشگاه کنترل شدیدی بر نوع پوشش و رفتار دانشجویان اعمال می شود. این مسئله به گونه ایست که شخص رئیس دانشگاه در مواقع بیکاری به همراه افراد حراست در صحن دانشگاه می گردد و دانشجویانی که از نظرش مشکل دار باشند برای توبیخ به حراست برده می شوند. این کنترل توسط افراد بی سیم به دست حراست که دائما در حال گردش در محوطه دانشگاه اند به صورت شدید تری اعمال می شود.

  همچنین دانشجویان بسیاری به خاطر مسائل سیاسی به حراست احضار شده اند و تعدادی نیز توسط وزارت اطلاعات بازجوئی شده اند و همگی به شدت تهدید شده اند، تا چیزی از احضارشان به کسی نگویند. دانشجویانی نیز که به خاطر مسائل صنفی اعتراض داشته اند بلافاصله به کمیته انضباطی احضار شده اند. به گونه ای که پس از اعتراضاتی که در طول ماه گذشته در خوابگاه های سروستان سلامت و طرشت صورت گرفته، بیش از 20 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شده اند و همگی تهدید شده اند که اگر یک بار دیگر نسبت به مسائل صنفی اعتراض کنند به صورت غیابی حکم دو ترم تعلیق برای آنها صادر خواهد شد. این برخورد شدید دانشگاه با اعتراضات صنفی به خاطر مشکلات بی شمار دانشجویان و ضعیت اسف بار و غیر قابل تحمل دانشجویان (به خصوص دانشجویان خوابگاهی) است چرا که مسئولین دانشگاه بیم دارند که این اعتراضات دامنه دار تر شود و دانشجویان بیشتری وارد اعتراضات صنفی شوند. اعتراضاتی که مرتبا در خوابگاه های مختلف سر برمی آورد و تبدیل به معضلی برای دانشگاه شده است.

  وضعیت فرهنگی وسیاسی دانشگاه علامه نیز بشدت بحرانی است. دانشگاه به صورت نا محسوسی در صدد پاکسازی انجمن های علمی کانون های فرهنگی و شورای صنفی است تا با جایگزین کردن نیروهای خود با منتخب دانشجویان تشکل های مطیعی در سطح دانشگاه ایجاد کند. پیرامون انجمن اسلامی نیز شایعات بسیاری در جریان است. اما آنچه که مسلم است این است که دانشگاه با دستور نهادهای خارج از دانشگاه در تلاش است تا انجمن اسلامی را غیر قانونی اعلام کرده و با تشکیل انجمن بسیجی فاتحه انجمن اسلامی را بخواند. از زبان یکی از مسئولین دانشگاه شنیده شده است که وزارت علوم در تلاش است به هر نحو ممکن انجمن دانشگاه علامه را به عنوان آخرین ضلع مثلث انجمن های مشکل دار(پس از دانشگاه های تهران و امیر کبیر) تعطیل کند. همچنین به گوش می رسد که برای تعدادی از مسئولین انجمن اسلامی پرونده سازی شده است تا پس از تعطیل شدن انجمن این دانشجویان محاکمه شوند.
 17. #42
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  خبرنامه اميركبير: اتفاقات چند روز اخير در دانشگاه هاى سراسر كشور همه مويد وجود پروژه مشترك براى برخورد با انجمن هاى اسلامى تمامى دانشگاه هاست. چندى پيش ميراحمدي، رئيس نهاد رهبرى در دانشگاه اميركبير(پلى تكنيك تهران) و معاون سياسى نهاد مركز، به صراحت عنوان كرده بود كه حاكميت وجود تشكل هاى منتقدى مانند انجمن هاى اسلامى را در دانشگاه ها برنمى تابد و دستور برخورد با تمام آن ها صادر شده است.

  در همين راستا شاهد اين هستيم كه سناريويى كه خردادماه در دانشگاه اميركبير پياده شد كه با موج سنگين اعتراضات دانشجويان برخود نمود، و پس از آن بلافاصله در دانشگاه تربيت معلم سبزوار اجرا شد هم اكنون در دانشگاه علامه طباطبايى و دانشگاه فردوسى مشهد در حال اجرا و احتمالا در آينده نزديك در دانشگاه ايلام نيز اجرا خواهد شد.

  چندى پيش انجمن اسلامى دانشگاه علامه با ارسال نامه سرگشاده اى به هيئت نظارت اين دانشگاه خواستار اين شد كه مواردى از اساسنامه اين تشكل كه مورد ايراد آن هيئت است به انجمن اسلامى اعلام شود. ولى امروز مرتضى اصلاحچي، دبير انجمن دانشگاه علامه، طى مصاحبه اى اعلام كرد: متاسفانه با گذشت سه هفته از آخرين نامه ى انجمن اسلامى به هيات نظارت، هنوز هيات نظارت تشكيل جلسه نداده و پاسخى به اين نامه نداده است، در حالى كه طبق آيين نامه، هيات نظارت ظرف يك هفته بايد پاسخ ما را ميداد.

  مرتضى اصلاحچى در ادامه خاطرنشان كرد: آخرين نامه ى ما خطاب به هيات نظارت دانشگاه اين بوده كه با استناد به آيين نامه تشكل هاى دانشجويي، معرفى هيات موسس براى اين تشكل، قانونى نيست بلكه پيشنهاد كرديم دانشگاه اساسنام ى ما را بررسى كند و نكاتى را كه با آيين نامه ى تشكل هاى اسلامى تطبيق ندارد به ما اطلاع دهد تا مجمع عمومى براى اصلاح آن بندها تشكيل شود.

  اين فعال دانشجويي، مدعى شد: يكى از دلايل عدم برگزارى جلسات هيات نظارت، غيبت هاى مكرر اعضا بوده كه يكى از آنها نماينده ى وزير علوم در دانشگاه علامه است.

  اصلاحچى افزود: من از چندى پيش درخواست ملاقات با رييس دانشگاه علامه را داشته ام و سعى كردم ايشان را حضورى ببينم و برخى مسايل و مشكلات را مستقيما به گوششان برسانم، اما متاسفانه هر بار اين ملاقات به بهانه هاى مختلف لغو مى شود.

  دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي، با اشاره به تجمعات صنفى اخير اين دانشگاه، ابراز عقيده كرد: مسوولان دانشگاه در برابر اين تجمعات صرفا صنفى برخوردهاى عصبى از خود نشان ميدهند و حتى بعضا دانشجويان معترض كه در اين تجمعات شركت داشته اند، به حراست احضار يا تهديد مى شوند.

  وى اظهار داشت: اگر قرار باشد در مقابل اعتراضات صنفي، احكامى براى دانشجويان صادر شود، دانشجويان آرام نمى نشينند و به اقدامات ديگرى دست ميزنند.

  گفتنى است حوادثى كه هم اكنون در دانشگاه علامه در حال وقوع است دقيقا مشابه حوادثى است كه چند ماه پيش در دانشگاه اميركبير اتفاق افتاد.

  همچنين مسئولين دانشگاه فردوسى مشهد هم با اعلام اين كه شوراى مركزى انجمن اسلامى غيرقانونى است زمينه برخورد با اين انجمن را فراهم آورده اند.

  سخنگوى طيف علامه انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد، با بيان اينكه تنها ميثاق باقى مانده در مجموعه انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد، اساسنامه است، گفت: اگر حرمت اساسنامه از بين برود چيزى از انجمن اسلامى باقى نخواهد ماند.

  امير اقتناعى اظهار داشت: عده اى از افراد خود را به عنوان شوراى مركزى انجمن معرفى كرده اند. بعضى از اعضاى انجمن اسلامى معتقدند گروه معرفى شده فرآيند لازم را طى نكردهاند و اين گروه بايد منطبق با اساسنامه انجمن اسلامى انتخاب شوند.

  وى مدعى شد: افرادى ميتوانند به عنوان شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشگاه انتخاب شوند كه حداقل يك سال در انجمن اسلامى فعاليت داشته باشند، اما اين افراد اين گونه انتخاب نشدهاند و به يكى از بندهاى اساسنامه عمل نكردهاند. افراد معرفى شده در بيانيه و نامه هايى كه به رسانه ها ارسال مى كنند از مهر دانشكده هايى استفاده مى كنند كه در آنها انجمن اسلامى وجود ندارد.

  سخنگوى طيف علامه انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد، گفت: اميدواريم هيات نظارت تنها به صورت گفتارى عملكرد اين افراد را تكذيب نكند، بلكه عملا وارد كار شود. هيات نظارت دانشگاه بايد براى اتفاقات رخ داده تدبيرى بيانديشد. سكوت فعلى ما به دليل در نظر گرفتن مصلحت انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه مشهد است.

  در اين راستا، دكتر سيد موسوي، رييس هيات نظارت دانشگاه فردوسى و علوم پزشكى مشهد نيز گفت: از نظر هيأت نظارت مشترك دانشگاههاى علوم پزشكى و فردوسى مشهد، انجمن اسلامى دانشجويان فاقد شوراى مركزى است و هيچ يك از افراد به عنوان شوراى مركزى برگزيده نشدهاند.

  وى افزود: اگر اشخاصى مهر انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه فردوسى و علوم پزشكى مشهد را در بيانيه اى استفاده كرده اند كار غيرقانونى صورت گرفته و دانشگاه هيچكدام از افراد را به عنوان شوراى مركزى به طور رسمى قبول ندارد.

  سيد موسوي، دربارهى انجمن اسلامى دانشجويان اين دانشگاه، تصريح كرد: هيأت نظارت سال گذشته براى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه فردوسى و علوم پزشكى مشهد دو فرصت را فراهم آورد تا شوراى عمومى و مركزى خود را مشخص كند اما كسى در اين خصوص به هيأت نظارت مراجعه نكرد. اميد است انتخابات انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه فردوسى و علوم پزشكى مشهد به طور رسمى در آذرماه برگزار شود.

  گفتنى است پروژه برخورد با انجمن هاى اسلامى با هماهنگى كامل نهادهاى امنيتى اجرا مى شود به طورى كه اگر دانشگاه برخورد كننده احساس كند در مقابل دانشجويان واقعا ناتوان است از كمك نيروهاى امنيتى براى اين برخورد استفاده مى كند.

  همچنين معاون دانشجويى دانشگاه ايلام اعلام كرد: نمی خواهيم هيچ تشکلی را قرنطينه کنيم يا در موضع ضعف قرار دهيم بلکه اعتقاد داريم تشکل های دانشجويی بايد در راستای قانون و بدون مشکل فعاليت کنند.

  حاجی کريم با بيان اين مطلب افزود: کليه تشکل ها و نهادهای دانشجويی در دانشگاه ايلام فعال هستند و مشخصا انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ايلام تنها انجمنی است که در غرب کشور فعال است و ظاهرا بقيه انجمن های اسلامی در دانشگاه های غرب کشور رو به تعطيلی رفته اند.

  وی در پاسخ به اينکه آيا انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه ايلام خود را با اساسنامه وفق داده يا خير، گفت: انجمن اسلامی دانشجويان در دانشگاه ايلام يک سری مشکلات و اظهار نظرهای تند دارند اما هنوز به فعاليت هايشان ادامه می دهند و بنا داريم با زمان پيش برويم و رفتارسنجی داشته باشيم.

  به نظر مى رسد مسئولين دانشگاه ايلام هم اكنون در حال تست فضا براى شروع اين پروژه در اين دانشگاه هستند.

  معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه ايلام افزود: فعاليت های انجمن اسلامی دانشجويان تا کنون اعتراض يا برخورد بارز و مشخصی را از طرف تشکل های ديگر در برنداشته است.

  لازم به ذكر است عليرغم تمام تلاش دانشگاه و نيروهاى امنيتى براى از بين بردن انجمن اسلامى در دانشگاه اميركبير، اين تشكل با استفاده از پتانسيل دانشجويى خود هنوز به ادامه فعاليت مشغول است. انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير ماه گذشته تجمعى اعتراض آميزى نسبت به وضعيت دكتر كيوان انصارى كه دربند نيروهاى امنيتى است برگزار كرد. فرداى روز تجمع نيز اولين مجمع عمومى انجمن در آمفى تئاتر مركزى دانشگاه با استقبال بى نظير دانشجويان همراه شد.

 18. #43
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  انجمن اسلامى دانشجويان، شوراى صنفى دانشكده فنى و انجمن*هاى علمى دانشگاه هرمزگان در اعتراض به آنچه به رسميت نشناختن حقوق حقه دانشجويان خواندند، بيانيه مشتركى صادر كردند.

  در اين بيانيه با اشاره به آن*چه ورود افراد نظامى و امنيتى به همراه معاون اول رييس*جمهور و معاون پژوهشى وزارت علوم در دانشگاه خوانده شده، آمده است:"هنوز از يادمان نرفته كه بعد از حوادث اسفبار كوى دانشگاه، ورود هرگونه افراد نيروهاى نظامى و انتظامى به محيط دانشگاه ممنوع شد. اما اينك به بهانه*ى حضور معاون اول رييس* جمهور و معاون پژوهشى وزير علوم، چند دستگاه خودروى نيروى انتظامى اعم از پليس راهنمايى رانندگى تا گشت ويژه پليس - با يونيفرم پلنگى- وارد محيط دانشگاه مي*شوند. مجريان قانون امروز چه ساده از اين خطوط قرمز عبور كرده*اند."

  در ادامه اين بيانيه آمده است:" البته مسوولان دانشگاه در پاسخ عنوان كرده*اند كه اين ورود با اجازه*ى شوراى دانشگاه بوده كه اگر چنين باشد وضعيت اسفبارتر از پيش مي*شود تا آن*جا كه ديگر مسوولان دانشگاه هم اين محيط دانشجويى را ملك خصوصى قلمداد و با توهين به كليه*ى دانشجويان، اجازه*ى ورود نيروى نظامى به دانشگاه را صادر كرده*اند. اين شورا چه پاسخى به دانشجويان معترض خواهد داد؟"

  انجمن اسلامى دانشجويان، شوراى صنفى دانشكده فنى و انجمن*هاى علمى دانشگاه هرمزگان در پايان اين بيانيه مشترك اين برخورد را "حرمت*شكنانه" توصيف كردند و آن را مصداق بي*عدالتى دانستند.


  خبرنگار سياسى ايسنا طبق روال اين خبرگزارى درباره*ى اين بيانيه و موارد مطرح در آن با يكى از مسوولان محترم دانشگاه هرمزگان گفت*وگويى انجام داد كه پس از انجام اين مصاحبه وى خواستار عدم استفاده از آن و همچنين عدم ارسال بيانيه*ى اين 3 تشكل دانشجويى شد.
 19. #44
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  امروز دانشجويان سه ستاره كه همچنان وجودشان از سوى مراكز ذى ربط، مانند كميسيون آموزش مجلس و وزارت علوم، تكذيب مى شود مقابل وزارت علوم تجمع كردند.

  در اين تجمع مهدى اميني‏زاده، عضو سابق دفتر تحكيم وحدت كه خود از يك سال پيش به‏رغم قبولى در آزمون كارشناسى ارشد اجازه ثبت نام نيافته است، گفت: ما اينجا آمده‏ايم تا به وزير علوم كه وجود ما را تكذيب مي‏كند، نشان دهيم كه ما وجود داريم.

  اين در حالى است كه نوربخش، رئيس دبيرخانه گزينش استاد و دانشجو، در اظهاراتى عجيب با بيان اينکه کليه دانشجويان ستاره دار ثبت نام شده اند، مدعى شد: دانشجوی 3 ستاره دار نداريم و افرادی که خود را تحت عنوان 3 ستاره می خوانند افرادی هستند که مشکلات آنها به وزارت علوم مربوط نمی شود.

  نوربخش با بيان اين مطلب افزود : 3 ستاره بودن دانشجويان معترض که در مقابل وزارت علوم تجمع کرده اند، صرفا ادعای آنها است و اصلا 3 ستاره نداريم و دانشجويانی که تحت عنوان يک ستاره و دو ستاره از آنها نام برده می شد، ثبت نام شده و به کلاس می روند. نوربخش اين اظهارات را در حالى عنوان مى نمايد كه نامه وزارت علوم به دانشجويان سه ستاره، كه علت عدم پذيرش ايشان را ردصلاحيت در هسته گزينش استاد و دانشجو عنوان نموده، به امضاى نوربخش است.

  امينى زاده، دانشجوى سه ستاره، در ادامه صحبت هاى خود گفت: دانشجويانى كه در اينجا جمع شده‏اند كسانى هستند كه در آزمون كارشناسى ارشد حائز رتبه علمى شده‏اند اما به دلايلى از جمله درج كد 2 در كارنامه آنها كه به معناى ردصلاحيت عمومى است، موفق به ثبت نام در رشته‏هاى قبولى نشده‏اند.

  اميني‏زاده با اشاره به اينكه ما در اين مملكت به دنبال پست و مقام نيستيم، گفت: ما صرفا مي‏خواهيم ادامه تحصيل بدهيم و از مسوولان مي‏خواهيم همانطور كه فرزندان آنها حق ادامه تحصيل دارند، به ما نيز چنين اجازه‏اى داده شود.

  وى افزود: برخى از كسانى كه صلاحيت عمومى آنها تاييد نشده است، مشكل قوميتى دارند. برخى ديگر به دليل فعاليت‏هاى سياسى پدر خود محكوم شده‏اند و برخى نيز بدون اينكه هيچ حكم كميته انضباطى يا قضايى داشته باشند، صرفا به خاطر فعاليت در انجمن‏هاى اسلامى صلاحيت آنها رد شده است.

  اين دانشجوى ردصلاحيت‏شده چنين اقداماتى را خلاف قانون و مغاير با حقوق مصرح در قانون اساسى خواند و تاكيد كرد كه دولت بايد حق مسلم ادامه تحصيل اين دانشجويان را به رسميت بشناسد.

  همچنين على نيكونسبتي، عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت گفت: دولت نهم كه از عمل به وعده‏هاى پوپوليستى خود عاجز است، تلاش مي‏كند با ايجاد ترس و وحشت منتقدان را ساكت كند و اين ردصلاحيت‏هاى دانشجويى نيز در راستاى همين بي‏تدبيري‏هاست.

  وى با اشاره به سفر معاون وزير علوم به فرانسه، گفت: آقاى خرمشاد مي‏داند كه اگر باب انتقاد باز شود، ايشان ديگر نمي‏توانند به اين راحتى در فرانسه به گشت و گذار بپردازند، در حالى كه دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايى كه وى عضو هيات علمى آن است، در بدترين وضعيت غذا مي‏خورند و در خوابگاه‏ها زندگى مي‏كنند.

  نيكونسبتى با اشاره به انحلال انجمن‏هاى اسلامى دانشجويان در دانشگاه‏هاى مختلف كشور، گفت: اين برخوردها با انجمن‏هاى اسلامى و شوراهاى صنفي، نشان‏دهنده بي‏لياقتى مسوولان است كه سعى مي‏كنند دانشجويان را از انتقاد بازدارند.

  در اين تجمع همچنين تعدادى از دانشجويان ردصلاحيت‏شده چون غريب سجادى, سعيد اردشيرى, حامد حسن‏لو, فرهاد زادعلي‏فر, محسن فاتحى, سيامك كريمى و ياشار قاجار اعتراض خود را به روند ردصلاحيت‏ها اعلام كردند.

  در پايان اين تجمع كه با ممانعت‏هاى مسوولان انتظامى وزارت علوم همراه بود، اميني‏زاده به عنوان نماينده دانشجويان نامه‏اى را به دبيرخانه وزارت علوم ارايه كرد.

  در بخشى از اين نامه آمده است: ماجرا از اين قرار است كه در يكى دو سال اخير هياتى موسوم به هيات گزينش استاد و دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش كشور با استناد به دو بند يكى از مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگي، بر سر راه ادامه تحصيل تنى چند از فعالان دانشجويى و اعضاى انجمن‏هاى اسلامى دانشگاه‏ها به نوعى سد ايجاد كرد. اما اين روند در سال جارى بارزتر شد.

  آن دسته از داوطلبانى كه به يك‏ستاره يا دوستاره‏اى مشهور شده‏اند، داوطلبانى بودند كه نامشان در فهرست قبولي‏هاى امسال آمده بود ولى تنها پس از سپردن تعهد نزد كميته انضباطى دانشگاه يا به طور مستقيم نزد دبيرخانه گزينش استاد و دانشجو و بر اثر انعكاس اخبار اين ماجرا در مطبوعات و افكار عمومي، امكان نام‏نويسى يافتند. علت اخذ اين تعهدات نيز نمي‏تواند چيزى جز فعاليت‏هاى سياسى و فرهنگى مجاز و قانونى اين داوطلبان در دوره كارشناسى باشد كه از جانب برخى تحمل نمي‏شود.

  در اين نامه با اشاره به عدم درج نام برخى از پذيرفته‏شدگان در روزنامه به‏رغم قبولى علمى و درج عدد 2 به معناى ردصلاحيت عمومى براى ادامه تحصيل در كارنامه اين داوطلبان، آمده است: ما علاوه بر اعتراض به حكم هيات گزينش، از اين احكام غيرقانونى به ديوان عدالت ادارى شكايت برديم. با يكى دو تن از اعضا و كميسيون اصل نود مجلس گفت‏وگو و مكاتبه كرديم. نزد چند تن از شخصيت‏هاى برجسته كشور رفتيم و با برخى اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى رايزنى كرديم كه علارغم همدلي‏ها و صدور دستور موقت در ديوان عدالت ادارى به سود يكى دو تن از ميان ما، به دليل كارشكني‏ها و كينه‏ورزى برخى نهادها كه وزارت علوم ما را به آنها ارجاع مي‏دهد، هنوز به خواسته خود دست نيافته‏ايم.

  اين نامه همچنين به برخى اصولى كه حق ادامه تحصيل را براى هر فردى به رسميت مي‏شناسد، مي‏افزايد: ما به عنوان فرزندان ملت ايران ادامه تحصيل را در ميهن خويش نه تنها يك حق بلكه وظيفه خود مي‏دانيم.

  در انتهاى اين نامه اسامى برخى دانشجويان از جمله: سعيد اردشيرى, مهدى اميني‏زاده، زهرا جاني‏پور, حامد حسن‏دوست, فرهاد زادعلي‏فرد, روزبه رياضي‏مقدم, سالار ساكت, ‏غريب سجادى, پيمان عارف, حنان عزيزى بني‏طرف, توحيد عليزاده, محسن فاتحى, ياشارقاجار, سيامك كريمى و شورش مرادى به چشم مي‏خورد.

  دانشجويان در اين تجمع پلاكاردهايى با عناوين ,ادامهى تحصيل حق مسلم ماست,، ,ستارهها را به آسمان برگردانيد,، ,زنده باد اصل 30 قانون اساسى,، ,جاى ستاره در آسمان است نه كارنامه, و... در دست داشتند.

  نوربخش، رئيس گزينش استاد و دانشجو وزارت علوم، در گفتگو با خبرگزارى مهر با تاييد اظهارات چندى پيش فرشيدي، نماينده بندرعباس، كه گفته بود وزارت اطلاعات مانع اصلى در ثبت نام دانشجويان سه ستاره است، گفت: وزارت علوم نقشی در قبال دانشجويان مدعی 3 ستاره بودن ندارد. 8 نفر به طور حضوری مراجعه کرده اند و کارنامه ای دال بر قبولی علمی ارائه کرده اند. اگر رفع مشکل حل آنها از عهده وزارت علوم برآيد، مشکلات آنها را حل می کنيم در غير اين صورت در ساير وزارتخانه ها بايد مشکلات اين دانشجويان رفع شود. سعی می کنيم اگر مشکلات اين دانشجويان برای نيمسال جاری رفع نشد، در نيمسال آتی مشکل آنها را مرتفع کنيم.
 20. #45
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  رييس نهاد رهبرى در دانشگاه*ها خواستار برخورد شديد انضباطى با نحوه پوشش و آرايش در دانشگاه ها شد

  خبرنامه اميركبير: رييس نهاد رهبرى در دانشگاه*ها طى اظهارات شديد اللحنى با بيان اينكه دانشگاه*ها به سالن مد تبديل شده*اند، گفت: دانشگاه*هاى ما كارخانه انسان سازيست و بايد با اين مسايل برخورد جدى شود.

  محمد محمديان امروز در جلسه اى در دانشگاه آزاد، اظهار كرد: وضعيت اخلاقى چهره دانشگاهها را مكدر نشان مي*دهد. رييس دانشگاه مسؤوليت همه بخشها را بر عهده دارد و رييس دانشگاه تنها مسؤول آموزش و پژوهش دانشگاه نيست بلكه مسؤول دين و فكر دانشجويان نيز است.

  وى در ادامه افزود: فضاى عمومى دانشگاه متولى خاصى ندارد كه بايد در اين راستا يك كميته راهبردى در نظر گرفته شود تا مسائل فضاى عمومى دانشگاه را پيگيرى كند.

  وى با بيان اينكه نقش نيروهاى متدين و با غيرت در دانشگاه*ها نقض نمي*شود، تصريح كرد: بايد با تعداد اقليتى كه چهره دانشگاه را كريه مي*كنند برخورد جدى شود.

  رييس نهاد رهبرى با تاكيد بر اينكه شوراى فرهنگى دانشگاه بايد به صورت فعال عمل كند، خاطرنشان كرد: شوراى فرهنگى دانشگاه آزاد اسلامى از نكات مثبتى برخوردار است و فعاليت*هاى خوبى تا كنون انجام داده است.

  وى در ادامه افزود: در دانشگاه*ها استادان دلسوزى وجود دارند كه مي*توانند با مشاوره دانشجويان را به سمت*هاى خوبى هدايت كنند.

  وى با بيان اينكه 90 درصد دانشجويان با مشاوره استادان در گام اول تاثير مي*پذيرند، تصريح كرد: از ميان 100 نفر، اگر با يك يا دو نفر برخورد انضباطى مي*شود، بقيه با تذكر راه خود را عوض مي*كنند.

  رييس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها در خاتمه دانشگاه را فضاى مقدس و مركز علم و دانش عنوان كرد و افزود: در دانشگاه* ها زحمات بسيارى كشيده مي*شود كه گاهى اوقات از طرف چند نفر فضاى دانشگاه در نظر اذهان عمومى لكه دار مي*شود كه بايد با آنها برخورد شود.
 21. #46
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  فعالان حقوق بشر: برخى از چيزها انقدر در جامعه تكرار ميشوند كه چشم به ديدن انها و گوش به شنيدنشان عادت مى كند. انقدر استمرار مى يا بند وانچنان محق پنداشته مى شوند كه كم كم طبيعى و حتى ضرورى جلوه ميكنند.

  ايجاد مزاحمت،ارعاب،بازداشت و ضرب وشتم جوانان و مردم عادي، توسط افراد لباس شخصي، به عنوان ماموران پايگاه بسيج فلان ناحيه ،ضابط قوه ى قضاييه، امران به معروف و ناهيان از منكر و.... پديده ى تازه اى نيست و سالهاست رژيم جمهورى اسلامى در خيابان ها ، اماكن عمومى و حتى خصوصى همواره و بدون هيچ دليلى جو وحشت و اختناق را حاكم مى كند. هر چند اينگونه فشارها در موقعيت هايى نيز به كلى برچيده مى شوند (مانند دوره ى پيشين انتخابات رياست جمهورى)، اما به طور مداوم وجود دارند و عمدتا هر چند وقت يكبار تشديد مى شوند. متوقف كردن اتومبيل هاى حامل سرنشينان جوان، اعم از دختر يا پسر،توسط موتور سواران غالبا قوى هيكل ،با پيراهن هاى سياه و مجهز به بى سيم و سلاح هاى گرم و سرد؛يا توسط اتومبيل هاى ويژه و ماموران مرد و زن كانكس هاى بازداشت خياباني؛يا لباس شخصى هاى پياده در معابر و تفريحگاه هاى عمومي؛ از صور غالب اينگونه فشار هاست.

  غالبا پس از متوقف كردن اتومبيل سوييچ،كارت ماشين وگواهى نامه اخذ مى شود واگر مقاومتى صورت گيرد،شروع به حتاكي،فحاشي، توهين ،ارعاب ،ضرب وشتم وبازداشت ميكنند. در اين صورت معمولا فرد باز داشت شده در محل استقرار نيروهاى منطقه مورد ضرب و شتم دوباره قرار گرفته و روز بعد پرونده وى به دادگاه هاى عمومى و انقلاب( بر حسب نوع و ميزان اعتراض)ارجاع ميگردد.اغلب احكام دادگاه ،احكام مالى و تعزيرى است.

  در بسيارى از موارد نيز نيروهاى متوقف كننده ى اتومبيل ها به اخاذى در قبال بازگردانى مدارك وعدم بازداشت ميپردازند.

  اين برخورد ها هيچ دليل قانع كننده اى نداردو تنها جوان بودن كافى است تا اين هماى سعادت بر شانه بنشيند. با اطمينان ميتوان گفت اكثر جوانان در تهران حداقل يك بار در معرض چنين فشارهايى قرار گرفته اند.

  در طى سال گذشته شخص من و اطرافيانم 8 با ر با چنين برخوردهايى مواجه شده ايم:

  عاشوراى سال گذشته عده زيادى از جوانان به علت تجمع در ميدان محسنى تهران بازداشت شدند، برادر من در حالى كه براى سوار شدن به اتو مبيل شخصى از عرض خيابان عبور ميكرد،در برابر چشم ما مورد ضرب و شتم قرار گرفت وبازداشت شد. در همان ماه اتومبيل يكى از اقوام به علت عدم توانايى اثبات نسبت خونى با يكى از دوستانش 45 روز توقيف گشت.

  در اديبهشت ماه 85 بعد از متوقف كردن اتومبيل يكى از دوستان دخترم ،ضبط و باندهاى اتومبيل اش از وى اخاذى شد. در فروردين ماه اتومبيل برادر 19 ساله ام به علت صداى موسيقى متوقف و ساعت مچي،گوشى مبايل ، كارت ماشين وگواهى نامه اش 72 ساعت ضبط گرديد.

  اواخر مهر ماه پس از مشاهده ضرب وشتم شديد 2 دختر نوجوان در خيابان جردن توسط بانوان امر به معروف!!! مادر معلم من كه خواستار ممانعت از ضرب و شتم وحشيانه ى دختران شده بود مورد حتاكى و ارعاب قرارگرفته و تهديد به بازداشت شد. و....

  و اخرين بار جمعه 20 ابان ماه، حدود ساعت 10 شب، دو دستگاه اتومبيلى كه حامل من و چند تن از دوستان و اقوام بود در خيابان ولنجك، توسط سرنشينان 3 موتور سيكلت ، متوقف شد. و با فرياد و ارعاب خواستار روشن شدن نسبت ما!! و سرقتى نبودن اتومبيل ها شدند. پس از تقريبا يك ساعت انتظار در هواى سرد(سوييچ اتومبيل ها و مدارك را گرفته بودند) براى اقايان پايگاه بسيج ناحيه دركه مشخص شد كه منكرى رخ نداده است!

  ماكه از درد، درد را حس نميكنيم؛ اما نگين 16 ساله كه براى دومين بار است به سرزمين مادرى خود امده، هنوز خاطره ى ان شب و چهره ى برافروخته ى مرد باتوم به دست سياه پوش كه بر سرش فرياد ميزد و او را كه از وحشت ميلرزيد مجبور به نشستن داخل اتومبيل ميكرد، فراموش نكرده است. نگين 3 روز ديگر به نروژ بازميگردد اما با خاطره ى سياه تهاجم....؛
 22. #47
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  حميد رحيمي، استاد اقتصاد دانشكده علوم ادارى و اقتصاد لرستان از اين دانشگاه اخراج شده است.
  رحيمى با اعلام اين خبر به خبرنگار "ايلنا"، گفت: اواخر سال 84 و پس از پايان قراردادم با دانشگاه، به من اطلاع داده شد كه اين قرارداد تمديد نمي*‏شود و دليل آن نيز عدم رعايت خطوط قرمز نظام است.
  وى افزود: بنده تا پايان شهريور ماه با قرارداد پيشين خود حقوق دريافت مي*‏كردم و به*‏رغم نداشتن قرارداد جديد، در ترم اول سال تحصيلى 85 - 86 به من كلاس داده شد اما اواخر مهر ماه مسوولان دانشكده اعلام كردند كه به دليل نداشتن قرارداد، حق حضور بر سر كلاس*‏ها را ندارم.
  رحيمى ادامه داد: طبق گفته*‏هاى مسوولان دانشكده، مسوولان دانشگاه در نامه*‏اى خواستار كنار گذاشتن من از دانشكده شده*‏اند اما من تنها متن نامه دانشگاه را ديده*‏ام و نمي*‏دانم چه كسى چنين دستورى داده است، ضمن اينكه هيچ نامه*‏اى در اين باره به شخص من داده نشده است.
  وى با اشاره به اينكه به نظر مي*‏رسد اين اقدام نه از طريق حراست وزارت علوم يا دانشگاه*‏هاى محل تدريس من بلكه به دليل گزارش دو سه نفر در دانشگاه لرستان انجام شده است، گفت: من هيچ فعاليت سياسى ندارم و فكر مي*‏كنم گزارشى از بحث*‏هاى خصوصى من در سالن ورزشى دانشگاه باعث اين اقدام شده است.
  اين استاد دانشگاه افزود: جلوگيرى از حضور من بر سر كلاس*‏ها با واكنش دانشجويان روبرو شده بود كه با تجمع و اعتراض خواستار بازگشت من به دانشگاه بودند اما مسوولان دانشگاه با تهديد دانشجويان، از ادامه اعتراضات جلوگيرى كردند و حتى از دانشجويان معترض فيلم و عكس مي*‏گرفتند كه باعث ترس بسيارى از دانشجويان شد.
  از سوى ديگر، موسوي، معاون آموزشى دانشكده علوم ادارى و اقتصاد دانشگاه لرستان در اين زمينه گفت: ايشان داراى مسائل زيادى در دانشگاه بودند كه مي*‏توان به اهانت وى به مقام معظم رهبرى به شهادت چند تن از كاركنان دانشگاه و داشتن خلاف*‏هاى پژوهشى اشاره كرد.
  وى درباره صحت و سقم گزارش*‏هاى مطرح*‏شده در خصوص رحيمى ابزار بي*‏اطلاعى كرد و در عين حال گفت: خلاف پژوهشى و مسائلى كه در خصوص وى وجود داشت، به نقل از مسوولان دانشگاه و حراست قطعيت داشته است و به همين علت رياست دانشگاه اعلام كردند كه قرارداد دكتر رحيمى تمديد نشود.
  موسوى افزود: قرارداد دكتر رحيمى هم تا پايان سال 84 بوده و در اين مدت به علت كوتاهى گروه آموزش، ايشان به فعاليت خود ادامه مي*‏داده است.
 23. #48
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  توحيد غفارزاده دانشجوی دانشگاه آزاد واحد سبزوار عصر دوشنبه به ضرب چاقوی يک دانشجوی بسيجی دانشگاه تربيت معلم سبزوار کشته شد.

  مصطفی صداقت جو دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه سبزوار ضمن تسليت اين حادثه به جامعه دانشجويی به خبرنگار ادوارنيوز گفت:غروب شنبه حوالی ساعت 8 شب مرحوم توحيد غفارزاده به همراه نامزدشان در روبروی درب خروجی دانشگاه آزاد سبزوار ايستاده بوده اند که درگيری لفظی ميان ايشان و يک دانشجوی عضو بسيج دانشجويی دانشگاه تربيت معلم سبزوار ايجاد می شود و متعاقب آن ضارب با خارج کردن چاقو از جيب و وارد کردن ضربه به ناحيه سينه توحيد غفارزاده وی را مجروح می کند که متاسفانه اين دانشجو در بيمارستان امدادی سبز وار به دليل شدت جراحت وارده فوت می کند.


  صداقت جو ادامه داد: طبق گفته رييس حراست دانشگاه تربيت معلم سبزوار ضارب مدعی است که بر اساس تکليف شرعی و اعتقاداتش عمل کرده است.

  دبير سابق انجمن اسلامی سبزوار با ابراز تاسف شديد از وقوع چنين فاجعه ای گفت: مسئولان بايد پاسخگو باشند که خط قرمز گروههای شبه نظامی حاضر در دانشگاه کجاست؟ و آيا هرکس به دليل داشتن کارت عضويت در اين نهادها مجوز هر اقدامی را دارد؟ و بعد از کدام حادثه و فاجعه اين گروهها قانونمند خواهند شد؟

  صداقت جو ادامه داد: 3 هفته قبل نيز حادثه ديگری برای دانشجويان اتفاق افتاد و دو موتورسوار با حمله به چند دانشجوی دختر و پسر اين دانشگاه آنها را مورد ضرب و شتم و تعرض قرار دادند و هنگامی که دانشجويان در اعتراض به نبود امنيت اقدام به اعتراض و تحصن کردند مسئولين دانشگاه به جای پاسخگويی اقدام به احضار بيش از 10 دانشجوی شرکت کننده در اين اعتراضات به کميته انضباطی کرده اند.

  صداقت جو ياد اور شد: چگونه است که پس از کوچکترين اعتراض سياسی و يا صنفي، به سرعت گاردهای ويژه ضد شورش و پليس مسلح در برابر دانشگاه حاضر می شوند اما مسئولين برای امنيت جانی دانشجويان کوچکترين اهميتی قائل نيستند
 24. #49
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  به دنبال قتل فجيع يک دانشجوی دانشگاه آزاد سبزوار با ضربه چاقوی يک بسيجی, مقامات رژيم تلاش کرده اند قتل را يک نزاع عادی جلوه داده و خبرهای پيشين در باره وابستگی ضارب به بسيج دانشگاه سبزوار را پرده پوشی نمايند. اين در حالی است که حتی از لابلای اظهارات متناقض مسوولان محلی رژيم چنين برمی آيد که ضارب دانشجوی مقتول را به خاطر همراه بودن با نامزدش و ظاهرا به بهانه نهی از منکر به قتل رسانده است.
  قتل دانشجوی دانشگاه آزاد و تلاش مسولان رژيم برای عادی جلوه دادن آن درست در حالی صورت می گيرد که دستگاه تبلغاتی رژيم با رياکاری محض بر جريان ضرب و شتم يک دانشجوی ايرانی در آمريکا متمرکز شده است و اين برخورد را محکوم کرده است, در حالی که در ايران نيروهای سرکوبگر بسيار بدتر و وحشيانه تر از آن با دانشجويان کشور برخورد می کنند.
  متن خبر از ايسنا:


  فرماندار سبزوار گفت:"فرضى" دادستان سبزوار پيگير مساله قتل روز گذشته است.


  عنابستانى در گفت*وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران( ايسنا)- منطقه خراسان، اظهار داشت: دو دانشجو سبزوارى در ايستگاه اتوبوس با يکديگر درگير شدند و يکى از آنها با چاقو، ديگرى را به قتل رساند. نيرو*هاى قضايى مساله را مورد پيگيرى قرار داده*اند؛ متاسفانه يک موضوع ساده بوده است که منجر به قتل شده، خيلى لازم نيست که يک موضوع ساده فردى به رسانه*هاى عمومى اعلام شود.


  وى تصريح كرد: اين قتل هيچ ارتباطى با شخصيت دانشجويى اين افراد و دانشگاه ندارد.


  فرماندار سبزوار با تاكيد بر اين*که "متاسفانه افراد زيادى درصدد هستند که اين موضوع را به شخصيت دانشجويى اين افراد ارتباط دهند"، گفت: موضوع به دانشجو بودن و شخصيت دانشجويى اين دو نفر و دانشگاه ارتباطى ندارد، مانند خيلى از نزاع*هاى ديگر که در سطح شهر اتفاق مي*افتد اين نيز يک اتفاق بوده است.


  وى با اظهار تاسف از اين حادثه گفت: اين موضوع ارتباطى با حوزه دانشجويى ندارد و يک فضاى خبرى بد و مسمومى در اين رابطه ايجاد شد و مى خواهند فضاى دانشگاهى سبزوار که در آرامترين وضعيت خود به سر مي*برد را به هم بزنند.


  فرماندار سبزوار با اشاره به اين که "مگر نيروى انتظامى بين هر نزاعى که صورت مى گيرد بايد حضور داشته باشد که محکوم نشود؟" گفت: اين موضوع که در هر جلسه*اى که برگزار مي*شود مسوولين شهر راجع به آن توضيح دهند خوب است اما براى اين موضوع قتل توضيحى لازم نيست زيرا يک اتفاق بسيار ساده*اى است که در هر لحظه*اى ممکن است روى دهد.


  عنابستانى در پايان درخصوص محکوم كردن اين مساله توسط رييس دانشگاه گفت: در اين مساله نيروى انتظامى قصورى نداشته است که اکنون بخواهد پاسخ دهد و نه ارتباطى با دانشگاه داشته که دانشگاه بخواهد آن را محکوم کند.
 25. #50
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  خبرنامه اميركبير: پس از كشته شدن يكى از دانشجويان در سبزوار توسط يك دانشجوى بسيجي، صبح امروز يكى از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در اثر اهمال مسئولين استخر دانشگاه، در استخر دچار سكته قلبى شد و درگذشت.

  ,مشكوت راد, دانشجوى رشته برق دانشگاه علم وصنعت در استخر طرف قرارداد اين دانشگاه که مربوط به درس تربيت بدنی است دچار سکته شده و پس از 15 دقيقه بدون حضور نجات غريق جان خود را از دست داد.

  علی جعفری دبير شورای صنفی دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران در اين خصوص گفت: غريق نجات پس از گذشت 15 دقيقه از سکته متوفی وارد جريان شده است که ديگر هيچ کمکی به وی امکان پذير نبوده است.

  وی اضافه کرد: افکار دانشجويان با حادثه ای که ايجاد شده به شدت نگران است و بهتر است مسئولين دانشگاه جهت ايجاد آرامش در دانشجويان موضوع را پيگيری کنند.

  اين فعال صنفی تأکيد کرد: دانشگاه بايد پاسخگوی حادثه باشد چرا که بايد فعاليت موسسات و مراکز طرف قرارداد را کنترل کند.

  اين حادثه در دانشگاه علم و صنعت در حالى اتفاق افتاد كه ديروز نيز يكى از دانشجويان دانشگاه آزاد سبزوار توسط يك دانشجوى بسيجى به قتل رسيد.

  در همين راستا ديروز دانشجويان دانشگاه سبزوار تجمع اعتراض آميزى را در اين خصوص در اين دانشگاه ترتيب دادند. رئيس دانشگاه تربيت معلم سبزوار با حضور در ميان دانشجويان معترض، موضوع پيش آمده را محكوم كرد و به دانشجويان قول داد تا جلسه*ى گفت و شنودى با حضور فرمانده*ى نيروى انتظامى و معاون استان اين شهرستان در دانشگاه برگزار كند تا دانشجويان مشكلات خود را در سطح شهر مطرح كنند.

  همچنين شب گذشته دانشجويان شب گذشته تجمع ديگرى مقابل كلانترى سبزوار ترتيب دادند. فرماندار سبزوار اعلام كرده است كه نيروى انتظامى تحقيقات خود را در خصوص قتل يك دانشجو در اين شهر آغاز كرده است. وى همچنين خاطرنشان نمود، فرضي، دادستان سبزوار پيگيرمسئله قتل روز گذشته است.
Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •