Page 19 of 25 FirstFirst ... 910111213141516171819202122232425 LastLast
Results 451 to 475 of 614

Thread: Health News

 1. #451
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  خواب بعدازظهر براي قلب مفيد است

  يك تحقيق نشان داد حداقل سه روز در هفته خوابيدن در بعدازظهر براي قلب مفيد است.
  به گزارش پايگاه اينترنتي الرايه، محققان يوناني گفتند خواب قيلوله تا حد زيادي مانع كاهش مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي بويژه در ميان مردان مي شود.
  براساس اين تحقيق كساني كه به طور ميانگين حداقل 30 دقيقه در سه روز هفته در بعدازظهر مي خوابند خيلي كمتر از ديگران به بيماري هاي قلبي مبتلا مي شوند.
  محققان همچنان درباره تاثير خواب قيلوله در زنان در حال تحقيق هستند.
 2. #452
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  مزاياي بي شمار گياهي بدبو به نام سير


  سير گياهي است دو ساله با پيازي مركب از پيازچه و ساقهٔ راست كه در انتهايي آن گلي چتري كه شامل چندين پيازچه است ، قرار دارد. اين گياه از قديم الايام به عنوان يكي از گياهان مهم دارويي وچاشني غذايي كشت مي شده است. نام علمي آن Allium sativum است و به آن Garlic هم مي گويند. امروزه در سراسر جهان به عنوان يكي از گياهان دارويي مشهور به كار برده مي شود.  تا سال ۱۹۹۶ ، حداقل ۱۸۰۸ مورد مطالعهٔ علمي از جنبه هاي مختلف شيميايي ، فارماكولوژي ، باليني و اپيدميولوژيكي بر روي سير انجام شده است. مطالعات فارماكولوژي و بالين بر روي سير در زمينه اثرات ضد ميكروبي ، اثرات ضد سرطان ، كاهش ميزان قند خون ، تحريك سيستم ايمني ، اثرات ضد التهابي و آنتي اكسيداني انجام شده اند. در حوزهٔ اثرات قلبي ـ عروقي سير مطالعات انجام شده شامل بررسي ميزان چربي هاي خون ، انعقاد و جريان خون ، تجمع پلاكتي و آتروسكلروز بوده است. بيشترين مطالعات بر روي سير در زمينه اثرات آن در تنظيم چربي هاي سرمي بوده است . مطالعات نشان دادهاند كه سير ،كلسترول تام (TC) و به ويژه نوع LDL را كاهش مي دهد. در مطالعاتي كه بر روي اثرات سير بر ميزان TC انجام شده است. متوسط كاهش كلسترول سرمي ۶/۱۰ درصد بوده است كه طي درمان به مدت ۳ هفته تا ۳ ماه روزانه با نيمي يا يك پرسير حاصل شده است. در اين مطالعات متوسط ميزان كاهش تري گليسريد ۳/۱۰ بوده است.
  در مططالعه ايي كه بر روي مقايسهٔ اثرات سير در كاهش چربي هاي خون انجام شده ، نشان داده شده است كه سير در مقايسه با دارونما ، رژيم غذايي عادي از سير و بنزوفيبرات ، اثر قابل توجهي در كاهش كلسترول و تري گليسريد داشته است. علاوه بر اين مشاهده شده است كه در مصرف سير ميزان HDL هم به ميزان قابل ملاحظه اي بالاتر رفته است.
  سير ميزان گلوكز خون را پايين مي آورد و فشار سيستولي و دياستولي خون را كاهش مي دهد. اثرات ضد ميكروبي ، ضد سرطان ،آنتي اكسيدان و تنظيم سيستم ايمني هم از سير ديده شده است.
  سير جلوي تجمع پلاكتي را مي گيرد و در بيماري هاي آتروسكلروز نقش پيشگيري كننده و احتمالا درماني دارد.
  در مورد اثرات ضد سرطان سير ، مطالعات اپيدميولوژيكي گسترده نشان داده اند كه گارليك و ديگر اعضاء گونه Allium مي توانند باعث كاهش بروز انواع خاصي از سرطان ، از جمله سرطان معده گردند.
  چيني ها اعتقاد دارند كه اثرات ضد سرطان سير به واسطهٔ مهار تشكيل تركيبات نيتروز و كارسينوژن است. گريد فارماكوپه اي U.S. براي سير اين است كه بالب هاي خشك يا تازهٔ آن نبايد كمتر از ۵/۰ درصد alliin داشته باشد كه به روش كروماتوگرافي مايع انداززه گيري شده باشد و بر پايهٔ وزن خشك محاسبه گردد. تشخيص هاي گياه شناسي بايد در كنار آزمون هاي ميكروسكپي ، ماكروسكپي و كروماتوگرافي نازك لايه ( TLD) هم انجام گيرد. پودر سير USP گارليكي است كه بريده ، فريز و يا خشك شده و سپس پودر شده است. اين پودر نبايد كمتر از ۳/۰ درصد alliin داشته باشد. تفاوت در مقادير a lliin به واسطهٔ عمليات پودر كردن است كه سبب كاهش ميزان آن مي شود.سير حاوي مقادي زيادي از تركيبات مختلف است ولي به نظر مي رسد كه فقط تيوسولفينات ها (alliin) فعاليت قابل توجهي داشته باشند. Alliin مادهٔ اصلي ضد ميكروبي و داراي اثرات كاهندگي كلسترول خون در گارليك است. احتمالا اثرات آنتي اكسيداني و آنتي ترومبوتيك سير هم با واسطه اين تركيبات بروز مي كند. اثرات ضد سرطاني سير هم به واسطهٔ نقش مشترك alliin و ديگر تركيبات اعمال مي گردد.
  سير در حدود ۱ درصد alliin دارد كه در حضور آنزيم alliinase به allicin تبديل مي گردد. تحقيقات فارماكولوژيكي نشان دادهاند كه تيوسولفينات ها (allicin) به دام اندازنده هاي راديكال هاي آزادند و باعث مهار پراكسيداسيون ليپيدي ، مهار تجمع پلاكتي ، تحريك فيبرينوليز و كاهش ميزان چربي هاي خون مي گردند.
  بالب هاي گارليك حاوي در حدود ۶۵ درصد آب ، ۲۸ درصد كربوهيدرات ( به طور عمده fructans ) ، ۳/۲ درصد تركيبات ارگانوسولفور ، ۲ درصد پروتئين ( به طور عمده alliinase) ، ۲/۱
  درصد آمينو اسيدهاي آزاد ( غالبا arginine ) ، ۵/۱ درصد فيبر ، ۵/۱ درصد ليپيد و مقادير بسيار كمي اسيدفيتيك ( ۰۸/۰ درصد ) ، ساپونين ها ( ۰۷/۰ درصد ) و b – sitosterol ( ۰۰۱۵/۰ درصد ) مي باشند.
  عمده ترين تركيبات راگانوسولفور در سير عبارتند از :
  s – ( + ) – alkyl – L – cysteine sulfoxides
  isoalliin
  Cycloalliin
  G – L – glutamyl – s – alkyl – cysteines
  طي عملياتي مانند خرد كردن ، جويدن و آسياب كردن ، سلول ها مي شكنند و آنزيم alliinase در مجاورت alliin قرار مي گيرد و به سرعن آن را تبديل به allylsulphenic acid مي كند. مرحلهٔ بعدي در اين تبديل ، تشكيل آليسين است. هر ۱ ميلي گرم alliin باعث توليد ۴۵۸/۰ ميلي گرم allicin مي شود آليسين مهمترين پيش ساز تركيبات تغيير يافته بعدي است كه در روغن هاي تجاري سير ديده مي شود.
  بر پايه مطالعات شيمي ، ماندن سير براي توليد عصارهٔ بدون بوي آن ، باعث كاهش محتواي همه تركيبات سولفور آن مي شود.
  بر پايه مطالعات باليني ، ESCOP موارد زير را براي كاربرد سير مورد تاييد قرار داده است :
  پيشگيري از آتروسكلروز
  درمان مقادير بالا رفته چربي خون كه اغلب به واسطه رژيم غذايي ايجاد شده اند.
  بهبود وضعيت جريان خون در بيماري هاي عروقي.
  البته به طور سنتي از گارليك براي رهايي از سرفه ، سرماخوردگي و رينيت هم استفاده مي شود ول يمداركيي علمي در جهت حمايت از اثرات مثبت آن در اين زمينه وجود ندارد.
  WHO هم در مورد كاربرد سير متذكر شده است كه سير مي تواند به عنوان يك عامل كمكي در درمان هيپرليپيد ، پيشگيري از آتروسكلروز وابسته به افزايش سن و هيپرتانسيون خفيف مورد استفاده قرار گيرد.
  سير مورد منع مصرف شناخته شده اي ندارد. بعضي منابع متذكر شده اند كه گارليك نبايد پيش از جراحي مورد استفاده قرار گيرد زيرا ممكن است كه زمان خونريزي را افزايش دهد. WHO هم تاكيد كرده است كه گارليك در افرادي كه سابقه آلرژي نسبت به سير داشته اند منع مصرف دارد.
  مصرف سير باعث افزايش اثرات ضد انعقادي وارفارين مي گردد. از اين رو WHO توصيه كرده
  است كه بيماراني كه از وارفارين استفاده م يكنند بايد به مصرف هم زمان سير و اثرات آن توجه داشته باشند. زيرا در بيماراني كه از سير و وارفارين به طور هم زمان استفاده مي كرده اند ، زمان تشكيل لختهٔ خوني به ۲ برابر رسيده است.
 3. #453
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  فوايد و مضرات باقلا

  باقلا گياهي است علفي و يكساله كه ارتفاع آن تا 80 سانتيمتر مي رسد . برگهاي آن متناوب و مركب است كه داراي برگچه هايي بشكل تخم مرغ مي باشد . گلهاي باقلا درشت و سفيد كه داراي لكه هاي سياه و يا بنفش است . ميوه آن كه همان باقلا است داراي غلافي پوشيده از كرك بطول تقريبا 12 سانتيمتر است .در هر غلاف تعدادي دانه قرار درد . گل و شاخه گلدار ، ميوه و تخم باقلا مصارف طبي دارند .  تركيبات شيميايي:

  در صد گرم دانه باقلا سبز و خام مواد زير موجود است :
  آب: 72 گرم
  پروتئين : ۴/۸ گرم
  مواد چرب : ۰۴/۰ گرم
  نشاسته : ۸/۱۵ گرم
  كلسيم : 28 ميلي گرم
  فسفر : 155 ميلي گرم
  آهن: 2/2 ميلي گرم
  سديم : 40 ميلي گرم
  پتاسيم : 470 ميلي گرم
  ويتامين آ : 220 ميلي گرم
  ويتامين ب 1: ۰۳/۰ ميلي گرم
  ويتامين ب 2 : ۰۱۸/۰ ميلي گرم
  ويتامين ب 3 : ۵/۱ ميلي گرم
  ويتامين ث : 30 ميلي گرم
  آرسنيك: ۰۲/۰ ميلي گرم

  ضمنا باقلا داراي ماده اي بنام فيتين Phytine مي باشد كه بسيار مغذي است و تقويت كننده بدن است . اين ماده كلسيم بدن را تامين مي كند باقلا غذاي خوبي است براي دوران نقاهت .

  خواص دارويي:

  اقلا از نظر طب قديم ايران سرد و تر است و گل آن گرم مي باشد .
  1) دم كرده گل باقلا ضد تشنج و ادرار آور است .

  2) دم كرده گل باقلا سنگ كليه را دفع مي كند و براي قولنج هاي كليوي مفيد است.

  3) جوشانده باقلا براي ورم مثانه مفيد است.

  4) جوشانده باقلا اثر خوبي در رفع رماتيسم درد .

  5) از جوشانده باقلا براي درمان نقرس استفاده كنيد.

  7) باقلا را اگر با آب سركه و آب بپزيد و با پوست بخوريد اسهال مزمن را درمان مي كند.

  براي رفع گرفتگي صدا در باقلا را با روغن بادام و قند مخلوط كنيد و بخوريد.

  9) براي رفع كوفتگي و روم پستان ، در باقلا را با آب جو مخلوط كرده و با سركه و نعناع بپزيد و ضمادي را كه بدست مي آيد روي ورم و كوفتگي قرار دهيد .

  10) ضماد در باقلا را با شنبليله و عسل براي نرم كردن دمل و ورم بناگوش و زير چشم مفيد است.

  11) جوشانده باقلا شكم روشهاي مزمن را برطرف مي كند.

  12) ضماد باقلا جوش و كورك را مي رساند و چرك را خارج مي كند.

  13) براي درمان تكرر ادرار از جوشانده ريشه باقلا استفاده كنيد.

  14) جوشانده سر شاخه هاي باقلا مستي مشروبات الكلي را برطرف مي كند.

  15) براي رفع التهاب و درد نوك انگشتان و ناخن بايد يك مشت برگ باقلا را با نيم ليتر آب جوشانيد و بگذاريد كمي سرد شود و انگشتان خود را بمدت دو ساعت در آن قرار دهيد تا برطرف شود.

  16) نان خوشمزه بمقدر 2% در باقلا به آن اضافه كنيد.

  مضرات :

  باقلا در بعضي از اشخاص توليد نفخ و سنگيني سر و معده مي كند براي جلوگيري از اين عوارض بايد ابتدا باقلا را پوست كنده و بجوشانيد و آب آنرا دور بريزيد . سپس به آن مقدري آب اضافه كرده و بعد از پختن با روغن بادام و ادويه گرم مانند دارچين و فلفل بخوريد .
  مصرف باقلاي تازه ممكن است توليد مسموميت و حساسيت شديد بكند كه گاهي موجب مرگ مي شود بنابراين بايد در خوردن باقلاي تازه و خام احتياط كنيد . معمولا اشخاصي كه به باقلاي تازه حساسيت دارند فاقد يك آنزيم مخصوص هستند.
 4. #454
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  خميازه مغز را خنك مي كند!

  جديدترين فرضيه در مورد خميازه كشيدن از طرف محققان دانشگاه نيويورك ارائه شده است مبني بر اينكه خميازه مغز را خنك مي كند.
  به گزارش ساينس ديلي يك استاد روانشناسي و همكارانش در اين دانشگاه اعلام كرده است در آزمايشات آنها افراد داوطلب اغلب زماني خميازه مي كشيدند كه مغزشان احتمالا گرم تر شده بود.
  به اين داوطلبان تصاويري از افراد در حال خنده ، بدون تغيير حالت در چهره يا در حال خميازه كشيدن نشان داده شد و محققان تعداد موارد خميازه كشيدن داوطلبان را شمارش كردند.
  افراد آزمون در سه گروه قرار گرفتند: برخي فقط از طريق بيني نفس مي كشيدند كه به نظر مي رسد مغز را خنك مي كند ؛ گروه دوم بسته هاي خنك كننده برپيشاني داشتند و البته مغز خنك تري داشتند و روي پيشاني گروه سوم هم بسته هاي گرم كننده قرار داده شد كه طبيعتا مغز را گرم تر مي كند.
  به گفته محققان در دو گروه اول كه مغزشان خنك شده بود عملا خميازه هاي پي در پي قطع شد به اين معني كه با گرم شدن مغز بر تعداد دفعات خميازه نيز افزوده مي شود و اين عكس العمل انسان احتمالا مغزدر كاهش درجه حرارت مغز تاثير دارد
 5. #455
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  استفاده مكرر از آب جوش در حمام، خطر جدي براي باروري مردان


  استفاده مكرر از آب جوش در وان حمام مي تواند باروري مردان را به خطر اندازد، دليل اين ادعا آزمايش*هايي است كه بر روي تعدادي از مردان در برزيل صورت گرفته است.

  بر پايه تحقيقات منتشر شده در مجله تخصصي برزيل، از مدت*ها پيش محققان، گرماي زياد و خشك را به عنوان دليلي براي عدم باروري مي دانستند .

  اما در حال حاضر نتيجه تحقيقات جديد اين ظن را تقويت كرده است كه گرما و حرارت شديد و مرطوب نيز تشكيل و تحرك اسپرم ها را محدود مي كند.

  نتيجه آزمايشات در اين زمينه روي تعدادي از مردان برزيلي نشان مي دهد: تعدادي از آنها كه عادت كرده بودند حداقل سه بار در هفته و هر بار نيز نيم ساعت در آب جوش، حمام كنند كه با ترك اين عادت تعداد و تحرك اسپرم*هاي آنان تقريبا 5 برابر بيش از قبل شده است.
 6. #456
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  خواص داروئي و مضرات انار


  از نظر طب قديم ايران ميوه انار سرد ف تر و قابض است . آب انار سرد و تر و پوست انار سرد و خشك و بسيار قابض مي باشد .

  پوست ريشه درخت انار از بقيه قسمت هاي اين درخت قابض تر است .

  كليه قسمت هاي درخت انار داراي تان مي باشد كه بسيار قابض است . براي مصارف دارويي از گل ، برگ ، پوست درخت ، پوست ريشه و دانه انار استفاده مي شود .

  1) انار شيرين ادرار آور است .

  2) ملين مزاج است .

  3) آب انار شيرين براي بيماريهاي مجاري ادرار مفيد است .

  4) ترشح صفرا را زياد مي كند.

  5) آب انار اسهال را برطرف مي كند.

  6) اگر انار را با عسل مخلوط كرده و هر روز چند قطره در بيني بچكانيد از رشد پوليپ در بيني جلوگيري مي كنيد .

  7) خون ساز است .

  خون را تصفيه مي كند .

  10) براي سالمندان بهترين دارو براي تقويت كليه است .

  11) آب انار خنك كننده است .

  12) رنگ صورت را شاداب مي كند .

  13) صدا را باز كرده و گرفتگي صدا را برطرف مي كند .

  14) براي وزن اضافه كردن انار بخوريد .

  15) آب انار مقوي قلب و معده است .

  خواص ديگر قسمت هاي درخت انار :
  1. جوشانده پوست ريشه درخت انار كرم معده و روده را از بين مي برد .

  2. جوشانده پوست درخت انار نيز اثر ضد كرم درد .

  3. براي برطرف كردن گلو درد و زخم گلو از جوشانده پوست انار و يا جوشانده برگهاي انار استفاده كنند .

  4. خانم هائيكه عادت ماهيانه شان منظم نيست مي توانند از جوشانده برگهاي انار استفاده كنند.

  5 . برگهاي له شده انار را اگر روي پوست بگذاريد خارش را از بين مي برد .

  6 . براي برطرف كردن سوختگي پوست ، گلهاي انار را له كرده و با روغن كنجد مخلوط كنيد و اين پماد را روي قسمت سوختگي بماليد .

  7 . جوشانده پوست درخت و پوست ريشه درخت انار كرم كش است .

  8 . دم كرده گل انار اسهال مزمن را برطرف مي كند .

  9. دم كرده گلهاي انار را بصورت غرغره براي از بين بردن زخمهاي دهان بكار ببريد .

  10. براي برطرف كردن دندان درد ، دم كرده ريشه درخت انار را در دهان مضمضه كنيد .

  11. انار ترش و شيرين (ميخوش ) ادرار را زياد مي كند .

  12. براي برطرف كردن بواسير بايد معقد را با جوشانده پوست انار شستشو داد .

  مضرات :
  كسانيكه سرد مزاج هستند نبايد در خوردن انار افراط كنند . زيرا معده را سست كرده و ايجاد نفخ مي كند . اينگونه افراد بايد انار را با زنجبيل بخورند .

  جوشانده پوست درخت و پوست ريشه آن كه براي رفع كرم بكار مي رود ممكن است ايجاد سرگيجه و استفراغ كند . بهر حال در خوردن جوشانده آن بايد احتياط كرد و اين كار بايد تحت نظر متخصص انجام گيرد
 7. #457
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  يك متخصص پوست با بيان اينكه رطوبت عامل مساعد كننده قارچ*هاست، گفت: خشك كردن سريع دست*ها پس از تماس با آب بهترين راه پيشگيري از قارچ ناخن است.  دكتر فرانك احساني با بيان اينكه قارچ ناخن از لحاظ باليني به دو صورت تظاهر مي*كند، گفت: يك نوع آن كه به صورت شايع ديده مي*شود بافت نرم دور ناخن است كه به آن چين ناخن يا پارونيكيا گفته مي*شود و داراي علايمي نظير قرمزي، التهاب و تورم است.  وي در ادامه افزود: در اين بيماري دور ناخن به طور ثانويه درگير مي*شود و علايمي به صورت خط خطي شدن، شكنندگي و تغيير شكل ايجاد مي*شود كه در اكثر موارد، عامل اين درگيري، قارچ كانديدا است كه مي*تواند همراه با عفونت*هاي ميكروبي بستر ناخن باشد. اين نوع درگيري ناخن در زنان خانه دار به دليل تماس زياد با آب بسيار شايع*تر است.  دكتر احساني با بيان اين كه عامل مساعد كننده بيماريهاي قارچي رطوبت است، اظهار داشت: در اين موارد ممكن است موادي زردرنگ در *زير چين ناخن ترشح كند كه نشانه بيماري حاد و التهابي بوده و دردناك است.  وي نوع ديگر بيماري*هاي ناخن را قارچ درماتوفيت عنوان كرد و گفت: در اين نوع بيماري، پوست و ناخن همزمان با هم درگير شده كه بيشتر در ناخن*هاي پا بروز مي*كند و احتمال ابتلاي ناخن*هاي دست نيز وجود دارد.  احساني با بيان اين كه شيوع اين نوع قارچ بيشتر در شمال ايران وجود دارد، اذعان داشت: در افراد سالمند به علت اختلال در خون رساني و در كشاورزان، دامپروران و يا دامپزشكان به دليل ارتباط زياد با دام، علايم ايجاد شده *بيشتر به صورت جدا شدن يك قسمت از انتهاي ناخن است كه در زير آن پوسته*هاي سفيدي ايجاد مي*شود.  اين متخصص پوست، با بيان اين كه درمان قارچ درماتوفيت به وسيله آزمايشگاه، با ديد مستقيم چشم صورت مي*گيرد، خاطرنشان كرد: درمان خوراكي يك تا پنج ماه به صورت موضعي انجام مي*شود. بنابراين توصيه مي*شود، از تماس دست بدون دستكش با آب خودداري و پس از شست وشو سريعا آن را خشك كنيد.  وي در ادامه تصريح كرد:* افرادي كه داراي ضعف بدن و اختلال عروقي و تغذيه*اي هستند و يا افراد مبتلا به ايدز به انواع عفونت*هاي قارچي مبتلا مي*شوند.
 8. #458
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  درد ناحيه فوقاني راست شكم از علائم بروز سرطان كبد است

  يك سرطان شناس، دردهاي مبهم و كشنده در ناحيه فوقاني راست شكم به همراه لاغري مفرط و بي*اشتهايي را از علائم بروز بيماري سرطان كبد عنوان كرد.


  دكتر محمد فرات يزدي در گفت* وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه يزد، با بيان اين كه تومورهاي كبد به دو دسته خوش*خيم و بدخيم تقسيم بندي مي*شوند، افزود: در تومورهاي خوش*خيم، توده*هاي عروقي به نام همانشريوم وجود دارند كه اين توده در زنان به دليل مسائل هورموني بيشتر ديده مي*شود و معمولاً هيچ مشكلي براي بيمار ايجاد نمي*كند. اين توده*ها معمولا بصورت اتفاقي در سونوگرافي مشاهده مي*شوند كه نياز به درمان*هاي اختصاصي ندارند.

  وي اظهار داشت: البته توده*هاي چربي، مجزا از ديگر توده*هاي خوش*خيم هستند، به طوري كه معمولاً بدون علامت بوده و گاهي به صورت دردهاي خفيف بروز پيدا مي*كنند، لذا به دليل وجود اين علائم و جهت تشخيص قطعي*، جراحي و يا نمونه*گيري مي*شوند.

  دكتر فرات تومورهاي بدخيم يا سرطان*ها را نيز به دو دسته تومورهاي اوليه و تومورهاي ثانويه تقسيم كرد و افزود: تومورهاي بدخيم ثانويه ناشي از گسترش ساير توده*ها در بدن به سمت كبد هستند كه به متاستازها معروف بوده و تومورهاي منشاء گرفته از بافت خود كبد، به عنوان تومورهاي اوليه شناخته مي*شوند.

  وي تصريح كرد: از آنجايي كه كبد از ارگان*هاي پرعروق بدن است و خون زيادي وارد كبد مي*شود، سلول*هاي سرطاني از طريق خون منتقل *شده، به همين دليل اولين مكان شايع گسترش تومورهاي كبد هستند.

  وي خاطرنشان كرد: *در حالي كه تومورهاي ثانويه يا متاستازها، فرم بدخيم*تري داشته و مراحل بالاتري از بيماري را نشان مي*دهند، تومورهاي اوليه يا سرطان اوليه كبد نسبتاً نادرتر هستند و بيشترين عامل مستعد كننده اين تومورها، بيماري*هاي اوليه كبد، هپاتيت*هاي ويروس و سيروز است كه شانس سرطان كبد را در اين افراد افزايش مي*دهد.

  دكتر فرات، ويروس*ها، مصرف مشروبات الكل و برخي قرص*هاي هورموني، تماس با مواد شيميايي، تماس قبلي كبد فرد با اشعه، مصرف غذاهاي پرچرب و استفاده بيش از چربي*هاي حيواني را از جمله عوامل مستعد كننده ذكر كرد و گفت: مصرف قرص*هاي ضد بارداري در بروز سرطان كبد قطعي نيست و ثبات علمي ندارد.

  اين سرطان*شناس در ادامه درد ناحيه فوقاني راست شكم، درد مبهم و طولي كشنده، *در برخي موارد احساس دردهاي تير كشنده، *تهوع، استفراغ، بي*اشتهايي و كاهش وزن را از علائم بيماري در مراحل اوليه ذكر كرد و افزود: در صورتي كه بيماري مزمن تر و طولاني*تر شود، تجمع آب در شكم بيمار رخ داده و بيمار لاغر مي*شود.

  وي افزود: زرد شدن چهره و چشم*ها و تجمع آب در شكم، در مراحل پيشرفته بيماري بروز پيدا مي*كند.

  دكتر فرات با بيان اين كه افراد مبتلا به ويروس هپاتيت B و C و يا داراي سيروز كبدي، بيشتر مستعد اين بيماري هستند؛ توصيه كرد:* اين افراد بايد تحت معاينات منظم قرار گيرند.

  وي درباره روش*هاي تشخيص بيماري، گفت: *تومورهاي خوش*خيم معمولاً بدون علامت بوده، به صورت اتفاقي با انجام سونوگرافي مشخص مي*شوند و مشكلي را براي بيمار ايجاد نمي*كند، در صورتي كه فرد به علائم اوليه باليني مشكوك شود، معمولاً اولين روش تشخيص، انجام سونوگرافي در ناحيه كبد است.همچنين روش سي* تي اسكن نيز مي*تواند قريب به 90 درصد موارد را كشف و شناسايي كند. درنهايت تشخيص قطعي بيماري با روش نمونه گيري از كبد صورت مي*پذيرد كه نمونه*گيري آن به روش جراحي و لاپاراسكوپي انجام و سپس غده برداشته مي*شود.

  دكتر فرات با بيان اين كه درمان بيماري براساس نوع توده بدخيم و خوش*خيم تفاوت دارد، افزود: در صورتي كه توده*هاي بدخيم اوليه كنترل شده بوده و تنها يك يا دو متاستاز وجود داشته باشند، بهترين روش درمان جراحي است اما چنانچه توده*هاي متعددي در كبد وجود داشته باشند، از روش*هاي شيمي درماني در داخل كبد و يا از كار انداختن شريان*هاي تغذيه كننده تومور از طريق لخته پيوند كبد در تومورهاي اوليه كبد كه شرايط پيوند را داشته باشند، مي*توان به عنوان درمان*هاي نوين، استفاده كرد.
 9. #459
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  خانم ها در مصرف گريپ فروت زياده روي نكنند


  دانشمندان دريافته اند كه مصرف زياد گريپ فروت مي تواند احتمال بروز سرطان سينه در زنان را تا 30 درصد افزايش دهد.

  به گزارش سلامت نيوز به نقل ازمهر محققان انگليسي تاييد كرده اند كه چنانچه خانم ها به طور مرتب و روزانه از گريپ فروت استفاده كنند احتمال بروز اين بيماري در آنها تا 30 درصد افزايش مي يابد حتي اگر اين ميزان به اندازه روزانه يك چهارم از يك گريپ فروت باشد.

  متاسفانه بسياري از خانم ها به منظور كاهش وزن و در رژيم هاي لاغري خود به مقدار زيادي از گريپ فروت استفاده مي كنند كه بايد در اين مورد تجديد نظر نمايند.

  با توجه به اينكه در حال حاضر يك چهارم از انواع سرطانها در زنان، سرطان سينه است مي توان به اهميت اين يافته پي برد.

  لازم به ذكر است كه شيوع اين سرطان در ميان زنان ميانسال و يائسه به مراتب بيشتر است.

  بنابر همين گزارش چه زنان روزانه يك چهارم از گريپ فروت استفاده كنند و چه يك ميوه كامل تا 30 درصد بيشتر در معرض سرطان سينه قرار خواهند گرفت.

  دانشمندان معتقدند كه مصرف اين ميوه موجب افزايش سطح استروژن در خون مي شود . اين در حالي است كه نوسان ميزان اين هورمون با سرطان سينه ارتباط تنگاتنگ دارد.

  بنابر اين بهتر است خانم ها در مصرف اين ميوه دقت بيشتري داشته باشند و يا آن را به صورت مقطعي و نه مرتب مورد استفاده قرار دهند.

 10. #460
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  غذاي چرب نخور! طاس مي*شي
  اگر فكر مي كنيد كه آنچه مي خوريد، تاثير مستقيمي بر ظاهر شما ندارد،سخت در اشتباهيد چرا كه پژوهشگران ژاپنى دريافته*اند كه خوردن غذاهاى پرچرب، ريزش مو و بروز طاسى در مردان را افزايش مى دهد.
  به گزارش پايگاه بهداشت ايتاليا، همزمان با تغيير رژيم غذايى ژاپنى ها وروي آوردن آنها به مصرف غذاهاي غربي يعني تغيير در مواد مصرفي از برنج و ماهى به گوشت قرمز، طاسى سر در ژاپنى ها افزايش يافته است. محققان دانشگاه اوزاكا علت اين امر را افزايش مصرف چربى حيوانى در رژيم غذايى دانسته اند.

  نتيجه اين مطالعات كه بر روى ۴۲ هزار مرد صورت گرفت، نشان مى دهد ميزان تستسترون خون (مهمترين عامل در بروز طاسى) در بين كسانى كه رژيم غذايى چرب دارند در مقايسه با افرادى كه رژيم كم چرب دارند، بيشتر است.

  دانشمندان ژاپنى ،همچنين دريافته اند كه افرادى كه كلسترول بالا دارند و يا به بيمارى*هاى قلبى مبتلا هستند، بيشتر از افراد سالم در معرض بروز طاسى و ريزش مو قرار دارند.
 11. #461
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  نخستين زايمان بدون درد با حضور شوهر در تهران انجام شد

  براي نخستين بار زايمان بدون درد با حضور همسر هنگام زايمان در بيمارستان صارم تهران انجام شد.

  به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس،* ابوطالب صارم،* متخصص زنان و زايمان و رئيس اين بيمارستان درباره اين زايمان گفت:* با توجه به كاهش بيش از حد زايمان طبيعي در بين زنان جوان و ترس و دلهره آنان از روش طبيعي بر آن شديم تا راه*هاي زايمان طبيعي و بدون درد را در كشور ترويج كنيم به همين علت پس از استفتا از مراجع ديني راهي كه به ذهنمان رسيد حضور شوهر در كنار زن هنگام زايمان بود.
  وي گفت: حضور فيزيكي شوهر در كنار زن هنگام زايمان علاوه بر اين*كه محرم زن است و مي*تواند در امر زايمان به گروه تخصصي كمك كند باعث قوت قلب و كاهش استرس زايمان در زن مي*شود و خوشبختانه تجربه اين زايمان كه *دوشنبه هفته جاري در بيمارستان صارم انجام شد در محيطي عاطفي و توأم با آرامش باور نكردني بود.
  صارم افزود:* بسياري از زنان پس از زايمان به علت دوري گزيني همسر دچار افسردگي مي*شوند اما حضور شوهر در بالين زن هنگام زايمان و مشاهده سختي هاي زايمان موجب نزديكي زن و شوهر و ارتباط عاطفي بيش*تر آن*ها مي*شود و اين امر نه تنها افسردگي زن را پس از زايمان از بين مي*برد بلكه موجب همكاري بيش*تر شوهر در نگهداري و تربيت فرزند مي*شود.
  وي گفت:* زايمان بدون درد به چند روش مختلف انجام مي*شود كه استفاده از روش هيپنوتيزم،* طب سوزني، گاز NO2 و بي حسي نخاعي به روش اپيدورال از آن جمله است كه ما در اين روش از روش اپيدورال سطحي استفاده كرديم به نحوي كه زن هنگام زايمان بتواند حركت كند و زايمان طبيعي داشته باشد.
  رئيس بيمارستان تخصصي زنان و زايمان صارم افزود:* روش*هاي مختلف زايمان بدون درد و اپيدورال بارها انجام شده است و سابقه دارد،* آنچه تاكنون در ايران به آن توجه نشده است، توجه به مسائل روحي، رواني و عاطفي زايمان است كه اثر بسيار زيادي هم در كاهش درد زايمان و هم كاهش افسردگي و اضطراب زايمان و پس از آن دارد.
  وي گفت: در زمان حاضر بيش از 70 درصد زايمان*ها در كشور ما به روش سزارين انجام مي*شود در حالي كه در گذشته سزارين براي خانواده*هاي ايراني كسر شأن محسوب مي*شد و نشانه بيماري و اختلال بود اما سال*هاست، زنان كشور ما براي مواجهه نشدن با درد زايمان به روش سزارين رو آورده*اند.
  وي افزود: سزارين فقط در موارد معدودي كه به علت تنگي لگن زن نسبت به سر نوزاد، زايمان را دچار مشكل مي*كند و سلامت مادر يا نوزاد را به مخاطره مي*اندازد با تشخيص پزشك لازم است كه تعداد اين موارد لازم حداكثر بين 15 تا 20 درصد كل زايمان*هاست.
  صارم گفت: ورزش كردن دختران از كودكي، فرهنگ*سازي براي ترويج زايمان طبيعي به خصوص زايمان بدون درد،* استفاده از روش*هاي كاهش درد در حين بارداري مانند پياده*روي و نرمش حين بارداري، اكواژيمناستيك (راه رفتن و ورزش در آب) و آموزش زن و شوهر براي زايمان طبيعي بدون درد از روش*هاي مهمي است كه بايد براي ترويج زايمان طبيعي در كشور* انجام شود.
  وي افزود: سزارين علاوه بر امكان بروز عفونت در حين عمل جراحي و طولاني*تر بودن مدت زمان بستري زن، احتمال خطر جاني بيش*تري را نيز براي مادر به همراه دارد.

 12. #462
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  راز پُر اشتهايي در چاق ها
  تا به حال به اين سؤال فكر كرده*ايد كه چرا آدم*هاي چاق، از خوردن غذا لذت مي*برند؟

  چرا افراد لاغر ميلي به خوردن غذاهاي رنگين ندارند؟

  چه اتفاقي در بدن آدم*هاي لاغر باعث كاهش اشتهاي آنان مي*شود؟

  آيا چاق*ها براي شاد بودن نياز به خوردن دارند؟

  آيا به نظر شما رابطه*اي بين خوشحالي و لاغري وجود دارد؟

  در طول تاريخ محققان زيادي در اين رابطه جستجو كرده*اند و حتي عده*اي از آنها از روي ظاهر افراد توانسته اند شخصيت و خصوصيات باطني آنها را شرح دهند. به عنوان مثال كرچمر، روانپزشك آلماني مي گويد آدم*هاي چاق قد كوتاه كه سينه و شكم خيلي بزرگ دارند و پوستشان به سرخي تمايل دارد، برون*گرا، خوشگذران و خوش*برخورد هستند. اين افراد معمولاً شاد بوده و از زندگي لذت مي*برند.

  اما آدم*هاي لاغر و قد بلند، درون*گرا، مضطرب و عصبي هستند و با كنايه حرف مي*زنند. گروه سوم كه استخوان *بندي محكم و عضلات قوي و سينه پهن و بلند دارند، جدي، رياست *طلب، پرخاشگر و زورگو هستند. با توجه به تقسيم* بندي اين روانپزشك آيا مي*توانيم بگوييم آدم*هاي چاق از خوردن لذت مي*برند و اين* كار آنها را شاد مي*كند؟

  دانشمندان بيكار ننشسته و در جستجوي پاسخي براي سؤال ما هستند. حتي آنها معتقدند با كشف ساز و كار اين قضيه مي*توان راه*هايي براي كاهش اشتهاي آدم*هاي چاق پيدا كرد؛ چنان*كه پژوهشگران دانشگاه شفيلد در بريتانيا سرگرم تحقيقاتي درباره رابطه هورمون سروتونين (Serotonin) با لاغري افراد هستند.

  هورمون سروتونين در مغز احساس شادي به همراه مي*آورد. پژوهشگران معتقدند با افزايش ميزان اين ماده شيميايي در افراد، به كاهش وزن كمك مي*شود.
  دكتر كارولين دالتون كه سرپرستي اين تحقيقات را به عهده دارد مي*گويد: افرادي كه ميزان توليد سروتونين در مغز آنها پايين است (يعني افراد چاق)، براي بهبود روحيه خود بيشتر به غذا روي مي*آورند.

  او معتقد است 75 درصد افراد براي بهبود حالات روحي خود ميل شديد به غذا پيدا مي*كنند، در حالي كه آنها مي*توانند با جايگزين كردن ساير فعاليت*هاي سرگرم كننده مانند ورزش، به همان نتيجه مطلوب برسند.

  جالب است، ورزش و خوردن غذاهاي رنگين هر دو مي*تواند مقدار سروتونين را در مغز زياد كند.

  اين تحقيقات تازه آغاز شده است و تا 18 ماه ديگر ادامه خواهد داشت. دكتر دالتون درباره اين تحقيق به بي*بي سي مي*گويد: ما در تحقيقات خود افرادي را كه داراي ژن چاقي هستند طي برنامه خاصي تشويق به ورزش خواهيم كرد.

  ورزش نه* تنها به آنها كمك مي*كند تا با سوزاندن كالري لاغر شوند، بلكه با افزايش توليد هورمون سروتونين در مغز، وابستگي آنها را به غذا كمتر مي*كند.

  البته قضيه به همين*جا ختم نمي*شود، چون گر چه چاق*ها براي بالا بردن روحيه خود به خوردن غذا متوسل شده*اند، اما انگار آدم*هاي لاغر نتوانسته*اند براي شاد بودن، راهي را جايگزين كنند. گواه كلام ما تحقيقاتي است كه نشان مي*دهد لاغرها بيشتر خودكشي مي*كنند.
 13. #463
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  Smsبيماران قلبي را نجات مي دهد!


  گروهي از دانشمندان هندي موفق شدند ابزاري بسازند كه به طور مداوم الكتروكارديوگرام بيمار را ثبت مي كند و در صورت بروز خطر حملات قلبي، از طريق بلوتوث به تلفن همراه بيمار پيام كوتاه ارسال مي كند.

  دانشمندان دانشگاه ساثياباما كه نتايج اين اختراع را در تازه ترين شماره «مجله بين المللي مراقبتهاي پزشكي الكترونيك» منتشر كرده اند، در خصوص عملكرد اين دستگاه توضيح دادند كه اين ابزار كوچك قابل حمل پس از ثبت علائم الكتروكارديوگرام بيمار، در صورتي كه وي با هر نوع علائم حملات قلبي مواجه شود به سرعت از راه بلوتوث به تلفن همراه او پيام هشدار را ارسال مي كند و اين پيام كوتاه هشدار به همراه sms آخرين نوار الكتروكارديوگرام، بلافاصله به بيمارستاني كه بيمار تحت درمان آن قرار دارد، ارسال مي شود.

  بدين ترتيب، مي توان در كمترين زمان ممكن خدمات اورژانس را در اختيار بيمار گذاشت. به اعتقاد اين محققان، اين سامانه پزشكي از راه دور مي تواند خطر مرگ بيماران قلبي را تا حد قابل ملاحظه اي كاهش دهد
 14. #464
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  غذاهاي خوب براي لاغر شدن

  محققان مي گويند مواد غذايي مانند عدس كه به كندي انرژي رها مي كنند بيش از غذاهايي كه بسرعت قند را وارد جريان خون يم كنند در كاهش وزن موثرند.
  پس از صرف غذا بدن آن را به اجزاء تشكيل دهنده اش مي شكند و يكي از اين اجزاء قند خواهد بود. ميزان شكسته شدن غذاهاي مختلف متفاوت است.
  براي مثال رها شدن قند عدس طولاني مدت است در حاليكه نان سفيد به طور ناگهاني و بسرعت قند را رها كرده وارد جريان خون مي كند.
  اين نوع غذاها كه قنشان بسرعت وارد خون مي شود با ويژگي شاخص گليسميك يا قندي بالا شناخته مي شوند و برعكس غذاهايي كه قندشان دير آزاد مي شود شاخص گليسميك پاييني دارند.
  بنابراين محققان معتقدند افراد با مصرف غذاهاي كه شاخص گليسمي پايين تري دارند سريع تر وزن از دست مي دهند. از اينرو شاخص گليسمي پايين بويژه براي افراد چاق اهميت دارد.
  به نظر مي رسد تا زماني كه غذاهاي مورد مصرف شاخص گليسمي پاييني داشته باشند ، دنبال كردن يك رژيم غذايي حاوي اين نوع غذاها بهتر از محدود كردن تنوع غذايي باشد.
 15. #465
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  معاينه ژنتيكي مانع توليد بچه هاي آزمايشگاهي

  لندن (رويترز) – به گفته دانشمندان، معاينه ژنتيكي، كه اغلب بهترين اميد براي زنان مسني تلقي ميشود كه براي بچه دار شدن به لقاح آزمايشگاهي روي مي آورند، كارايي ندارد و در واقع نرخ بارداريها را كاهش ميدهد.

  اين يافتههاي حيرتآور از بررسي 408 مورد، مانع عظيمي در برابر تكنولوژياي است كه در سراسر دنيا در كلينيكهاي بارداري مورد استفاده قرار ميگيرد.

  زوجهايي كه اين روش بارداري را انتخاب مي كنند، بين 3000 تا 5000 دلار براي انجام تستي** ميپردازند كه هدف از آن روشن شدن وضعيت سلامت و امكان بقاي جنين پيش از انتقال به رحم است.

  اگر چه ايده معقول به نظر ميآيد، اما محققان هلندي دريافتند كه اين معاينه در مورد زنان بين 35 تا 41 سال، وضع را بدتر ميكند. پس از 12 هفته، فقط 25 درصد زناني كه جنين آنها تست شده بود، باردار شده بودند و اين نسبت در مورد زنان ديگر، 37 درصد بود و تنها 24 درصد - در برابر 35 درصد - به تولد نوزاد انجاميده بود.

  روشن نيست چرا اين تست شانس بارداري را كاهش ميدهد. سباستيان ماستنبروك از مركز پزشكي آكادميك دانشگاه آمستردام ميگويد: «امكان دارد كه نمونهبرداري از جنين سه روزه، پتانسيل بقاي حيات جنين را كاهش دهد. اگر چه اثر خود نمونهبرداري بر نرخ بارداري هنوز مورد تحقيق قرار نگرفته است.»

  معمولاً در روز سوم، تخمك اوليه به هشت سلول تقسيم شده است، اما گاهي امكان دارد فقط به چهار سلول تقسيم شده باشد كه ميتواند در تئوري خطر را افزايش دهد. عامل ديگري كه ميتواند مورد تحقيق قرار گيرد، تعداد محدود كروموزمها ميباشد. در چنين حالتي جنيني كه به رحم منتقل ميشود، سالم به نظر ميآيد اما در واقع دچار نارسايي است و از آن جايي كه بسياري از جنينها، "موزائيكي" (تمام سلولها داراي تمام كروموزمها نيستند) هستند، يك تك سلول قادر نيست وضعيت كل جنين را نشان دهد.

  ماستنبروك و همكارانش نتيجه تحقيقات خود را در جلسه سالانه "علوم بازتوليد انساني و جنينشناسي اروپا" در ليون فرانسه ارائه كردند. نتيجه اين تحقيق در ژورنال اينترنتي پزشكي نيوانگلند همراه با اين توصيه چاپ شد كه اين تست نبايد در مورد زنان مسنتر انجام شود. متخصصان بارداري ميگويند كه اين يافتهها هشداري براي پزشكان است و نشانگر نياز به تحقيق در مورد مزاياي اين تست ژنتيك ميباشند.

  پيتر براود، پرفسور مامايي و جنينشناسي در كالج سلطنتي لندن ميگويد اين تحقيق نشان ميدهد كه معاينه ژنتيكي در مورد زنان مسنتر كارآيي ندارد و لازم است نتايج آن در مورد زنان جوانتري كه بارها با شكست در مورد تولد بچه آزمايشگاهي روبرو شدهاند، مورد تحقيق قرار گيرد. او ميگويد: «بيماران ديگر نبايد براي انجام تستي كه چنين عواقبي دارد، مورد سوء استفاده مالي قرار گيرند.»

  ژوپ گرادتس، يكي از متخصصان ژنتيك در دانشگاه هلندي – بلژيكي ليمبورگ در مصاحبهاي تلفني گفت كه نتايج اين تحقيق تكاندهنده است به ويژه در ايالات متحده كه اين تست در سطح وسيعي انجام ميشود. كيت هادسن، مدير مركز ژنتيك و سياستهاي عمومي در دانشگاه جان هاپكينز، بالتيمور گفت: «هيچ يك از زمينههاي پزشكي ديگر با چنين عواقب پزشكي و اخلاقي، چنين اندك مورد تحقيق قرار نگرفته است.»
 16. #466
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  اسفناج، برگ چغندر و عرق شاه تره در ترك سيگار موثرند


  استفاده از كشمش، انجير خشك و بادام در افراد سيگاري باعث افزايش محيط قليايي بدن آنان شده و در نتيجه تمايل به سيگار را كاهش و ترك سيگار را براي اين افراد راحت*تر مي*سازد.


  به گزارش سلامت نيوز به نقل از ايسنا، دكتر « اميرعباس مومنان » متخصص غدد و عضو مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در خصوص رژيم غذايي كمك كننده جهت ترك سيگار گفت: استفاده از آجيل يكي از مواد غذايي است كه مي*تواند فرد سيگاري را در ترك سيگار كمك كند. همچنين خوردن جو دوسر و فرآورده*هاي آن ممكن است براي ترك سيگار و رهايي از نيكوتين موثر باشد.

  دكتر مومنان با اشاره به موادي همچون اسفناج، برگ چغندر و عرق شاه تره براي افراد سيگاري به عنوان مواد غذايي موثر در ترك سيگار براي اين افراد، گفت: مواد مذكور باعث افزايش محيط قليايي بدن فرد مي*شود كه در ترك سيگار موثر است.

  دكتر مومنان در ادامه در خصوص مواد غذايي كه خاصيت عكس داشته و تمايل كشيدن سيگار را در افراد سيگاري تشديد مي كند، گفت: گوشت يكي از مواردي است كه ادرار را اسيدي كرده و باعث از دست دادن سريع نيكوتين و در نتيجه افزايش تمايل به مصرف سيگار در فرد سيگاري مي شود. از اين رو به افراد سيگاري توصيه مي*شود تا حتي المقدور از خوردن مواد گوشتي پرهيز كنند.

  وي در ادامه در خصوص مصرف ساير مواد غذايي گفت: غذاهاي كنسرو شده، غذاهاي طبخ شده در ماكروويو، سوسيس و كالباس، الكل، جگر، دل و قلوه، سيرابي، جوجه، تخم مرغ، پنير، جوانه گندم، عدس، بادام زميني، گردو و قهوه از ديگر مواردي هستند كه در تشديد تمايل افراد سيگاري به استعمال سيگار موثر است. بنابراين از خوردن اين مواد نيز بايد در هنگام ترك سيگار اجتناب شود.

  دكتر مومنان ادامه داد: چنانچه افراد سيگاري از آدامس*هاي نيكوتين دار مخصوص ترك سيگار، استفاده كنند بايد از مواد غذايي كه محيط بدن را اسيدي كرده و خاصيت خنثي كنندگي بر روي اين آدامس*ها دارند، استفاده كنند. اين مواد اسيدي شامل، انواع نوشابه ، گوشت قرمز، ماهي، تخم مرغ، بادام زميني و حبوبات هستند.

  به گفته كارشناسان، بهتر است كه حداقل 15 دقيقه قبل از مصرف اين آدامس*ها از خوردن اين مواد خودداري شود.
 17. #467
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  تاييد استفاده از شانه ليزري براي درمان ريزش مو

  يك شركت آمريكايي يك وسيله دستي ليزري ساخته است كه با كشيدن بر روي پوست سر مي*توان رشد موها را تحريك كرد و سازمان غذا و داروي آمريكا استفاده از آن تاييد كرده است.

  به گزارش سلامت نيوز به نقل از آسوشيتدپرس اين وسيله كه Hairmax Lasercomb نام دارد، بر اساس آزمون*هاي باليني 26 هفته*اي كه شركت سازنده آن Lexington International LLC انجام داده است، شمار موهاي ضخيم را بر روي پوست سر افزايش مي*دهد.

  اين وسيله تركيبي از يك ليزر كم قدرت و يك شانه است. وقتي شانه را ميان موها حركت مي*دهيد، ليزر به پوست تابيده مي*شود و رشد موها را تحريك مي*كند.

  اين شانه ليزري كه به قيمت 545 دلار به فروش مي رسد، تنها فراورده بدون دارويي است كه به قصد استفاده خانگي براي جلوگيري از ريزش مو ساخته شده و توانسته است تاييد سازمان غذا و داروي آمريكا (FDA) را به دست آورد.
 18. #468
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  ادويه كاري براي درمان آلزايمر
  يك ماده شيميايي موجود در كاري ممكن است به دستگاه ايمني كمك كند تا پلاك*هاي مغزي مربوط به بيماري آلزايمر را بزدايد.
  به گزارش هلث*دي*نيوز نتايج يك تحقيق جديد كه بر اساس پژوهش*هاي قبلي مبني بر تاثير مصرف كاري بر كاهش خطر ابتلا به آلزايمر است، نشان مي*دهد يك ماده شيميايي موجود كاري مي*تواند سلول*هاي دستگاه ايمني را به پاك كردن پلاك*هاي مغزي در بيماري آلزايمر وادارد.

  پژوهشگران آمريكايي در دانشكده پزشكي "ديويد گفن" در لوس*آنجلس و موسسه پژوهشي زيستي- مولكولي انساني در سان*ديه*گو در بررسي نمونه*هاي خوني بيماران مبتلا به آلزايمر نشان دادند كه ماده شيميايي"بيس*دمتوكسي *كوركومين" سلولهاي ايمني از نوع ماكروفاژ* را تحريك مي*كند تا بتاآميلوئيد*- پروتئيني را كه پلاك*هاي مغزي در بيماري آلزايمر را تشكيل مي*دهد- پاك كنند.

  اين ماده شيميايي جزء فعال در تركيبات كوركومينوئيدي، ماده طبيعي يافت*شده در ريشه زردچوبه است. زردچوبه عنصر اصلي در گردهاي كاري است

  اين گروه هم چنين ژن*هاي دخيل در اين روند را كه مسئول شماري از كاركردهاي مهم دستگاه ايمني هستند، كشف كرده*اند.

  اين يافته* ها ممكن است به درك بهتر نقش دستگاه ايمني در بيماري آلزايمر كمك كند و به رويكردهاي درماني جديد به آن منجر شود.

 19. #469
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  قرص برنج به جاي اكستازي

  خوردن يا استنشاق اتفاقي قرص برنج مي تواند عوارض شديد و حتي كشنده اي در برداشته باشد. قرص برنج تركيب خطرناكي از فسفيدهاست (فسفيد آلومينيوم) كه جهت جلوگيري از آفت زدگي برنج انبار شده مصرف مي گردد. فسفيدها همچنين جهت دفع آفات ساير غلات انبار شده و جلوگيري از كپك زدگي و جونده كش و غيره نيز مصرف مي گردد. در تماس اين ماده با رطوبت يا اسيد گاز خطرناك فسفين آزاد مي گردد كه علت اصلي توكسيسيتي اين ماده است و هر چه اين تركيبات تازه تر باشند گاز بيشتري آزاد مي كنند و خطرناكتر هستند.
  در بزرگسالان خوردن اين مواد از علل اصلي خودكشي است. براي مثال اين ماده شايعترين عامل خودكشي در هند است و خوردن يا استنشاق اتفاقي اين ماده نيز مي تواند عوارض شديد و حتي كشنده اي در برداشته باشد. دوز كشنده در انسان نامشخص است ولي مواردي از مرگ در اثر خوردن تنها نصف قرص (5/1 گرم) نيز گزارش شده است.
  مكانيزم احتمالي اثر اين مواد بلوك سيتوكروم اكسيداز و مهار فسفريلاسيون اكسيداتيو و در نتيجه مرگ سلولي است.

  تنها طي چهار ماه گذشته بيش از 90 نفر در اثر مسموميت با قرص برنج به بيمارستان لقمان الدوله حكيم تهران مراجعه و حدود 30 درصد آنان فوت كرده*اند.
  اين در حالي است كه با توجه به اين كه طي سال گذشته حدود 232 نفر دچار مسموميت با اين قرص شده بودند انتظار مي*رفت با تبليغات و اطلاع*رساني گسترده*اي كه در خصوص خطرات اين قرص و جلوگيري از سوء مصرف آن شده بود، شاهد كاهش چشمگير مسموميت با قرص برنج باشيم.
  مطابق آمار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ميانگين سني مسمومان مراجعه كننده به بيمارستان لقمان 25 سال بوده و حدود 80 درصد بيماران كمتر از 30 سال سن داشته*اند.
  به گزارش ايسنا بررسي*ها نشان مي*دهد كه تفاوت چشمگيري بين مردان و زنان در استفاده از آن نبوده و از نظر ميزان مرگ و مير نيز اختلاف معني داري بين دو جنس ديده نمي*شود.
  دكتر امام هادي، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در اين رابطه مي گويد: قرص برنج قرصي با وزن حدود 3 گرم با بوي سير يا ماهي گنديده است كه داراي جذب خوراكي و استنشاقي بالا و فاقد جذب پوستي است. اين قرص تركيب خطرناكي از فسفيدها (فسفيد روي، كلسيم و بطور شايع تر فسفيد آلومينيوم) بوده و جهت جلوگيري از آفت زدگي برنج انبار شده، مصرف مي*شود. قرص برنج همچنين جهت دفع آفات ساير غلات انبار شده و جلوگيري از كپك زدگي خوراك دام، تنباكو و غيره نيز استفاده مي شود.

  آيا قرص برنج همان اكستازي است؟
  وي گفت در ادامه گفت: حدود يك*سال پيش به دنبال مسموميت چهار دختر دانش آموز در اثر مصرف قرص برنج و اضافه شدن قربانيان ديگر به اين مجموعه، جمله غلطي بر زبان*ها جاري شد كه به دنبال خود اتفاق تلخي را رقم زد. اين جمله كه سهوا بيان شد اين بود قرص برنج همان اكستازي است كه به تازگي و با نام جديد قرص برنج به ايران وارد شده است.
  به گفته دكتر امام هادي، اين جمله آغازي بود بر افزايش قربانيان ناشي از اين قرص مهلك كه با تصور واهي ايجاد لحظاتي توهم زا از آن استفاده مي*كردند، اما واقعيت بسيار متفاوت و دردناك است.

  واكنش اين قرص در بدن چگونه است؟
  فسفيدها باعث تحريك شديد دستگاه گوارش، اختلالات قلبي عروقي، هيپوتانسيون، شوك، آريتمي، نارسايي قلبي، ادم ريوي، اسيدوز متابوليك، آسيب كبدي و كليوي، ترومبوسيتوپني و نهايتاً مرگ حتي تا 72 ساعت پس از مصرف مي گردند.
  در ابتدا (10-5 دقيقه) پس از مصرف علايم گوارشي ظاهر مي گردد و سپس دوره*اي ظاهراً بي علامت و سپس ساير علايم ظاهر مي گردد. مكانيزم احتمالي اثر اين ماده، مهار چرخه سيتوكروم اكسيداز (تنفس سلولي) و در نتيجه مرگ سلولي است. بنابراين دستگاه*هايي نظير مغز، قلب، كبد و كليه كه به مقدار اكسيژن بيشتري نياز دارند نسبت به اين سم حساس*تر و آسيب پذيرتر هستند.
  عوارض حاد ناشي از مصرف اين قرص كه معمولا دقايقي پس از استنشاق گاز فسفين ظاهر شده مي*تواند شامل سردرد، گيجي و خواب آلودگي شديد، خستگي، سرفه شديد همراه با خلط سبز رنگ، اختلال در حركت و تكلم، تنگي نفس، تهوع و استفراغ، درد معده، اسهال، احساس سرما، عطش فراوان، تشنج و كما و باشد. مرگ بين 30 تا 60 درصد موارد مسموميت معمولا در ساعات اوليه و حداكثر تا 72 ساعت بعد روي مي*دهد.

  قرص برنج در چه صورتي مرگ را به دنبال دارد؟
  دكتر امام هادي با بيان اين كه علائم ناشي از استنشاق مزمن آن به صورت كاهش اشتها، كاهش وزن، *كم خوني، شكستگي خود به خود استخوان است، گفت: مرگ به دنبال مصرف نيمي از قرص و يا 1/5 گرم مي*تواند ايجاد شود.
  وي از ديگر عوارض جانبي ناشي از مصرف قرض برنج را در سيستم قلبي عروقي، تپش قلب، اختلالات هدايتي قلب، افت فشار خون، عدم فعاليت ماهيچه قلب، نارسايي احتمالي قلب و شوك كه از عوارض كشنده ناشي از مصرف فسفين است عنوان كرد.

  پس از مشاهده اولين علايم چه اقدامي بايد انجام داد؟
  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در پايان درباره اقدامات اوليه در مواجهه با مسموميت با قرص برنج گفت: بايد پس از مشاهده اولين علائم كه شامل تهوع، استفراغ، درد شكم و تنگي نفس است، مسموم را به هواي آزاد برده و در صورت هوشياري و مصرف خوراكي، با ايجاد تهوع سعي در خارج كردن ماده سمي از معده كرده، بعد از شستن معده بيمار با 2 تا 4 ليتر آب، به دادن زغال فعال (شاركول) اقدام *كنيم. همچنين در مورد افرادي كه دچار تنگي نفس شده*اند، بايد اكسيژن رساني صورت گيرد؛ زيرا بهبودي و زنده ماندن بيمار به درمان به موقع و نيز ميزان آسيب كليه و كبد مرتبط بوده كه وابسته به ميزان سم مصرف شده مي*باشد. درمان اختصاصي بيماري تزريق سولفات منيزيم وريدي است.
 20. #470
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  برگري پر از سبزيجات

  اگر از طعم برگرهاي تمام گوشت خسته شده ايد و انواع تمام سبزيجات آن هم به مزاقتان سازگار نيست، اين برگر تركيبي حتما موجب رضايت شما خواهد شد.

  مواد لازم براي 4 نفر:
  • 2 ق.س. شير
  • 2/1 پيمانه هويج ريز رنده شده شده
  • 4/1 پيمانه پيازچه ريز خرد شده
  • 4/1 پيمانه خرده نان گندم كامل
  • 4/1 ق.چ. پودر ادويه ايتاليايي
  • 4/1 ق.چ. پودر سير
  • فلفل و نمك به ميزان لازم
  • 350 گرم گوشت چرخ شده مرغ بدون چربي
  • 4/1 پيمانه خردل
  • 2/1 ق.چ. پودر كاري
  • 4 نان همبرگر گندم كامل دو نيم شده و برشته
  • برگ كاهو (در صورت تمايل)
  • كدوي سبز رنده شده يا خرد شده به حلقه هاي نازك (در صورت تمايل)
  • گوجه فرنگي ورقه شده (در صورت تمايل)

  روش تهيه:
  1. شير، هويج، پيازچه، پودر سير، ادويه ايتاليايي، خرده نان، نمك و فلفل را ر يك كاسه متوسط مخلوط ميكنيم. گوشت مرغ چرخ كرده را اضافه كرده خوب مخلوط ميكنيم. مخلوط را به چهار قسمت تقسيم كرده و هر يك را به شكل دايره اي به قطر 3 سانتيمتر در مي آوريم.

  2. اين برگرها را در ماهيتابه چدني يا روي قسمت گريل اجاق گاز ميپزيم. براي اينكار ماهيتابه يا سطح گريل را اندگي چرب كرده و با حرارت بالا داغ ميكنيم، سپس دما را در حد متوسط پايين آورده، برگرها را در ماهيتابه قرار ميدهيم و درب ظرف را ميبنديم و يك طرف برگر را به مدت 8 تا 12 دقيقه ميپزيم، سپس آنرا برگردانده و سمت ديگر را به مدت 6 تا 8 دقيقه حرارت ميدهيم.

  3. در اين مدت خردل و پودر كاري را مخلوط كرده، برگرها را بر روي نان قرار داده، سبزيجات مورد علاقه خود-كاهو، گوجه فرنگي و كدو- را بر روي آن قرار داده با سس خردل كاري سرو ميكنيم.

 21. #471
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  نوشابه**هاي گازدار رژيمي هم بي*خطر نيستند

  نوشابه*هاي گازدار يا سوداها – حتي انواع رژيمي*شان- ممكن است با افزايش عوامل خطرساز براي بيماري قلبي و ديابت همراه باشند.
  به گزارش خبرگزاري رويترز پژوهشگران آمريكايي نشان دادند گه افراد بزرگسالي كه يك تعداد بيشتري سودا يا نوشابه* گازدار مي*خورند حدود 50 درصد بيشتر در معرض ابتلا به نشانگان متابوليك قرار مي*گيرند.
  نشانگان متابوليك مجموعه*اي از عوامل خطرساز براي بيماري قلبي از جمله چربي بيش از حد در اطراف كمر، ميزان كم "كلسترول خوب" در خون، فشار خون بالا و سايرعلائم است.
  دكتر راماچاندران واسان از دانشكده پزشكي دانشگاه بوستون كه سرپرست اين تحقيق بوده است، مي*گويد: "هنگامي كه شما به نشانگان متابوليك را داشته باشيد، خطر ابتلا به بيماري قلبي يا سكته مغزي در شما دو برابر مي شود. همچنين شما در معرض خطر ابتلا به ديابت قرار مي*گيريد."
  بررسي*هاي قبلي رابطه مصرف نوشابه*هاي گازدار سرشار از قند با عوامل خطرساز متعدد براي بيماري*هاي قلبي را نشان داده بود، اما اين تحقيق جديد نشان داد چنين رابطه*اي در مورد نوشابه هاي رژيمي هم وجود دارد.
  اين محققان 6000 زن و مرد ميانسال را براي دوره*اي 4 ساله مورد مشاهده قرار دادند. افرادي از اين گروه روزانه يك تعداد بيشتري نوشابه گازدار مي خوردند 30 درصد بيشتر در معرض افزايش دور كمر بودند. نشان داده شده است كه اندازه دور كمر نسبت به وزن به تنهايي خطر بيماري قلبي را به طور دقيق*تري پيش*بيني مي*كند.
  سپس اين محققان نمونه كوچكتري از اين افراد را كه داده**ها در مورد مصرف مرتب نوشابه*هاي رژيمي گازدار به وسيله در دسترس بود، مورد بررسي قرار دادند. در اين مورد هم مصرف يك يا تعداد بيشتري نوشابه گازدار رژيمي با 50 تا 60 درصد افزايش خطر ابتلا به نشانگان متابوليك همراهي داشت.
  دكتر واسان در تفسير اين يافته*ها مي*گويد افرادي گه نوشابه*هاي گازدار مصرف مي*كنند چه انواع داراي قند و چه انواع رژيمي، الگوهاي تغذيه*اي مشابهي دارند.
  به گفته او اين افراد كالري بيشتري مصرف مي*كنند، چربي*هاي اشباع شده و ترانس بيشتري مي*خورند، فيبر كمتري مي*خورند، كمتر ورزش مي*كنند و زندگي بي*حركتي دارند.
  اما حتي پس از در نظر گرفتن اين عوامل بازهم افرادي كه نوشابه*هاي گازدار مصرف مي كردند، بيشتر در معرض خطر نشانگان متابوليك بودند.
  در مورد اينكه چگونه چنين تاثيري به وجود مي*آيد، نظريه*هاي مختلفي وجود دارد.
  دكتر واسان مي گويد: "يك امكان اين است كه مزه شيرين نوشابه رژيمي فرد را به گونه*اي شرطي مي*كند كه خوردن چيزهاي شيرين را ترجيح مي*دهد." همچنين رنگ كارامل موجود در برخي نوشابه*ها در اين مورد نقشي داشته باشد. بررسي*ها بر روي حيوانات نشان داده است كه رنگ كارامل باعث التهاب بافتي مي*شود.
  البته اين محققان مي*گويند نتايج تحقيق آنها قطعي نيست و بايد اين يافته*ها در تحقيقات ديگر تكرار شود.
  انجمن قلب آمريكا نيز مي*گويد اين تحقيق لزوما ثابت نمي*كند كه نوشابه*هاي رژيمي باعث بيماري قلبي مي*شوند و به هر حال خوردن نوشابه رژيمي بهتر از يك نوشابه پركالري است.
 22. #472
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  شيريني كمتر، جوش كمتر

  فرنوش صفوي*فر- تعداد زيادي از جوانان و نوجوانان در بهترين دوره زندگي*شان، با ضايعات پوستي، به نام جوش*هاي غرور جواني يا آكنه درگيري دارند.
  براي پيشگيري از بروز اين جوش*ها و عارضه*دار شدنشان، راه*هاي گوناگوني توصيه شده بود، اما نقش تغذيه چندان پررنگ نبود. حداكثر توصيه تغذيه*اي پزشكان در اين باره اين بود كه اگر فكر مي*كنيد غذايي هست كه با بيشتر خوردن آن بيشتر جوش مي*زنيد، آن غذا را از رژيم*تان حذف كنيد.
  اما خبر جديد اين كه محققان استراليايي به اين نتيجه رسيده*اند كه غذاهايي كه انتخاب مي*كنيم و مي*خوريم واقعا نقشي مهم*تر از اينها دارند. در مطالعه اين محققان از مركز تحقيقات RMIT، در ملبورن، مشخص شده وقتي در رژيم غذايي از كربوهيدرات*هاي با اندكس گلايسميك پايين استفاده شود، به احتمال زياد، جوش*ها زودتر از بين مي*روند.
  اما اگر بپرسيد اندكس گلايسميك چيست و پايين بودن آن چه فايده*اي دارد، جواب چندان پيچيده نيست. همه كربوهيدرات*ها، از جمله نشاسته، از واحدهاي قندي درست شده*اند. موقع هضم و جذب غذا، اين زنجيره*هاي طولاني، بايد به واحدهاي قندي شكسته شوند.
  اگر شما خوراكي*هاي شيرين، مثل قند و آب*نبات بخوريد، بلافاصله قند خون*تان بالا مي*رود. اما اگر كربوهيدرات*هاي پيچيده*تر، يعني خوراكي*هاي پرفيبر، مصرف كرده باشيد، مدت زماني طول مي*كشد تا اين تجزيه به قندهاي ساده انجام شود و بنابراين قند خون بعد از گذشت مدت زمان بيشتري، و به تدريج، بالا مي*رود. اين نوع غذاها، اندكس گلايسميك پايين*تري دارند.
  تحقيقات گوناگون نشان داده حجم بالاتر غذاهاي با اندكس گلايسميك پايين، باعث مي*شود سلول*ها به اثر انسولين، هورموني كه قند خون را وارد سلول*ها مي*كند، حساس*تر باشند. بنابراين قند خون زودتر مصرف مي*شود و ديگر شاهد چاقي و همين طور عوارض ديابت نخواهيم بود.
  تمام اين فايده*ها باعث شده بود كارشناسان توصيه كنند همه افراد از غذاها و تنقلات شيرين كمتر بخورند و به جاي آن از مواد غذايي فيبردار، مثل ميوه*جات و كربوهيدرات*هايي مثل نشاسته، استفاده كنند.
  هدف اين توصيه*ها بيشتر كاهش وزن و كم كردن احتمال بروز ديابت و بيماري*هاي قلبي و عروقي بود، ولي اين بار اثر آنها در رفع اين ضايعات پوستي هم مشخص شده است.
  به گزارش رويترز، در مطالعه اخير، مصرف خوراكي*هاي با فيبر بيشتر، مانند برگه*هاي ذرت صبحانه و همين طور نان*هاي سبوس*دار (مثل نان سنگك و نان جوي خودمان) به مدت 12 هفته در 43 مرد 15 تا 25 سال، هم آكنه*هاي آنها را به طور قابل ملاحظه*اي كم كرده بود و هم باعث پايين آمدن وزن و نمايه توده بدني آنها شده بود. نتايج اين مطالعه در شماره جولاي نشريه «تغذيه باليني» آمريكا منتشر شده است.
  البته پيش از اين شواهد پراكنده*اي در مورد رابطه مصرف اين نوع غذاها و كم شدن بروز آكنه ديده شده بود، اما اين اولين بار است كه فرضيه* تاثير تغذيه در بروز آكنه، با يك مطالعه مداخله*اي و به صورت تصادفي، بررسي شده است. به همين علت مي*توان با خيال راحت توصيه كرد كه تا مي*توانيد ميوه و نان سبوس*دار بخوريد كه فايده آن را با پوست و گوشت خود حس خواهيد كرد.
 23. #473
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  كارشناسان مي گويند چاقي 'مسري' است

  محققان آمريكايي مي گويند داشتن دوست، خواهر و برادر يا همسري كه اضافه وزن دارد خطر چاقي را در فرد افزايش مي دهد.
  به گفته آنها داده هاي شخصي مربوط به بيش از 12 هزار نفر حاكي از آن است كه احتمال چاق شدن فرد در صورت چاق بودن دوست، خواهر و برادر، يا همسر به ترتيب به ميزان 57 درصد، 40 درصد و 37 درصد افزايش مي يابد.

  آنها استدلال مي كنند كه اين مطالعه نشان مي دهد عوامل اجتماعي، مانند سايز اندام ساير افراد، در چاق شدن موثر است.

  نتايج اين مطالعه در نشريه پزشكي نيوانگلند چاپ شده است. با اين حال پژوهشگران مي گويند نتايج آن قطعي نيست زيرا ممكن است عوامل پنهان ديگري نيز در كار باشد.

  محققان در دانشكده پزشكي دانشگاه هاروارد و دانشگاه ايالتي كاليفرنيا در سن ديه گو، داده هاي جمع آوري شده طي 32 سال را به عنوان بخشي از يك تحقيق درمورد قلب بررسي كردند.

  شركت كنندگان اطلاعات شخصي خود از جمله "شاخص وزن بدن" و نام دوستاني كه مي شد با آنها تماس گرفت را ارائه كردند.

  'علت و معلول'

  نويسندگان مقاله توانستند پيوندهاي اجتماعي افراد از جمله روابط با دوستان و اعضاي خانواده را به دقت ترسيم كنند.

  تاثير مربوط به چاقي عموما ميان افراد جنس موافق شديدتر بود.

  و تحليل آنها به اين مساله اشاره داشت كه اين ارتباط را فقط نمي توان به شباهت ها در سبك زندگي و محيط افراد نسبت داد و براي مثال تاثير دوستان حتي وقتي در مناطق مختلف زندگي مي كردند همچنان هويدا بود.

  نيكلاس كريستاكيس از محققان اين مطالعه گفت: "اينطور نيست كه افراد چاق يا افراد لاغر براي وقت گذراني دنبال افرادي مثل خود بگردند."

  "بلكه يك رابطه مستقيم علت و معلولي وجود دارد. ظاهرا اتفاقي كه مي افتد اين است كه شخصي كه چاق مي شود به احتمال زياد، برداشت هايش نسبت به آنچه اندازه مناسب اندام به حساب مي آيد تغيير مي كند."

  "افراد به اين نتيجه مي رسند كه چاق تر شدن قابل قبول است چون
 24. #474
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  نوشابه**هاي گازدار رژيمي هم بي*خطر نيستند
  نوشابه*هاي گازدار يا سوداها – حتي انواع رژيمي*شان- ممكن است با افزايش عوامل خطرساز براي بيماري قلبي و ديابت همراه باشند.
  به گزارش خبرگزاري رويترز پژوهشگران آمريكايي نشان دادند گه افراد بزرگسالي كه يك تعداد بيشتري سودا يا نوشابه* گازدار مي*خورند حدود 50 درصد بيشتر در معرض ابتلا به نشانگان متابوليك قرار مي*گيرند.

  نشانگان متابوليك مجموعه*اي از عوامل خطرساز براي بيماري قلبي از جمله چربي بيش از حد در اطراف كمر، ميزان كم "كلسترول خوب" در خون، فشار خون بالا و سايرعلائم است.

  دكتر راماچاندران واسان از دانشكده پزشكي دانشگاه بوستون كه سرپرست اين تحقيق بوده است، مي*گويد: "هنگامي كه شما به نشانگان متابوليك را داشته باشيد، خطر ابتلا به بيماري قلبي يا سكته مغزي در شما دو برابر مي شود. همچنين شما در معرض خطر ابتلا به ديابت قرار مي*گيريد."

  بررسي*هاي قبلي رابطه مصرف نوشابه*هاي گازدار سرشار از قند با عوامل خطرساز متعدد براي بيماري*هاي قلبي را نشان داده بود، اما اين تحقيق جديد نشان داد چنين رابطه*اي در مورد نوشابه هاي رژيمي هم وجود دارد.

  اين محققان 6000 زن و مرد ميانسال را براي دوره*اي 4 ساله مورد مشاهده قرار دادند. افرادي از اين گروه روزانه يك تعداد بيشتري نوشابه گازدار مي خوردند 30 درصد بيشتر در معرض افزايش دور كمر بودند. نشان داده شده است كه اندازه دور كمر نسبت به وزن به تنهايي خطر بيماري قلبي را به طور دقيق*تري پيش*بيني مي*كند.

  سپس اين محققان نمونه كوچكتري از اين افراد را كه داده**ها در مورد مصرف مرتب نوشابه*هاي رژيمي گازدار به وسيله در دسترس بود، مورد بررسي قرار دادند. در اين مورد هم مصرف يك يا تعداد بيشتري نوشابه گازدار رژيمي با 50 تا 60 درصد افزايش خطر ابتلا به نشانگان متابوليك همراهي داشت.

  دكتر واسان در تفسير اين يافته*ها مي*گويد افرادي گه نوشابه*هاي گازدار مصرف مي*كنند چه انواع داراي قند و چه انواع رژيمي، الگوهاي تغذيه*اي مشابهي دارند.

  به گفته او اين افراد كالري بيشتري مصرف مي*كنند، چربي*هاي اشباع شده و ترانس بيشتري مي*خورند، فيبر كمتري مي*خورند، كمتر ورزش مي*كنند و زندگي بي*حركتي دارند.
  اما حتي پس از در نظر گرفتن اين عوامل بازهم افرادي كه نوشابه*هاي گازدار مصرف مي كردند، بيشتر در معرض خطر نشانگان متابوليك بودند.

  در مورد اينكه چگونه چنين تاثيري به وجود مي*آيد، نظريه*هاي مختلفي وجود دارد.

  دكتر واسان مي گويد: "يك امكان اين است كه مزه شيرين نوشابه رژيمي فرد را به گونه*اي شرطي مي*كند كه خوردن چيزهاي شيرين را ترجيح مي*دهد."

  همچنين رنگ كارامل موجود در برخي نوشابه*ها در اين مورد نقشي داشته باشد. بررسي*ها بر روي حيوانات نشان داده است كه رنگ كارامل باعث التهاب بافتي مي*شود.

  البته اين محققان مي*گويند نتايج تحقيق آنها قطعي نيست و بايد اين يافته*ها در تحقيقات ديگر تكرار شود.

  انجمن قلب آمريكا نيز مي*گويد اين تحقيق لزوما ثابت نمي*كند كه نوشابه*هاي رژيمي باعث بيماري قلبي مي*شوند و به هر حال خوردن نوشابه رژيمي بهتر از يك نوشابه پركالري است.
 25. #475
  Senior Member Rasputin's Avatar
  Join Date
  Jan 2005
  Location
  Jupiter
  Posts
  62,630
  باگوجه فرنگي دو نوع بيماري را درمان كنيد

  گوجه فرنگي به علّت دارا بودن ويتامين*هاي A ، B، C، K و مواد معدني مانند كلسيم ، فسفر و آهن در تأمين انرژي و تقويت بدن نقش موثري ايفاء مي *كند.

  به گزارش ايسنا، گوجه *فرنگي يكي از مهم ترين منابع ويتامين A مي *باشد. لذا در تقويت بينايي، تقويت و سلامتي پوست و مخاط* ها (دهان و بيني)، رشد و نمو استخوان*ها ضروري است.
  گوجه *فرنگي سرشار از ويتامين*هاي B1 و B2 مي *باشد؛ از اين رو در تسكين دردهاي عصبي، رفع بي *اشتهايي و درمان يبوست، نقصان ترشح شير مادر و تورم* دهان تجويز مي*شود.
  گوجه *فرنگي، بدن را در برابر امراض و بيماري*هاي عفوني حفظ كرده و مصرف آن نيرو و نشاط مي*بخشد. پوست و دانه*هاي آن نيز به هضم غذا كمك *كرده و روده*ها را پاك مي*كند.
  آب گوجه *فرنگي ادرار*آور و مفيد است. براي تميز كردن خون بايد از آب گوجه فرنگي و كرفس به نسبت مساوي و به مقدار 3 فنجان در روز، قبل از غذا و به مدت 3 هفته استفاده كرد.
  گوجه *فرنگي هضم مواد نشاسته*اي را آسان مي *كند. به همين جهت از آن سس درست كرده و با حبوبات پخته مصرف مي *كنند.
  مصرف گوجه *فرنگي براي اشخاصي كه مبتلا به سنگ كليه و مثانه و كبد هستند، تجويز مي*شود.
  گوجه *فرنگي بعد از ليموترش، بيش از ساير ميوه*ها ويتامين C و مقدار زيادي فسفر، آهن، سيليس و كلسيم دارد.

  بررسي تركيبات و مواد موجود در گوجه فرنگي نشان مي دهد كه درميوه*ي گوجه فرنگي رسيده، گلوكز، فروكتوز، ساكاروز و تقريبا تمام آمينواسيدهاي اصلي به استثناي ترپتوفان وجود دارد.
  اسيد آلي اصلي و عمده*ي موجود در گوجه فرنگي، اسيد سيتريك است. اسيديته*ي ميوه به تدريج از مرحله ي سبزي به طرف قرمز شدن افزايش مي*يابد و حداكثر آن، موقعي است كه قرمز شدن و رنگ عوض كردن آن آغاز مي*شود و پس از آن رو به كاهش مي گذارد. ماده*ي رنگي اصلي و عمده*ي گوجه فرنگي كاروتنوئيد، بتاكاروتن و ليكوپن مي باشد. حداكثر مقدار كاروتنوئيدها در حالتي است كه گوجه فرنگي در زير تابش مستقيم نور رشد مي كند.
  ماده*اي سمّي به نام سولانين در گوجه*فرنگي سبز و نارس وجود دارد كه خوردن آن موجب مسموميت *شده و دل پيچه، اسهال و باز شدن مردمك چشم ايجاد را مي* كند. به علاوه خوردن برگ آن كه به عنوان دارو در مواردي تجويزمي شود، بايد در حد اعتدال و به مقدار مجاز و محدود، در حدي كه پزشك تعيين كرده مصرف شود، زيرا برگ آن هم سمي است.
  در هند و چين از ميوه*ي گوجه فرنگي به عنوان ملين استفاده مي شود و براي تقويت مسلولين (مبتلايان به بيماري سل )، تب*هاي حصبه*اي، رفع ورم ملتحمه*ي چشم، آماس گوش(اوتيت) و دفع سنگ كليه تجويز مي شود.
  مصرف گوجه *فرنگي براي مبتلايان به درد مفاصل تجويز شده و براي مبتلايان به نقرس و روماتيسم مفيد است.
  گوجه *فرنگي، خنك و اشتها *آور است و آب آن براي رشد و نمو بهتر اطفال موثر است.
  اگر در محل مورچه*ها چند عدد برگ گوجه *فرنگي بگذاريد، بوي اين گياه مورچه*ها را فراري مي *دهد.
  براي تميز كردن لكه*ي جوهر بر روي لباس، يك تكه پنبه را در آب گوجه فرنگي فرو برده و روي لكه*ي جوهر بماليد. سپس آن را بشوييد.

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •